Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection


Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Projects

Jean Monnet Excellence Centre on European Security and Disinformation in Multicultural Societies, Financed by the European Comission, Erasmus +, Jean Monnet key action, Project no. 101047907 – 2022; Școala de vară, Târgu Mureș, 1-4 sept 2022: Daniel-Mihail Șandru, Principiile și procedurile protecției datelor cu caracter personal utilizate în combaterea fake news / The principles and procedures of personal data protection used in combating disinformation; membru în consiliul științific; [detalii]


ACADEMIA ROMANA – Institutul de Cercetari Juridice Acad. Andrei Radulescu – CSDE – Proiect cercetare 2019 – Contribuția Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale la interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene în România

EUHealthSupport: Assessment of the Member States’ rules on Health data in the light of GDPR, 2019/2020

ACADEMIA ROMANA – Institutul de Cercetari Juridice Acad. Andrei Radulescu – CSDE – Proiect cercetare 2019 Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal

Universidad del País Vasco / University of the Basque Country – PANELFIT (Participatory Approaches to a New Ethical and Legal Framework for ICT)

Sapienza Università di Roma – Prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Directivei UE 2016/680 si a Regulamentului UE 2016/679, Roma, 18-20 septembrie 2019

Curs de formare protectia datelor cu caracter personal (GDPR) on line: Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Sandru, Dr. Irina Alexe

Publication:

Book:

Irina Alexe, Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Daniel-Mihail Şandru (eds), Protecţia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti şi noile provocări ale Regulamentului (UE) 679/2016 [Personal Data Protection. Impact of personal data protection on the business environment. Assessing the Romanian experiences and new challenges of the (EU) Regulation 2016/679], Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0588-3, DOI 10.5682 / 9786062805883.

Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe (editori), Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, Editura Universitară, 2018, ISBN:978-606-28-0728-3, DOI:10.5682/9786062807283, 600 p. [DETALII]

Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru (editori)Legislaţia privind protecţia datelor în România, Ed. Rosetti International, 2018, ISBN 978‐606-8794‐90‐7, 216 p. Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru Reglementări naţionale ce vizează aplicarea, în România, a Regulamentului general privind protecţia datelor [site Editura Rosetti International]

Editor, member of scientific committees:

Editor in chief of the Revista română de drept european [Romanian Journal of European Law]

Member of the Scientific Board of the JurisclasorCEDO Journal

Member of the Scientific Board of the Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal (RRPSDCP)

Articles:

Daniel-Mihail Șandru, Relația dintre protecția datelor și inteligența artificială. Impactul reglementării inteligenței artificiale în Uniunea Europeană, Revista română de drept european, nr. 1/2023, p. 84-91 [detalii]


Daniel-Mihail Șandru, The principles and procedures of personal data protection used in combating disinformation, p. 179-192 în vol.
Mihaela Daciana Natea (ed.),Disinformation Crossing Borders. The Multilayered Disinformation Concerning the War in Ukraine,Ed. L’Harmattan, 2022

Daniel-Mihail ȘANDRU, Protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în timpul crizei sanitare generate de Covid-19 (Protection of fundamental rights in the European Union during the Covid-19 health crisis), Studii și cercetări juridice, nr. 2/2022, p. 265-279, ISBN 2284-9394 [detalii]

Daniel-Mihail Șandru, Transparența justiției și protecția datelor cu caracter personal / Transparency of justice and data protection, Revista română de drept european (RRDE), nr. 2/2022, p. 73-78, ISSN 2068- 8083 [detalii]

Adriana-Maria Şandru, Daniel-Mihail Șandru, C-149/17, Bastei Lübbe: cine răspunde în familie pentru partajarea de fișiere cu încălcarea dreptului de autor? / C-149/17, Bastei Lübbe: Who is responsible in the family for sharing files in violation of copyright?, Revista română de drept european (RRDE), nr. 2/2022, p. 52-58, ISSN 2068- 8083 [detalii]

Daniel-Mihail ȘANDRU, Marius Cătălin MITREA, Daniela DUȚĂ, Alexandra PINTILIE, Alexandru GEORGESCU, Nicolae Dragoș PLOEȘTEANU, Data Protection in the field of civil status, în Annales Universitas Apulensis. Series Jurisprudentia, vol. 24/2021, p. 175-188, ISSN 1454-4075

Daniel-Mihai ȘANDRU, „The Rule of Law” și Regulamentul general privind protecţia datelor (“The Rule of Law” and the General Data Protection Regulation), Revista română de drept european, nr. 3/2021, p. 89-94, ISSN 2068-8083. [detalii]

Adriana-Maria ŞANDRU, Daniel-Mihail ȘANDRUConsecințele lui „îmi place”: cauza Fashion ID, C-40/17, continuitate și noutate în interpretarea conceptului de operator în dreptul Uniunii Europene, Pandectele române, nr. 5/2021, p. 119-124 [detalii]

Daniel-Mihail Șandru, Nicolae Dragoș Ploeșteanu, Alexandru Georgescu, Daniela Duță, Marius Cătălin Mitrea, Elemente esențiale ale protecției datelor în 2020 / Highlights of data protection in 2020, Pandectele române, nr. 4/2021 [detalii]

 Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Alexandru Georgescu, Marius Cătălin Mitrea, Daniela Duță, Nerespectarea protecției datelor de către operatorii din domeniul educației: sancțiuni din Europa, practici din România / Non-compliance with data protection by controllers in the field of education: sanctions in Europe, practices in Romania, Pandectele române, nr. 3/2021 [detalii]

Daniel-Mihail Șandru, Aparenta eficacitate a dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, în vol. In honorem Flavius Antoniu Baias, Ed. Hamangiu, 2021, ISBN/ISSN: 978-606-27-1845-9, vol. III, p. 186-196. [detalii]

Daniel-Mihail ȘANDRUConsultare privind reglementarea inteligenţei artificiale în cadrul Consiliului Europei, Pandectele române, nr. 2/2021, p. 137-138, ISSN 1582-4756 [detalii]

Daniel-Mihail Șandru, Despre obligația societăților constituite potrivit Legii nr. 31/1990 de a respecta regimul protecției datelor / About the obligation of the companies established according to Law no. 31/1990 to comply with the data protection regime, Pandectele române,  nr. 2/2021 [detalii]

Daniel-Mihail Șandru, Arbitrajul și protecția datelor personale, Studii și cercetări juridice, nr. 3/2021 [Detalii]

Adriana-Maria Șandru, Daniel-Mihail Șandru, Catalogul școlar online – riscuri asupra vieții private și în privința protecției datelor, (Online school register – risks to privacy and data protection) Revista română de drept european, nr. 2/2021, p. 91-96 [detalii]

Daniel-Mihail ȘANDRU, Analiza jurisprudenței române privind acordarea de daune morale pentru nerespectarea protecției datelor cu caracter personal [Analysis of the Romanian case-law regarding the granting of non-material damages for non-compliance with the protection of personal data / L’analyse de la jurisprudence roumaine relative au versement des dommages moraux pour le non-respect de la protection des données à caractère personnel], Revista română de drept privat, nr. 3/2020, p. 310-323, ISSN: 1843-2646 [detalii]

Daniel-Mihail ŞANDRU, Adriana Maria ȘANDRU, Fotografii și școlari pe rețele sociale: shoot, like, share and so on…final frontier: data protection (Photos and Schoolchildren on Social Networks:: Shoot, Like, Share and So on…the Final Frontier: Data Protection) , Revista română de drept european, nr. 4/2020 [detalii]


Daniel Mihail ŞANDRUThe fairness principle in personal data processingLaw Review, Volume X, Issue 1, January-June, 2020. [SSRN, detalii],

Adriana-Maria Șandru, Daniel-Mihail Șandru, Protectia și securitatea datelor personale în educația digitală (Protection and security of personal data in digital education), în volum Ciprian Ceobanu, Constantin Cucoș, Olimpius Istrate, Ion-Ovidiu Pânișoară (coord.), Educația digitală, Ed. Polirom, 2020, p. 83-95. Available at SSRN

Alexandru Georgescu, Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru, Ciocnirea valorilor: legea română privind liberul acces la informațiile de interes public și protecția datelor personale [The clash of values: the Romanian law on free access to information of public interest and the protection of personal data], Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal (RRPSDCP), nr. 2/2020, p. 24-33 [detalii]

Daniel-Mihail Sandru, Tipologia protecției datelor cu caracter personal în situații de criză medicală: coronavirus COVID-19, Pandectele romane, nr. 1/2020, p. 28-43 [detalii]

Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru, Protecția datelor cu caracter personal în procesul de achiziție publică / Data protection in the public procurement process, Curierul judiciar, nr. 1/2020, p. 32-36

Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru, Particularitățile aplicării măsurilor corective în domeniul protecției datelor, operatorilor din sectorul financiar / The peculiarities of applying corrective measures in the field of data protection, to operators in the financial sector, RRDE, nr. 1/2020 [detalii]

Daniel-Mihail Șandru, Ierarhizarea valorilor și drepturilor fundamentale în activitatea jurnalistică (Photos and Schoolchildren on Social Networks:: Shoot, Like, Share and So on…the Final Frontier: Data Protection), Revista Dreptul, nr. 4/2020, p. 74-85. [detalii]

Adriana Maria ŞANDRU, Daniel-Mihail ȘANDRU, Reforma protecției datelor din perspectiva Consiliului Europei, Studii și cercetări juridice, nr. 3/2019, p. 311-325 [detalii]

Daniel-Mihail ȘandruProtecția datelor (în special Regulamentul general privind protecția datelor) și proprietatea intelectuală/ Data protection (especially GDPR) and intellectual property, Revista română de drept european, nr. 3/2019, p. 21-31 [detalii]

Daniel-Mihail Șandru, Răspunderea administratorului unei pagini găzduite pe o rețea socială. Calitatea de operator în sensul reglementărilor privind protecția datelor (Liability of the Administrator of a Page Hosted by a Social Network. Quality of Controller within the Meaning of the Regulations on Personal Data Protection), Dreptul, nr. 7/2019, p. 160-174 [text integral]

Daniel-Mihail Șandru, Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal în România, Studii și cercetări juridice, nr. 1/2019, p. 81-98 (ISSN 2284 – 9394), [Detalii]

Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Subiectele Regulamentului General privind Protectia Datelor în caleidoscopul nuanțelor de fericire, Pandectele române, nr. 3/2019, p. 74-80, ISSN 1582-4756 [Detalii]

Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor în cadrul autorităţilor şi organismelor publice în România / Protection of personal data within public authorities and bodies of Romania, Pandectele române, nr. 2/2019, p. 30-37 [detalii]

Irina Alexe, Daniel Mihail Șandru, Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor unic de către mai multe autorități sau organisme publice, Revista de drept public, nr. 2/2019, p. 47-56 [DETALII]

Daniel Mihail ȘandruDreptul de acces al persoanei vizate în jurisprudenţa relevantă [The right of access of the data subject in the relevant case-law], Revista română de drept al afacerilor, nr. 4/2018, p. 21-26 [Detalii]

Adriana-Maria Șandru, Daniel-Mihail ȘandruDreptul umanitar și protecția datelor personale [Humanitarian law and personal data protection], Pandectele române, nr. 4/2018, p. 58-66 [Detalii]

Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru, National Regulations Aimed at Applying the GDPR in Romania,PinG – Privacy in Germany, Iss. 1/2019

Daniel-Mihail ȘandruPrincipiul transparenţei în protecţia datelor cu caracter personal, Pandectele române, nr. 4/2018, p. 59-69 [detalii]

Daniel-Mihail Şandru, Principiile integrităţii şi confidenţialităţii în protecţia datelor personale [Principles of integrity and privacy in the protection of personal data], Revista de drept public, Supliment, 2018, p. 39-46 [Detalii]

Daniel-Mihail Şandru, Principiul echității în prelucrarea datelor cu caracter personal, Pandectele române, nr. 3/2018, ISSN 1582-4756, p. 57-63. [detalii]

Daniel-Mihail ŞandruLa vremuri noi, principii vechi. Observaţii critice privind două expresii nou introduse în art. 5 al Regulamentului General privind Protecţia Datelor [Old principles in new times. Critical remarks on two newly introduced phrases in Article 5 of General Data Protection Regulation], Revista română de dreptul afacerilor, nr. 1/2018, p. 79-84. [detalii]

Daniel-Mihail Şandru, Principiile protecţiei datelor – de la teorie la practică, Curierul Judiciar, nr. 6/2018, p. 364-366. [detalii]

Daniel-Mihail ŞandruProtecţia datelor personale: surse legislative, jurisprudenţiale şi soft law/  Personal data protection: legislative, jurisprudence and soft law source,Pandectele române, nr. 2/2018, p. 80-90

Daniel-Mihail Șandru, Imposibila coexistență între protecția datelor și comunitățile virtuale? Ce urmează? [Impossible coexistence between data protection and virtual communities? What’s next?], Pandectele române, nr. 1/2018, p. 17-25  [full text SSRN, detalii]

Daniel-Mihail Șandru, Irina AlexeProtecția Datelor. Editorial Protecția datelor personale: un nou început? [Personal data protection: a new begining?], Curierul judiciar, nr. 2/2018, p. 63-65

Daniel-Mihail Șandru, Situații în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimțământul persoanei vizate [Situations in which the processing of personal data is allowed without the consent of the data subject], în vol. Andrei Săvescu (ed)Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal. Comentarii și explicații, Editura Hamangiu, 2018 , p. 39-48 [detalii]

Daniel-Mihail ȘandruGDPR. Reguli referitoare la consimțământ, 20 februarie 2018, JURIDICE.ro

Daniel-Mihail Șandru, Elemente privind reglementarea consimțământului în prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit art. 6 din Regulamentul 2016/679 [Elements concerning the regulation of the consent in the processing of personal data, in accordance with Article 6 of Regulation (EEC) No 2016/679]Revista română de dreptul afacerilor, nr. 5/2017, p. 129-135 [detalii]

Daniel-Mihail Șandru, Curtea de Justiție a Uniunii Europene și protecția datelor personale ale angajaților în relațiile de muncă, Revista română de drept european, nr. 4/2017, p. 92-101 [detalii]

Daniel-Mihail Şandru, Importanţa trimiterilor preliminare în materia protecţiei datelor cu caracter personal. Cauze semnificative şi experienţe româneşti [The Importance of preliminary references in the field of Personal Data Protection. Relevant Romanian Cases and Experiences], Revista română de dreptul afacerilor [Romanian Journal of Business Law], no. 4/2017, p. 157-167. [detalii] [Analiza cauza Bara, C-201/14]

Daniel-Mihail ŞANDRU, Dragoş-Alin CĂLIN, Constantin-Mihai BANU, Application and interpretation of Directive 95/46 by the Romanian Courts of Justice. Typologies and Legal Consequences [Aplicarea și interpretarea Directivei 95/46 de către instanțe române. Tipologii și consecințe juridice], pp. 41-76; Daniel-Mihail ŞANDRU, The Legal Regime of Personal Data Protection is in the „rethinking” process [Regimul juridic al protectiei datelor cu caracter personal este in proces de regandire], pp. 272-278 in Irina Alexe, Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Daniel-Mihail Şandru (eds), Protecţia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti şi noile provocări ale Regulamentului (UE) 679/2016 [Personal Data Protection. Impact of personal data protection on the business environment. Assessing the Romanian experiences and new challenges of the (EU) Regulation 2016/679], Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0588-3, DOI 10.5682 / 9786062805883.

Daniel-Mihail Şandru, Regimul juridic al protecţiei datelor cu caracter personal este în proces de regândire, [The Legal Regime of Personal Data Protection is in the process of rethinking], Revista română de dreptul afacerilor [Romanian Journal of Business Law], no. 3/2015, ISSN 1583-493x; pp. 40-45; European Legal Affairs, no. 1/2015; republished in the volume Personal Data Protection. Impact of personal data protection on the business environment. Evaluations of Romanian experiences and new challenges of the (EU) Regulation 2016/679. The paper was published as a result of participation in the “European Data Protection Day – Reform of the Personal Data Protection European Legislation Framework” organized by the National Supervisory Authority for Personal Data at the Parliament Palace, Bucharest (January 28, 2015) [detalii]

 Daniel Mihail ŞandruConstantin Mihai Banu, Dragoş Alin Călin, Interpretarea şi aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cereri privind trimiterile preliminare în faţa instanţelor din România [The Interpretation and Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights in References for a Preliminary Ruling in Courts of Romania  /  L’interprétation et l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les demandes de décision préjudicielle devant les tribunaux de la Roumanie], Romanian European Law Magazine. No. 1/2013, p. 105-135, ISSN 2068-8083.

Events:

2-7 iulie 2023 – First World Congress for the Comparative Study of Civilizations. The New Enlightenment between Traditions and Challenges – Crossroads of Civilizations organized by Dimitrie Cantemir Christian University, The International Society for the Comparative Study of Civilizations, and the Asian Politics and History Association. Daniel-Mihail Șandru, Is there really an international success regarding the data protection regulations within EU? / Există un succes internațional al reglementărilor privind protecția datelor în UE?

23 iunie 2023 – CYBERLAW CONFERENCE 2023. Probleme dificile de cyberlaw (ed. 5) organizată de Societatea de Științe Juridice Daniel-Mihail Șandru, E-piața internă a Uniunii Europene

15-17 iunie 2023 International Scientific Conference ”Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law – 8th edition”  organized by Faculty of Law and Administrative Sciences from „Ștefan cel Mare“ University of Suceava, together with the Scientific Association of Law and Administration Suceava, the Faculty of Law of the National University “Yuriy Fedkovych” from Chernivtsi, Ukraina and Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences (Iasi) Daniel-Mihail Șandru, European Union citizenship – pillar of the personal data protection and privacy

19-20 mai 2023 – Conferința „Dreptul Afacerilor în Dinamica Inovării”, organizată de Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava și Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași. Daniel-Mihail Șandru, Utilizarea cookies de către site-urile web ale instanțelor arbirale. Moderator secțiunea: Arbitrajul – un pas spre „binele comun” al mediului de afaceri și al societății

18 mai 2023 – Conferința Dreptul afacerilor, tehnologiilor și inteligenței artificiale, Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia Fotografia și protecția datelor / Photography and data protection

9 mai 2023 – International Conference Redefining European Security in a Post COVID 19 World, 9 May 2023, Targu Mures, Romania organizată de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, prin Jean Monnet Center of Excellence in European Security and Disinformation in Multicultural Societies înființat prin Proiectul european Jean Monnet – ESDMS Daniel-Mihail Șandru, The European digital identity – politics, technology, law. In what order? (Identitatea digitală europeană –politică, tehnologie, drept. În ce ordine?)

20-21 aprilie 2023 – Sesiunea anuală de comunicări științifice „Dreptul și societatea în tranziție” organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Daniel-Mihail Șandru, Garanții juridice de protecție a cetățenilor în strategia Uniunii Europene privind societatea digitală / Legal guarantees for the protection of citizens in the EU strategy on the digital society

10-13 aprilie 2023 Conferința internațională SMART DIASPORA. Diaspora în învățământ superior, știință, inovare și antreprenoriat, Timișoara, 10-13 aprilie 2023. Workshop-ul Reziliența construcției democratice în Uniunea Europeană, Daniel-Mihail Șandru, Publicitatea politică: transparență și garanții pentru protecția drepturilor fundamentale

27 ianuarie 2023 – Conferința „GDPR & AI” organizată de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș prin Centrul pentru Protectia Datelor. Daniel-Mihail Șandru, Libera circulație a datelor cu caracter personal – premisa dezvoltării inteligenței artificiale

25 ianuarie 2023 – Conferința „GDPR – Data Privacy Observer” organizată de Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal (RRPSDCP), Grupul editorial UNIVERSUL JURIDIC și Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, cu sprijinul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și al Asociației Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) la Palatul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București. Daniel-Mihail Șandru, Arhiva de email a fostului angajat – resursă sau responsabilitate

25 ianuarie 2023 – Conferința Dreptul noilor tehnologii. Ediția I. Focus: Dreptul și inteligența artificială, organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European (CSDE). Daniel-Mihail Șandru, Relația dintre protecția datelor și inteligența artificială. Impactul reglementării inteligenței artificiale în Uniunea Europeană

18 ianuarie 2023 – Conferința Arbitrajul de drept privat în context european (ediția a VII-a) organizată de Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Române în parteneriat cu Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și Societatea de Științe Juridice. Daniel-Mihail Șandru, Soluționarea litigiilor din domeniul protecției datelor prin arbitraj

15 decembrie 2022 – Conferința Revistei Române de Drept al Afacerilor, organizată de Wolters Kluwer Daniel-Mihail Șandru, Legalitatea acțiunilor de recuperare a datelor ca urmare a unui atac cibernetic

8-9 decembrie 2022 – International Conference ”State, Security and Human Rights in the Digital Era”, organized by Moldova State University and Warsaw University, Chișinău, hibrid. Daniel-Mihail Șandru, “Eu nu am nimic de ascuns”. Protecția drepturilor fundamentale, cu accent pe protecția datelor, pentru persoane dezinteresate („I have nothing to hide”. Protection of fundamental rights, with an emphasis on data protection, for disinterested persons)

7 decembrie 2022 – Conferinţa națională Legal Preview of Artificial Intelligence, organizată de Societatea de Științe Juridice. Daniel-Mihail Șandru, Inteligența artificială în viziunea autorităților de supraveghere a prelucrării datelor

26 noiembrie 2022 – Conferința națională „Aplicarea Regulamentului 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal în România. 25 mai 2018 – 25 noiembrie 2021”, ediția a II-a, organizată de Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice Acad. ”Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române și Centrul pentru Protecția Datelor – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie,Târgu Mureș. Daniel-Mihail Șandru, Consimțământul omului transparent

14 noiembrie 2022 – Conferința internațională „Comunități virtuale în epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor (CVGDPR), Ediția a VI-a, 2022, International Conference Virtual Communities in the Age of General Data Protection Regulation (CVGDPR-VI), 2022. Focus: Smart City organizată de Institute of Legal Research „Acad. Andrei Rădulescu” – Centre for European Legal Studies (CELS) of the Romanian Academy Danubius University, Galați, Society of Legal Sciences (Societatea de Știinte Juridice – SSJ), Department of Political Sciences of the „Luigi Vanvitelli” University of Campania, JURIDICE.ro. Daniel-Mihail Sandru, Data protection and privacy in the Smart City

1 noiembrie 2022 – Conferința internațională „Digitalizarea actelor juridice în contextul modernizării serviciilor publice” organizată de Agenției de Guvernare Electronică, a Departamentului Drept Privat și Departamentului Public al Facultății de Drept al Universității de Stat din Moldova. Daniel-Mihail Șandru, Riscuri ale digitalizării actelor juridice din perspectiva protecției datelor

28-29 octombrie 2022 – Conferința națională cu participare internațională Repere privind Victimologia, victimizarea și victimele în/din România (ediția a III-a) organizată de Societatea Română de Victimologie Daniel-Mihail Șandru, Persoana vizată – victimă a încălcării securității datelor în concepția Regulamentului general privind protecția datelor/ The data subject – victim of the data security breach within the meaning of the General Data Protection Regulation

20-21 octombrie 2022 – Conferinţa internaţională “Drept, Administrație Publică, Dezvoltare durabilă și Patrimoniu în contextul proceselor de inteligență artificială”, organizată de Facultatea de Drept și Științe Sociale din cadrul Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Daniel-Mihail Șandru, Ceea ce este exotic, poate ramâne departe: Inteligența Artificală (AI) ca membru al organelor de conducere a societății comerciale

12 octombrie 2022 – Conferința internațională „Protecția datelor în România” Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice Acad. „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române. Organizator, membru în comitetul științific, moderator, speaker. AM prezentat lucrarea: Prof. dr. Cătălina Goanță, prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Obligațiile influencerilor: cum se rezolvă tensiunea dintre protecția consumatorilor și protecția datelor? [detalii]

22-23 septembrie 2022 – Sesiunea anuală de comunicări științifice “Dreptul și Crizele Globale. Implicaţii juridice ale crizei sanitare”, organizată de Institutul de Cercetări Juridice Acad. „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române Daniel-Mihail Șandru, Protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în timpul crizei sanitare generate de Covid-19 (Protection of fundamental rights in the European Union during the Covid-19 health crisis)

29.08.2022-04.09.2022 – International Summer Law School, Ediția a XV-a (ISLS 2022) organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private din Tîrgu Mureș și Asociația Transilvană pentru Cultură din Tîrgu Mureș, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea din Oradea, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Centrul de Studii Regionale și Pluraliste „Transilvania” din Tîrgu Mureș, Centrul de Istorie și Civilizație Europeană, Academia Română – Filiala Iași, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene din București, Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Asociația Incubator 13 din Tîrgu Mureș, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Wolters Kluwer România, Juridice.ro și Televiziunea M9 (parteneri media). Membru al comitetului științific. 03.09.2022 – Workshop-ul „Relația dintre patrimoniu și tehnologiile emergente”. Keynote speaker: Daniel-Mihail Șandru, Datele cu caracter personal – patrimoniu fără valoare? / Personal data – worthless heritage?

1-4 septembrie 2022 – Summer School – Disinformation crossing borders. The multilayer disinformation concerning the war Ukraine. Jean Monnet Excellence Centre on European Security and Disinformation in Multicultural Societies, Financed by the European Comission, Erasmus +, Jean Monnet key action, Project no. 101047907 – 2022. 1.09.2022 – Conferința internațională Disinformation Crossing Borders, organizată de UMFST Daniel-Mihail Șandru, Principiile și procedurile protecției datelor cu caracter personal utilizate în combaterea fake news / The principles and procedures of personal data protection used in combating disinformation

3-8 July 2022 – The 30TH BIENNIAL WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE PHILOSOPHY OF LAW AND SOCIAL PHILOSOPHY  – IVR WORLD CONGRESS JUSTICE, COMMUNITY AND FREEDOM. GDPR COMPLIANCE: PRESENT-DAY CHALLENGES, CONVENORS: DRAGOS RADULESCU, MIHAI SANDRU. Membru în comitetul organizatoric. Moderator. Daniel-Mihail Șandru, GDPR saves the world. But how?

9 iunie 2022 – CYBERLAW CONFERENCE 2022 Probleme dificile de cyberlaw (ed. 4) organizată de Societatea de Științe Juridice. Daniel-Mihail Șandru, Exactitatea datelor: cine are un fix? [detalii]

3-4  iunie 2022 – THE INTERNATIONAL CONFERENCE KNOWLEDGE-BASED SOCIETY. Norms, values and contemporary landmarks, 18th Edition, Târgovişte, organized by Valahia University of Târgovişte – Faculty of Law and Administrative Sciences. Daniel-Mihail Șandru, Despre eficiența drepturilor omului în  Uniunea Europeană: asociațiile de protecția consumatorilor sunt și asociații de protecția datelor?

3 iunie 2022 – Conferința națională Dreptul mediului: 50 de ani de dezvoltare ca ramură de drept și disciplină juridică  organizată de Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice  „Acad. Andrei Rădulescu” și Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept – Laboratorul de Cercetări Științifice „Drept Public  Comparat și E-guvernare”. Membru în comitetul științific. Moderator. Daniel-Mihail Șandru, Considerații privind relația dintre protecția juridică a mediului și dreptul noilor tehnologii

26 – 28 May 2022  – International Scientific Conference ”Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law – 7th edition”, Faculty of Law and Administrative Sciences from „Ștefan cel Mare“ University of Suceava. keynote speaker Daniel-Mihail Șandru, Retragerea consimțământului acordat pentru prelucrarea datelor: ce însemană ”la fel de simplu”?

26 mai 2022 – Data Protection Romania. DPO Lives, organizată de Societatea de Științe Juridice Daniel-Mihail Șandru, Metamorfozele responsabilului cu protecția datelor: de la agent al drepturilor omului la ficțiune birocratică

20 mai 2022 – Workshop HEALTH LAW. PROFESSIONALIZATION OF MEDICAL SERVICE PROVIDERS / DREPTUL SĂNĂTĂȚII. PROFESIONALIZAREA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE organizta n cadrul CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE ”EFICIENȚA NORMELOR JURIDICE” – EDIȚIA A XI-A, Cluj-Napoca, 2022. Daniel-Mihail ȘANDRU, Responsabilul cu protecția datelor în cadrul furnizorilor de servicii medicale: un rol subînțeles sau doar secundar?/ Data protection officer in healthcare providers: an implied or only secondary role?

13-14 mai 2020 – Conferința internațională „Challenges of Doing Business in the Global Economy” (CBGE 2020), Ediţia a IX-a, organizată de Facultatea de Economie și Administrarea – Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, în parteneriat cu Academia Română – Institutul de Economie Mondială, Academia de Științe din Bulgaria – Institutul de Cercetări Economice, Academia de Științe din Ungaria, Academia de Studii Economice din Moldova și ARDAE. Daniel-Mihail Șandru, Contractele privind datele cu caracter personal

5-6 mai 2022 – Seminarul național Criminalitatea informatică, organizat de ELSA SUCEAVA la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Daniel-Mihail Șandru, Date personale și securitate cibernetică: ce relații s-au stabilit, cine e nemulțumit? Studiu de caz: parole

16-17 decembrie 2021 – International Congress „Civil status documents in Romanian and foreign public administration. Present and future outlook”, organizată de  Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia. Daniel-Mihail ȘANDRU, Alexandru GEORGESCU, Marius Cătălin MITREA, Daniela DUȚĂ, Data Protection in the field of civil status / Prelucrarea datelor cu caracter personal în materia stării civile

14 decembrie 2021 – Conferința Revistei române de drept al afacerilor, organizată de Wolters Kluwer. Daniel-Mihail ȘANDRU, Protecția datelor cu caracter personal în procesul de fuziune și achiziție a acțiunilor / Data protection in mergers and acquisitions (M&A).Moderator

13 decembrie 2021 – Dezbatere juridice.ro, „Daune morale pentru nerespectarea GDPR”

10-11 decembrie 2021 – Conferința națională „Sistemul științelor administrative de la teorie la practică” organizată de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, 10-11 decembrie 2021: Daniel-Mihail ȘANDRU, Dreptul administrativ european – între sinteza drepturilor naționale și originalitatea mecanismului propriu. Studiu de caz: protecția datelor cu caracter personal. / Daniel-Mihail ȘANDRU, Rolul administrației publice în educație din perspectiva protecției datelor

10-11 decembrie 2021 – Conferință științifică internațională (sesiune de comunicări științifice), cu tema: «Administrația publică la 30 de ani de Independență a Republicii Moldova. Realizări și perspective ale statului de drept, bunei guvernări și integrării europene», organizată de Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova (ISAM), în parteneriat cu Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova  și Ambasada Franței în Republica Moldova. Membru al comitetului științific. Daniel-Mihail ȘANDRU, Transparența justiției și protecția datelor cu caracter personal / Transparency of justice and data protection

8-11 decembrie 2021 – Conferința internațională bienală „Instituția familiei. Tradiție, reformă, uniformizare și perspective” / Biennial International Conference ”Family Institution. Tradition, Reform, Uniformity and Perspectives” organizată de Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” al Academiei Române, Filiala Iași/ „Gheorghe Zane” Institute of Economic and Social Research – Romanian Academy, Iasi Branch, Asociația Internațională de Drept si Științe Conexe/ International Association of Law and Related Sciences, L’Institut Demolombe, Caen Université Caen Normandie, France, Le laboratoire de recherche en Droit international privé „Grupo de Investigación ACCURSIO” de Universidad Carlos III de Madrid, Espagne, Centrul de Cercetari Juridice si Administrative, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați/ Centre for Legal and Administrative, Faculty of Law and Administrative Sciences, „Dunărea de Jos” University, Galati, Laboratorul de Sociologie a Familiei si a Cuplului Conjugal, Institutul de Sociologie al Academiei Române, București/ Laboratory of Sociology of Family and Conjugal Couple, Institute of Sociology of the Romanian Academy, Bucharest, Romania, Asociația „Vespasian V. Pella”, Iași/ „Vespasian V. Pella” Association, Iasi, Romania, Centrul de Cercetări în Științe Sociale și Umaniste, Lumen, Iași /Centre for Research in Social and Humanistic Sciences, Lumen, Iasi, Romania. Adriana-Maria ŞANDRU, Daniel-Mihail ȘANDRU, C-149/17, Bastei Lübbe: cine răspunde în familie pentru partajarea de fișiere cu încălcarea dreptului de autor? / C-149/17, Bastei Lübbe: Who is responsible in the family for sharing files in violation of copyright?

8 decembrie – The EU Whistleblowing Directive: the interplay with the GDPR and implementing appropriate organizational and technical measures organizat de ISACA (Geert Vermeulen)

1 decembrie 2021 – VUB Chair in Surveillance Studies Seminar VII “Surveillance capitalism in the Global South: at the intersection of platform interests and far-right disinformation campaigns’ with Rafael Evangelista, chaired by Lucas Melgaço

25 noiembrie 2021 – Conferința națională „Aplicarea Regulamentului 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal în România. 25 mai 2018 – 25 noiembrie 2021”, organizată de Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir și Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice Acad. ”Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române. Moderator. Membru în comitetul științific, membru în comitetul organizatoric. Daniel-Mihail Șandru, Nicolae Dragoș Ploeșteanu, Alexandru Georgescu, Daniela Duță, Marius Cătălin Mitrea, Elemente esențiale ale protecției datelor în 2021 / Highlights of data protection in 2021

24 noiembrie 2021  – workshop internațional ”Impact of the Covid-19 Pandemic on the Judiciary” organizată de The Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace (LFPCP), and Konrad Adenauer Stiftung Rule of Law Program Middle East & North Africa. Dragoș CĂLIN, Nicolae PLOEȘTEANU, Daniel-Mihail ȘANDRU – Impact of the Covid-19 Pandemic on the Judiciary. Romania

18 noiembrie 2021 – Digital services act – viitorul dreptului european în privința răspunderii platformelor, Dr. Cătălina GOANȚĂ, Maastricht University, organizat de Academia Română, „Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române” (SCOSAAR), Departamentul de ştiinţe economice, sociale şi juridice, Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” Conferința și dezbatere cu studenții doctoranzi. Moderator: Prof. Daniel-Mihail Șandru (CSDE)

18 noiembrie 2021 – Lloyd v Google LLC – A deep dive into the UK Supreme Court decision, Webinar Norton Rose Fulbright

17 noiembrie 2021 – Children’s Data: A Renewed Focus, webinar Fieldfisher

16 noiembrie 2021 – Brussels Privacy Symposium 2021 – The Age of AI Regulation: Global Strategic Directions, https://fpf.org/fpf-event/brussels-privacy-symposium-2021-the-age-of-ai-regulation-global-strategic-directions/

10 noiembrie 2021 – Dezbateri Juridice.ro: Datele personale în mers: Poștă și Curierat

organizator

13 mai 2023 – Sesiunea de comunicări Discursuri despre drept si comunicare organnizată de Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Științele Comunicării și Relații Publice (CISCOREP) al Facultatii de Litere a Universității din București Societatea de Științe Juridice Asociatia Romana de Drept si Afaceri Europene (ARDAE)

20-21 aprilie 2023 – Sesiunea anuală de comunicări științifice „Dreptul și societatea în tranziție” organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române Daniel-Mihail Șandru, Garanții juridice de protecție a cetățenilor în strategia Uniunii Europene privind societatea digitală / Legal guarantees for the protection of citizens in the EU strategy on the digital society

14 martie 2023 – Dezbaterea Anatomia cookie: cum se comunică cu un utilizator organizată de Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Științele Comunicării și Relații Publice (CISCOREP) al Facultatii de Litere a Universității din București Departamentul de Comunicare si Relații Publice al Facultatii de Litere a Universității din București Laboratorul de cercetari juridice privind noile tehnologii (LCJNT) din cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, 14 martie 2023

25 ianuarie 2023 – Conferința Dreptul noilor tehnologii. Ediția I. Focus: Dreptul și inteligența artificială, organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European (CSDE)

18 ianuarie 2023 – Conferința Arbitrajul de drept privat în context european (ediția a VII-a) organizată de Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Române în parteneriat cu Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și Societatea de Științe Juridice

26 noiembrie 2022 – Conferința națională „Aplicarea Regulamentului 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal în România. 25 mai 2018 – 25 noiembrie 2021”, ediția a II-a, organizată de Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice Acad. ”Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române și Centrul pentru Protecția Datelor – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie,Târgu Mureș

14 noiembrie 2022 – Conferința internațională „Comunități virtuale în epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor (CVGDPR), Ediția a VI-a, 2022, International Conference Virtual Communities in the Age of General Data Protection Regulation (CVGDPR-VI), 2022. Focus: Smart City organizată de Institute of Legal Research „Acad. Andrei Rădulescu” – Centre for European Legal Studies (CELS) of the Romanian Academy Danubius University, Galați, Society of Legal Sciences (Societatea de Știinte Juridice – SSJ), Department of Political Sciences of the „Luigi Vanvitelli” University of Campania, JURIDICE.ro

20-21 octombrie 2022 – Conferinţa internaţională “Drept, Administrație Publică, Dezvoltare durabilă și Patrimoniu în contextul proceselor de inteligență artificială”, organizată de Facultatea de Drept și Științe Sociale din cadrul Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

12 octombrie 2022 – Conferința internațională „Protecția datelor în România” organizată de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice Acad. „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române

3-8 July 2022 – The 30TH BIENNIAL WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE PHILOSOPHY OF LAW AND SOCIAL PHILOSOPHY  – IVR WORLD CONGRESS JUSTICE, COMMUNITY AND FREEDOM. GDPR COMPLIANCE: PRESENT-DAY CHALLENGES

24 martie 2022 – Focus grup: Probleme actuale privind protecția drepturilor și libertăților fundamentele în Uniunea Europeană. Protejarea libertății mass-mediei în UE: noi norme, organizat de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) și Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR)

17 martie 2022 Focus grup: Facebook Ireland și alții – Hotărârea CJUE din 15 iunie 2021 pronunțată în cauza C-645/19: despre cooperare, organizat de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) și Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR).

10 martie 2022 – Focus grup: C-175/20, Valsts ieņēmumu dienests – respectarea principiilor protecției datelor cu caracter personal în cererea de comunicare de informații, organizat de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) și Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR).

21 februarie 2022 – Focus grup „Raportul dintre principiul precauției și protecția datelor” organizat de Institutul de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European (CSDE) și Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR)

14 decembrie 2021 – Conferința Revistei române de drept al afacerilor, organizată de Wolters Kluwer

13 decembrie 2021 – Dezbatere JURIDICE.ro, „Daune morale pentru nerespectarea GDPR”, organizată de Societate de Științe Juridice

18 noiembrie 2021 – Digital services act – viitorul dreptului european în privința răspunderii platformelor, Dr. Cătălina GOANȚĂ, Maastricht University, organizat de Academia Română, „Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române” (SCOSAAR), Departamentul de ştiinţe economice, sociale şi juridice, Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” Conferința și dezbatere cu studenții doctoranzi.

10 noiembrie 2021 – Conferința internațională „Comunități virtuale în epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor (CVGDPR), Ediția a V-a, 2021, organizată de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice Acad. „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române și Universitatea Danubius. Membru în comitetul științific și de organizare. Moderator. Keynote speaker: Adriana-Maria Șandru, Daniel-Mihail ȘANDRU, „Prăjiturele” periculoase. Unele observații privind cauza Planet49 / Dangerous ”Cookies”. Some comments on case Planet49

10 noiembrie 2021 – CAIDP Conference on Artificial Intelligence and Democratic Values

27 octombrie 2021 – VUB Chair in Surveillance Studies Seminar VI “Automaticity, Algorithmic Profiling and Facial Recognition at the EU Borders: The Transformation of Surveillance in the Era of Artificial Intelligence (AI)”, Niovi Vavoula

22 octombrie 2021 – Conferința anuală „Democrație, constituție și spațiul administrativ în secolul XXI” – ediția a XIV-a, organizată de Societatea Academică de Științe Administrative. Daniel-Mihail ȘANDRU, Spațiul administrativ virtual

21 octombrie 2021 – CSDE: Focus grup Consultarea Comisiei Europene ”Servicii turistice – inițiativa privind închirierile pe termen scurt”, 21 octombrie 2021 (online)

18 octombrie 2021 – Exchanges of information and judicial review: Recent EU and national cases, an update, Concurrences

18 octombrie 2021 – ECHR Symposium: Human Rights in the Digital Sphere, organized by the European Court of Human Rights, in collaboration with Japan and US consulate generals in Strasbourg, the René Cassin Foundation and Directorate General of Human Rights and Rule of Law of the Council of Europe

29.09.2021 – Webinar Arbitration and Cybersecurity in the Virtual Age organizat de International Council for Commercial Arbitration (ICCA)

23-24 septembrie 2021 – Sesiunea de comunicări științifice „Starea excepţională şi alerta ordinii de drept. Implicații juridice ale crizei sanitare generată de pandemia Covid-19”, organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Daniel-Mihail ȘANDRU, Constantin Mihai BANU, Competențele Uniunii Europene în soluționarea crizei medicale Membru în comitetul științific. Moderator

22 septembrie2021 – Webinar Privacy Practices in the Food and Beverage Industry: A Report on Emerging Industry Standards, organizat de Greenberg Traurig, on-line

22 septembrie2021 – Into the Breach – avoiding, managing and reacting to cyber threats. The long tail: group litigation, organizat de TaylorWessing, on-line

16 septembrie 2021 –Webinar How to Understand and Communicate Data Privacy Risk, Fieldfisher, on-line

12 – 19 septembrie 2021 – International Summer Law School, 14th Edition. LAW. CULTURE. ARTIFICIAL INTELLIGENCE, Baru Mare, județul Hunedoara, România, sistem hibrid. Co-președinte al Comitetului științific

13 septembrie 2021 – Dezbatere / Debate – Inteligența artificială. Evoluția conceptului și proiectul Regulamentului European privind IA / Artificial intelligence. The concept’ evolution and project of the AI European Regulation

10 septembrie 2021 – THE RULE OF LAW – FROM ITS ORIGINS TO THE PRESENT IVR PRE – WORLD CONGRESS INTERNATIONAL CONFERENCE SEPTEMBER 9-11, 2021 Daniel-Mihai SANDRU, “The Rule of Law” and the General Data Protection Regulation, RRDE, nr. 3/2021, p. 89-94

2-4 septembrie 2021 – International Conference “Civilization at a Crossroads”. The 50th ISCSC Anniversary Conference, organized by Dimitrie Cantemir Christian University and International Society for the Comparative Study of Civilizations (ISCSC) – Daniel-Mihail ȘANDRU, Aparenta eficacitate a dreptului la protecția datelor cu caracter personal [Effective appearance of the right to protection of personal data]

11 august 2021 – Focus grup ”Domeniul de aplicare material al GDPR. Reguli generale (art. 2 alin. 1)”, 11 august 2021 (online), organizat de Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

3 august 2021 – Workshop  în cadrul International Law Tech Summer School – Școala bucovineană de vară (1-8 august 2021) susținut de Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, Conf. univ. dr. Nicolae Dragoș PLOEȘTEANU, Cum să citim cauza ”Schrems II”

6 iulie 2021 – Will the EC’s draft AI Regulation stop the rise of the robots?, webinar organizat de Taylor Wessing

24 iunie 2021 – Conferința Națională de Drept Comercial Impactul avansului tehnologic asupra dreptului afacerilor – ediția a XI-a – organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, prin Center for Business Law & Information Technology, în colaborare cu Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, prin Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara; Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române: ”Despre obligația societăților constituite potrivit Legii nr. 31/1990 de a respecta regimul protecției datelor” /  ”About the obligation of the companies established according to Law no. 31/1990 to comply with the data protection regime”

22 iunie 2021 –  Using the „new” SCCS for data transfers – What Now?, webinar organizat de Fieldfisher

16-19 iunie 2021 – Conferința internațională „Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law”, ediția a VI-a, organizată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava / Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law – 6th edition organized by Faculty of Law and Administrative Sciences from „Ștefan cel Mare“ University of Suceava, together with the Scientific Association of Law and Administration Suceava, the Faculty of Law of the National University “Yuriy Fedkovych” from Chernivtsi, Ukraina and Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences (Iasi), with the support of the Institute of Legal Research „Acad.Andrei Rădulescu” of the Romanian Academy and of Ecological University from Bucharest; Membru – Conference Committee (comitet științific); Adriana-Maria Șandru, Daniel-Mihail Șandru, Catalogul școlar online – riscuri asupra vieții private și în privința protecției datelor / Online school register – risks to privacy and data protection, RRDE, nr. 2/2021;
Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Alexandru Georgescu, Marius Cătălin Mitrea, Daniela Duță, Nerespectarea protecției datelor de către operatorii din domeniul educației: sancțiuni din Europa, practici din România / Non-compliance with data protection by controllers in the field of education: sanctions in Europe, practices in Romania, Pandectele române, nr. 3/2021

14 iunie 2021 – A data export update: what you need to know about the new Standard Contractual Clauses, webinar organizat de Norton Rose Fulbright

15 aprilie 2021 – Focus grup: Consultare privind reglementarea inteligenței artificiale în cadrul Consiliului Europei organizat de Institutul de Cercetari Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – CSDE – Centrul de Studii de Drept European [Detalii]

14 aprilie 2021 – Dezbatere Responsabilul cu protecția datelor – o nouă ocupație, noi perspective – organizat de Institutul Internațional pentru Drepturile Omului, UCDC. researchgate, academia.edu

26-27 noiembrie 2020 – Conferința internațională ”Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law”, 5th Edition,  organizată de Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Ştefan cel Mare“ din Suceava, Asociația Științifică de Drept și Administrație Publică Suceava, Facultatea de Drept a Universității Naționale „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți și Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences (Iași), cu sprijinul Institutului  de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”  al Academiei Române și al Universității Ecologice din București, Keynote speaker, Membru în comitetul științific [detalii] Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru, Protecția datelor cu caracter personal în procesul de achiziție publică / Data protection in the public procurement process, Curierul judiciar, nr. 1/2020, p. 32-36

5 noiembrie 2020 – Conferința națională Comunități virtuale în epoca Regulamentului General privind Protecția Datelor (CVRGPD) – ediția a IV-a, organizată de Universitatea Danubius, Galați. Membru în comitetul științific. Membru în comitetul organizatoric. Moderator. Keynotespeaker . Daniel-Mihail ŞANDRU, Adriana Maria ȘANDRU, Fotografii și școlari pe rețele sociale: shoot, like, share and so on…final frontier: data protection, Revista română de drept european, nr. 4/2020 [Detalii]

24 septembrie 2020 – Conferința „Arbitrajul de drept privat în context european” (ediția a V-a) – organizată de Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private. In cadrul ISLS 2020 Ideea europeană – de la filosofie la acțiune: drept, economie, politică și diplomație. Membru în comitetul științific. Keynotespeaker. Daniel-Mihail Șandru, Arbitrajul comercial și protecția datelor personale

23 septembrie 2020 – „Conferința „Protecția datelor cu caracter personal. Impactul noilor tehnologii și dreptul” (ediția a V-a)”, desfășurată în cadrul ISLS 2020, Târgu-Mureș, organizată de Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private (SOROCAPP). Membru în comitetul științific. Moderator. Keynotespeaker. Daniel-Mihail Șandru, Analiza jurisprudenței române privind acordarea de daune morale pentru nerespectarea protecției datelor cu caracter personal, RRDP, nr. 3/2020

02 septembrie 2020 – keynote speaker în cadrul proiectului „Cercetător-antreprenor pe piața muncii în domeniile de specializare inteligentă” (CERT-ANTREP), organizat de UEFISCDI, în parteneriat cu SNSPA și CCIR și finanțat prin Programul Operațional Capital Uman [program pilot pentru dezvoltarea unui hub de politici publice].

tema prezentată: Protecția datelor în mediul on-line în domeniul cercetării științifice [detalii]

28 iulie 2020 – Dezbaterile RRES. Ediția I cu tema „Urgența, alerta și pandemia – concepte ale executării silite?, organizată de Editura Universul Juridic, universuljuridic.ro
Protecția datelor cu caracter personal în activitatea executorilor judecătorești. Când devin urgența, alerta și pandemia catalizatori ai încălcării reglementărilor privind datele? [detalii]


21 iulie 2020 – CONFERINȚA FINALĂ a PROIECTULUI SAFE HARBOR (Italia), participant

10 iulie 2020 –  International Seminar EU Efforts Towards a Full Protection of Personal Data, l’Università di Salerno,  E-Lex (Meet) – Intervenient Detalii

Webinar on „Pseudonymisation-Enabled Legitimate Interest Processing”,  organizat de Data Protection World Forum, 19.03.2020 [detalii]

Webinar on COVID-19: Global employment & data privacy considerations, organizat de Chronicle of Data Protection by Hogan Lovells, 19.03.2020  [detalii]

5-6 martie 2020 – Conferință Europeană a Serviciilor Financiare (European Conference on Financial Services – ECFS 2020) – Noua arhitectură a serviciilor financiare – inovație și excelență, Brașov, organizată de Institutul de Studii Financiare. Membru în comitetul științific și organizatoric. Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru, Particularitățile aplicării măsurilor corective în domeniul protecției datelor, operatorilor din sectorul financiar-bancar / The peculiarities of applying corrective measures in the field of data protection, to operators in the financial-banking sector / Les particularités de l’application de mesures correctives dans le domaine de la protection des données, aux opérateurs du secteur financier-bancaire [detalii]

29 ianuarie 2020 – Webinar Overwhelmed by your privacy „to do” list?! Top 5 issues to prioritise in 2020, Fieldfisher

28 ianuarie 2020 – Conferința Protecția și securitatea datelor personale în educația digitală, Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu al Academiei Române și Centrul pentru protecția datelor al UMFST Tîrgu-Mureș. Moderator, membru în comitetul științific-organizatoric [Detalii]

22 ianuarie 2020 – webinar Lessons Learned and Practical Advice from Security and Privacy Leaders at Microsoft (Stuart Aston, Emily Johnson)

21 ianuarie 2020 – webinar Data Protection World Forum: Cookies: Lessons Learned from the Latest Guidance, Cases and Enforcement Actions (Sam Plackett, OneTrust)

10 decembrie 2019 – Conferința națională „Jurnalismul și protecția vieții private din prisma Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR)”, desfășurată la Târgu-Mureș, organizată de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș în parteneriat cu Centrul de studii de drept european din cadrul Institutului de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Ierarhizarea valorilor și drepturilor fundamentale în activitatea jurnalistică, Revista Dreptul, nr. 4/2020, p. 74-85. [detalii]

26 noiembrie 2019 – Seminar Wolters Kluwer Protecția datelor (GDPR) în domeniul resurselor umane https://info.wolterskluwer.ro/gdpr-in-domeniul-resurselor-umane/

13 noiembrie 2019 – Conferința națională Comunități virtuale în epoca Regulamentului General privind Protecția Datelor, organizată de Universitatea Danubius din Galați.

Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor personale în relațiile de muncă. Considerații privind temeiul prelucrării / Protection of personal data in labor relations. Considerations regarding lawfulness of processing, Pandectele române, nr. 5/2019 [detalii]

Adriana Maria ŞANDRU, Daniel-Mihail ȘANDRU, Consecințele lui ”îmi place”: Cauza Fashion ID, C-40/17, continuitate și noutate în interpretarea conceptului de operator în dreptul Uniunii Europene

21 octombrie 2019 – moderator Dezbatere JURIDICE.ro – Protecția datelor personale în raporturile de muncă

25 septembrie 2019 – Webinar How to integrate GDPR with ISO 27001, Advisera, GDPR Academy

14 – 21 iulie 2019  – Prof. Daniel Mihail Sandru – Organizer and moderator – Workshop Data protection and intellectual property – ISLS 2019 INTERNATIONAL SUMMER LAW SCHOOL 2019, Ediția a XII-a, Vatra Dornei, Suceava

28 iunie 2019 – Seminar Wolters Kluwer, Protectia datelor (GDPR) pentru resurse umane Data protection (GDPR) and Human Resources [Wolters Kluwerfb]

6 iunie 2019 – webinar Deloitte The shifting momentum of blockchain [detalii]

29 mai 2019 – PrivacyConnect Bucharest, Crowne Plaza Bucharest [detalii]

28 mai 2019 – Webinar – GDPR: One year on, Fieldfisher [detalii]

24-25 mai 2019 – Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Știinţe Administrative “Paul Negulescu” cu tema Relațiile dintre colectivitățile locale și Uniunea Europeană în construcția unei Europe democratice și durabile, organizată de Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României și Universitatea Româno-Germană din Sibiu, la Sibiu {detalii}

Dr. Irina Alexe, Prof. univ. dr. Daniel Mihail Sandru, Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor unic de către mai multe autorități sau organisme publice

20 mai 2019 – EMEA Conferences – Liability of Robots – TechWeekRO [EMEAfb]

16-18 mai Conferinta internationala la Cernauti si Suceava INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law”, 17-18 May 2019, Suceava. Conferinta va avea un panel dedicat protectiei datelor – (site ASDAP)

Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor în cadrul autorităţilor şi organismelor publice în România / Protection of personal data within public authorities and bodies of Romania

17-18 mai 2019 – Challenges of Doing Business in the Global Economy – CBGE 2019 (ed. 7), București. Dr. Adriana Maria Sandru, Prof. univ. dr. Daniel Mihail Sandru, Reforma protectiei datelor din perspectiva Consiliului Europei / New meanings of the data protection regulations given by the Council of Europe, Studii și cercetări juridice, nr. 3/2019, p. 311-325; Membru în comitetul științific

13-15 mai 2019 curs de formare responsabil cu protectia datelor (ANC) Relatia operatorului cu autoritatea de protectia datelor – Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

10 mai 2019 – Sesiunea de comunicari stiintifice a Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane: Rolul jurisprudentei in dezvoltarea noului drept roman. (detalii aici) Voi modera o sectiune si voi prezenta lucrarea Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal în România (in curs de publicare in Studii si cercetari juridice, nr. 1/2019 – aici)

7 mai 2019 – SEEDIG 5 (detalii aici)

6 mai 2019 –  Conferința Cercetării Științifice din Academia Română (CCSAR-2019) – (detalii)

6 mai 2019 – Seminar Wolter Kluwer GDPR in administratia publica. (detalii aici sau aici)

18 aprilie 2019 – EMEA Conferences – What must a company do to go digital? From Traditional Business to Digital Processes

24 ianuarie 2019 – IAPP Web Conference – Overcoming the 4 Challenges of Managing Privacy Incident Response

13th-15th of December, 2018 – International conference titled “The European Human Rights Culture. The Right to Happiness”, Bucharest, organized by the ”Dimitrie Cantemir” Christian University / 13-15 decembrie 2018 – Conferinţa Internaţională “Cultura europeană a drepturilor omului. Dreptul la fericire”, Ediţia a VI-a, organizată de  Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir; Am participat cu lucrarile: Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Subiectele Regulamentului General privind Protectia Datelor în caleidoscopul nuanțelor de fericire [The subjects of the General Data Protection Regulation in the kaleidoscope of the nuances of happiness]; Adriana Maria Șandru, Daniel-Mihail Șandru, Dreptul umanitar și protecția datelor personale [Humanitarian law and personal data protection]

4 decembrie 2018 – Webinar Responding to a data breach: what you should know, organizat de ITGovernance; Download slideesWatch the recording. Participant

13 noiembrie 2018 – Conferința națională Comunități virtuale în epoca Regulamentului General privind Protecția Datelor, Editia a II-a – Drepturile persoanei vizate, organizată de Universitatea Danubius din Galaţi; Membru în comitetul științific; Moderator și Keynote speaker Am prezentat lucrarea Daniel-Mihail ȘandruDrepturile persoanei vizate din perspectiva aplicării principiilor în jurisprudenţa naţională şi europeană

16 octombrie 2018 – Dezbaterea Rolul DPO în respectarea drepturilor persoanei vizate. Dezbaterea a fost organizată de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, ARDAE – Asociația Română de Drept și Afaceri Europene și Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir. Moderator

25 mai 2018 – Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice: Valenţe contemporane ale raportului dintre administraţie, justiţie şi politică,  organizată Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României și Universitatea Româno-Germană din Sibiu. Daniel-Mihail Șandru, Principiile integrităţii şi confidenţialităţii în protecţia datelor personale  https://evenimente.juridice.ro/2018/03/sesiunea-anuala-de-comunicari-stiintifice-valente-contemporane-ale-raportului-dintre-administratie-justitie-si-politica-25-26-mai-2018-sibiu.html 

25 mai 2018 – Conferinţa Data Protection Experts, organizată de  Societatea de Ştiinţe Juridice [youtube]. Daniel-Mihail Șandru, Principiile protecţiei datelor – de la teorie la practică, Curierul Judiciar, nr. 6/2018. Detalii video youtube

The 16th May 2018 – Daniel Mihail Sandru, Transparency principle in Data Protection – International Conference „Challenges of Doing Business in the Global Economy” (VI), CBGE 2018

The 14th April 2018 Debate Personal data protection: legislative, jurisprudence and soft law sources, University of Bucharest [14 aprilie 2018 – Dezbaterea Protecția datelor personale: surse legislative, jurisprudențiale și soft law, organizat de Universitatea din București, Facultatea de Litere în partneriat cu ARDAE – Asociația Română de Drept și Afaceri Europene]

The 12th  April 2018 – National Conference on Law and Bussines in Transilvania, organized by Petru Maior Univeristy, Târgu MureșMy paper: Daniel-Mihail Şandru, Personal data protection: legislative, jurisprudence and soft law sources / 12 aprilie 2018 – Conferința Națională de Drept și Afaceri în Transilvania organizată de Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș – Centrul de Cercetări Aplicative în Drept și Afaceri, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Fundația ADEPT Transilvania, în parteneriat cu E.CECA S.R.L. și Asociația Asura.  Daniel-Mihail ȘandruProtecția datelor personale: surse legislative, jurisprudențiale și soft law/  Personal data protection: legislative, jurisprudence and soft law sources, publicat în Pandectele române, nr. 2/2018, p.80-90.

The 4th of April,  2018  Juridice.ro Debate  Job description – Data Protection Officer DPO (Data Protection Officer), https://dezbateri.juridice.ro/8602/fisa-postului-dpo-data-protection-officer, Speaker /// 4 aprilie 2018  Dezbaterea Juridice.ro Fişa postului DPO (Data Protection Officer), https://dezbateri.juridice.ro/8602/fisa-postului-dpo-data-protection-officer, Speaker

The 4th of April,  2018 Launch of post-graduate program “Legal protection of personal data”, Danubius University, http://www.univ-danubius.ro/nout%C4%83%C5%A3i/responsabil-with-protectia-datelor-cu-caracter -Personal-opening-rate-postuniversitar.html   ////    4 aprilie 2018 Lansarea programului postuniveristar Protecţia juridică a datelor cu caracter personal, Universitatea Danubius, http://www.univ-danubius.ro/nout%C4%83%C5%A3i/responsabil-cu-protectia-datelor-cu-caracter-personal-deschiderea-cursului-postuniversitar.html

22 March 2018 – International Conference Data protection in medical field, University of Medicine and Pharmacy, Târgu Mureș /  22 martie 2018 – Conferinţa internaţională Protectia datelor cu caracter personal in domeniul medical, organizată de Universitatea de Medicină şi Farmacie şi Universitatea Petru Maior, la UMF Tîrgu Mureş

22 March 2018 – Book  presentation: Gabriella Berki, Free Movement of Patients in the EU, Intersentia, 2018 at International Conference Data protection in medical field, University of Medicine and Pharmacy, Târgu Mureș More details https://www.linkedin.com/pulse/prezentare-de-carte-gabriella-berki-free-movement-patients-sandru/?published=t 

6 martie 2018 – Masa rotundă „Aplicarea Regulamentului 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal (GDPR)”, organizată de RENAR și UCDC. Speaker / Prezentarea de carte: Irina Alexe, Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Daniel-Mihail Şandru (coordonatori), Protecţia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti şi noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679, Editura Universitară, 2017 More details: https://eubusinesslaw.wordpress.com/2018/03/03/masa-rotunda-aplicarea-regulamentului-679-2016-cu-privire-la-protectia-datelor-cu-caracter-personal-gdpr-ucdc-6-martie-2018/January 26, 2018 – Conference on the Application of the new General Data Protection Regulation, organized by the National Supervisory Authority for Personal Data Processing, Parliament Palace

The 19th of February 2018 – DEBATERI.JURIDICE.ro: Who is afraid of GDPR?, https://dezbateri.juridice.ro/8456/cui-i-e-frica-de-gdpr, speaker /// 19 februarie 2018 – DEZBATERI.JURIDICE.ro: Cui i-e frică de GDPR? detalii https://dezbateri.juridice.ro/8456/cui-i-e-frica-de-gdpr, Speaker

January 26, 2018 – Conference on the Application of the new General Data Protection Regulation, organized by the National Supervisory Authority for Personal Data Processing, Parliament Palace

The 14th of December, 2017 – International Conference “National and International Landmarks in GDPR (General Data Protection Regulation)” – 2nd edition organized by „Petru Maior” University. Partners: The Romanian Association for Law and European Affairs (RALEA), IUS IUVENTUTIS LAW CLUB which took place at the “PETRU MAIOR” UNIVERSITY OF TIRGU MURES, LEGALITC, DATA PROTECT OFFICE, AMPLUSNET, GDPR COMPLET. Member of the Scientific Committee; Member of the organizing committee; Moderator. Daniel-Mihail Sandru, In new times, old principles. Critical remarks on two new phrases introduced in Art. 5 of the General Data Protection Regulation (RGPD). Details

The 27th of November, 2017 – Debate. „One plan, two plans, 3D”, organized by UCDC, ARDAE/RALEA and CDP-UPM; Moderator, Organizer

The 24th of November, 2017 – National Conference on „Difficult Problems of the Internet Law (2nd ed.). The General Data Protection Regulation is already in force”, organized by the Society of Legal Sciences, Bucharest. Prof. univ. Dr. Daniel-Mihail Şandru, „Situations in which the processing of personal data is allowed without the consent of the data subject.”

The 23rd of November, 2017 – National Conference on „Virtual Communities in the Age of the General Data Protection Regulation”, organized by Danubius University in partnership with the Data Protection Center within „Petru Maior” University, the Romanian Association of Law and European Affairs (RALEA), the Center for European Law Studies (CELS /CSDE) within the Institute for Legal Research “Acad. Andrei Rădulescu” of the Romanian Academy and LegalITC. Prof. univ. Dr. Daniel-Mihail Sandru, The Impossible Coexistence between Data Protection and Virtual Communities? What’s next? Member of the Scientific Steering Committee.

The 7th of November, 2017 – Debate „Consent in GDPR. What do we do?”, organized by the Faculty of Letters of the University of Bucharest. Moderator.

The 19th to 20th of October 2017 – The European Conference on Financial Services (ECFS 2017) organized by the Institute of Financial Studies, “Petru Maior” University and the Romanian Society for Public and Private Affairs Research in Tirgu Mures in partnership with „Transylvania” University of Brasov, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, Academy of Economic Studies in Bucharest, Romanian Association of Law and European Affairs (RALEA / ARDAE) and Center for Arbitration and Mediation in Insurance Association (CAMIA / ACAMA) from Bucharest. Member of the Scientific Committee. Prof. univ. Dr. Daniel-Mihail ŞANDRU, Professor, Elements regarding the regulation of the consent in the processing of personal data, according to article 6 of the (EU) Regulation 2016/679.

The 18th of September, 2017 – Debate on Case Barbulescu vs. Romania. The final decison organized by the The Legal Sciences Society, Bucharest. Speaker.

The 14th of September, 2017 – EMEA Conference: GDPR Expert Knowledge: Luis Neto Galvão, Simona Sandru, Bart van Buitenen, Cristian Driga. Media Partner (Organizer)

The 14th July 2017 – E4 “IT Platform Dissemination Event, Legal Information Technology Community – LITC. The Consortium consists of two universities in Romania (Danubius University of Galati and Tibiscus University in Timisoara), a university in Spain – UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, a university in Italy – Second University of Naples, and a Romanian NGO – LEGALITC – which has competence in the field of information society and law. I delivered a presentation on the Importance of putting the project’s results into practice in a Master’s program: The Right of Virtual Communities.

The 17th to 18th March 2017 – National Conference „The impact of personal data protection on the business environment. Assessments of Romanian Experience and the new challenges of the (EU) Regulation 2016/679, The Influence of Personal Data Protection within the Business Environment; New challenges of the General Data Protection Regulation”, Petru-Maior University, Târgu-Mureş. Certificate of speaker and organizer. Daniel-Mihail Şandru, Dragoş-Alin Călin, Constantin-Mihai Banu„The application and interpretation of Directive 95/46 by Romanian courts. Typologies and legal consequences”. I presented the volume Simona Sandru, Personal Data Protection and Privacy, Hamangiu, 2016.

The 27th of January, 2017 – Symposium ”The New General Data Protection Regulation – Implications and Effects”, organized by the National Supervisory Authority for Personal Data at the Parliament Palace, Bucharest. Participant

The 28th of July, 2016 – JURIDICE.ro Debates Pokemons among us – legal discussions – organized by the Legal Sciences Society. Moderator, Organizer

The 31st of March, 2016 – Conference “Copyright and the Internet”, Alain Berenboom, Romanian Academy Library (also lectured: univ. prof. PhD Viorel Roş, President of the Intellectual Property Rights Association), organized by the Embassy of Belgium in Romania and the Delegation Wallonia-Brussels; partners: The Romanian Academy Library and ONV LAW. Participant.

The 28th of January, 2016 – Symposium on „Data protection in the workplace”, organised by the National Supervisory Authority For Personal Data Processing, Parliament Palace, Bucharest. Prof. dr. Daniel Mihail Şandru, The Court of Justice of the European Union and the data protection in the workplace. / 

The 28th of January, 2015 – Symposium “European Data Protection Day – Reform of the Personal Data Protection Framework at European Level”, organized by the National Supervisory Authority for Personal Data Supervision at the Parliament Palace, Bucharest. Daniel-Mihail ŞandruThe Personal Data Protection Legal Status is in the process of rethinking, European Legal Affairs, no. 1/2015; RRDA, nr. 3/2015, p. 40-45. Daniel-Mihail Şandru, The Legal Regime of Personal Data Protection is undergoing a rethinking process, the Romanian Journal of Business Law (RRDA), no. 1/2015, p. 40-48. /  Simpozionul „Ziua Europeană a Protecţiei Datelor – reforma cadrului normativ al protecţiei datelor personale la nivel european”, organizată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal la Palatul Parlamentului, Bucureşti. Daniel-Mihail Şandru, Regimul juridic al protecţiei datelor cu caracter personal este în proces de regândire, Afaceri juridice europene, nr. 1/2015; RRDA, nr. 3/2015, p. 40-45. Daniel-Mihail Şandru, Regimul juridic al protecţiei datelor cu caracter personal este în proces de regândire (The legal framework on data protection is in a rethinking process), Revista română de dreptul afacerilor (RRDA),  nr. 1/2015, p. 40-48.

The 4th of February 2010 – International Conference „Relationships between National Constitutional Courts and European Union Law: Two recent examples (the Bundesverfassungsgericht decision on the Lisbon Treaty and the RAC decision on the Retention Law)”, organized by the Center for European Law Studies, the Institute for Legal Research “Acad.Andrei Radulescu” of the Romanian Academy; Organizer, moderator  /  4 februarie 2010 – Conferinţa internaţională Raporturi între instanţele constituţionale naţionale şi dreptul Uniunii Europene: două exemple recente (decizia Bundesverfassungsgericht privind Tratatul de la Lisabona şi decizia CCR privind Legea păstrării datelor)”, organizată de Centrul de Studii de Drept European, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Radulescu” al Academiei Române; http://www.csde.ro/?p=2502

Redactarea de opinii ştiinţifice solicitate de autorităţi, instituţii publice sau corpuri profesionale

Consultare privind reglementarea inteligenței artificiale în cadrul Consiliului Europei, 15 aprilie 2021, https://www.csde.ro/?p=3548

Teze de doctorat – conducere si membru in comisii

Conducător de doctorat (nu s-au susținut)

Georgescu Alexandru, Conceptul de date personale în interpretarea instanțelor naționale și europene

Daniela Duță, Protecția dreptului fundamental la viața privată și a datelor cu caracter personal în dreptul Uniunii Europene

Marius Cătălin Mitrea, Regimul juridic al principiului proporționalității în Dreptul Uniunii Europene. Privire specială la domeniul protecției datelor cu caracter personal și al vieții private

The 19th of June, 2015 – Member of the doctoral thesis support board/comitte – Simona Sandru, Legal protection of the right to privacy, in the context of processing personal data; Coordinator univ. prof. dr. Simina Elena Tanasescu./ membru în comisia de suţinere a tezei de doctorat: Simona Şandru, Protecţia juridică a dreptului la viaţă privată, în contextul prelucrării datelor cu caracter personal. Coordonator prof. univ. dr. Simina Elena Tănăsescu, data susţinerii tezei – 19 iunie 2015.

Curs postuniversitar

Curs postuniversitar ”Protecția juridică a datelor cu caracter personal”, Universitatea Danubius, Galați, martie – iunie 2018. Titularul cursului – Principiile Regulamentului General privind Protecția Datelor (site website web2)

Curs formare recunoscut de Autoritatea Națională de Calificări

noiembrie 2018 – februarie 2019 – Curs formare recunoscut de Autoritatea Națională de Calificări, Centrul de Formare Continuă-Danubius International Business School, Universitatea Danubius din Galați – Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, cod COR 242231 – program de formare

2020-2021 – Curs postuniversitar de formare recunoscut de Autoritatea Națională de Calificări (ANC), Postuniversitar organizat de UMFST. Formator . Am susținut cursurile: Introducere. Concepte enețiale. Domeniul de aplicare. Principii si Drepturile persoanelor vizate

Seminarii de formare GDPR

16 martie 2023 – Seminar Wolters Kluwer: Relațiile de muncă și respectarea protecției datelor (GDPR)

26 februarie 2020 – Curs Formare Regulamentul UE 2016/679 și Directiva UE 2016/680 Proiect: O operațiune a UE de combatere a lacunelor din cooperarea transfrontalieră a furnizorilor de formare (An EU operation to tackle gaps in cross-border cooperation of training providers). Program: Justice. Numar identificare Proiect: 807014. detalii

18 iulie 2018 – Training ”Regulamentul General privind Protecţia Datelor” în cadrul Global Research Summer School, 16-21 iulie 2018, organizată de International Affairs şi Voluntari pentru Idei şi Proiecte Bucureşti, la Reprezentanţa Comisiei Europene din România. facebook]

The 23th April 2018 – Workshop on Key elements of the General Data Protection Regulation (GDPR), “1 Decembrie 1918″ University of Alba Iulia  // 23 aprilie 2018 – Workshop Elemente esenţiale ale Regulamentului general privind protecţia datelor personale (RGDP / GDPR), Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia.

13 martie 2018 – Seminarul practic pe tema Noului Regulament (UE) 2016/679, privind protecția datelor cu caracter personal, MedaConsulting, Ploiesti

12 martie 2018 – Workshop „Protecţia datelor personale ale pacienţilor din sistemul medical românesc” organizat de Asociaţia Evaluatorilor de Servicii Medicale, Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, Universitatea Ovidius Constanţa şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf.Apostol Andrei” Constanţa, desfăşurat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf.Apostol Andrei” Constanţa.

The 6th of March, 2018 – Round Table “Applying Regulation no. 679/2016 on Personal Data Protection (GDPR)”, organized by RENAR and UCDC / speaker   —- 6 martie 2018 – Seminar Elemente esenţiale ale Regulamentului General privind Protecţia Datelor Personale (GDPR/ RGPD), Modulul II, Predeal, organizat de SOROCAP și Universitatea Petru Maior – CECADA

26 February 2018 – Seminar on „Key elements of the General Data Protection Regulation (GDPR), organized by Univeristy of Pitești  and the Romanian Society for for Public and Private Affairs Research (SOROCAP). Keynote speaker  /// 26 februarie 2018 – Seminar Elemente esentiale ale Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR), Universitatea din Pitesti

13 februarie 2018 – Seminarul practic pe tema Noului Regulament (UE) 2016/679, privind protecția datelor cu caracter personal, MedaConsulting, București

The 25th of January, 2018 – Seminar on „Key elements of the General Data Protection Regulation (GDPR), Hotel Continental, Târgu-Mureș, organized by the Romanian Society for for Public and Private Affairs Research (SOROCAP). Keynote speaker.

The 24th of January, 2018 – Seminar on „Key elements of the General Data Protection Regulation (GDPR), Emerson, Cluj Napoca, organized by the Romanian Society for for Public and Private Affairs Research (SOROCAP). Keynote speaker.

The 18th January 2018, Practical Seminar on the New (EU) Regulation 2016/679 regarding the protection of personal data, MedaConsulting, Ploiesti 

The 17th January 2018 – Vocational training course on “Data protection” organized by the Bucharest Bar [JURIDICE.ro]

The 14th of December, 2017 – Training course in the General Data Protection field, organized by „Petru Maior” University. Daniel-Mihail Şandru: Compliance with the mandatory provisions of (EU) Regulation 2016/679: what can be done ?The Lawfulness of processing: consent and cases in which processing can be carried out without the consent of the data subject

The 13th of December, 2017 – Seminar on „Key elements of the General Data Protection Regulation (GDPR), Hotel Orizont, Predeal, organized by the Romanian Society for for Public and Private Affairs Research (SOROCAP). Keynote speaker. Daniel-Mihail Şandru, Compliance with the mandatory provisions of (EU) Regulation 2016/679: what can be done ?; Lawfulness of processing: consent and situations in which processing can be carried out without the consent of the data subject

mihai.sandru@csde.ro

mihaisandru.ro

linkedinSSRNresearchgate,  academia.edu 

link to dataprotection