Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Sandru, Importanta trimiterilor preliminare in materia protectiei datelor personale. Cauze semnificate si experiente romanesti

mihai-sandru-anspdcp-10-iunie-2015Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Sandru, Importanta trimiterilor preliminare in materia protectiei datelor personale. Cauze semnificate si experiente romanesti, Revista română de drept al afacerilor, nr. 4/2017, p. 157-167.

SSRN, researchagate, academia.edu, mendeley, universuljuridic.ro, proquest, heinonline, bepress,

Citat:

Adriana-Maria Şandru, Privire critică asupra jurisprudenţei Curţii de Justiţie a UE referitoare la interpretarea art. 8 privind protecţia datelor cu caracter personal din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE), Pandectele române, nr. 1/2018, p. 29

CURIA.europa.eu,

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection
Daniel Mihail Șandru, Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene / relevant activities in the field of EU law

Studiul a fost pregătit pentru Dezbaterea „Protecţia datelor personale în contextul dezvoltării noilor tehnologii” organizată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Palatul Parlamentului,www.dataprotection.ro, 10 iunie 2015.