Skip to content


Daniel-Mihail Sandru

Daniel-Mihail Şandru este cercetător științific gr. I a fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, unde este conducător de doctorat. Profesor universitar la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir şi Universitatea din Bucureşti. Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României și judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi Președinte de onoare al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene. Redactor şef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer).

Proiecte

ACADEMIA ROMÂNA – Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu – CSDE – Proiect cercetare 2021 – Relația dintre protecția mediului și dreptul noilor tehnologii

ACADEMIA ROMÂNA – Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu – CSDE – Proiect cercetare 2021 – Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Acordul de la Paris privind schimbările climatice în ordinea juridică a UE

Wolters Kluwer Romania – Regulamentul general privind protecția datelor. Comentariu pe articole, Wolters Kluwer, 2022 (coautor)

Universitara/ CSDE – Protectia datelor in România. Conformare si sancțiuni GDPR, Editura Universitara, 2021

Daniel-Mihail Sandru

Bibliografie

​        

Daniel Mihail Șandru, Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene / relevant activities in the field of EU law

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

link to dataprotection

link to eulaw

CSDE: Focus grup drept european

Posted in - Danie-Mihail Sandru, Bibliografie, Interviuri, Proiecte.


Impact of the COVID-19 on the Work of the Judiciary in Romania

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Proiecte.


Daniel Mihail Șandru, Spațiul administrativ virtual/ Virtual administrative space

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.


CSDE: Focus grup Consultarea Comisiei Europene ”Declarația privind principiile digitale – un „model european” pentru societatea digitală”, 1 septembrie 2021 (online) – moderator

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail ȘANDRU, Aparenta eficacitate a dreptului la protecția datelor cu caracter personal [Effective appearance of the right to protection of personal data]

Continued…

Posted in Fără categorie.


Adriana-Maria Șandru, Daniel-Mihail Șandru, Catalogul școlar online – riscuri asupra vieții private și în privința protecției datelor, Revista română de drept european, nr. 2/2021, p. 91-96

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul afacerilor, Dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor (GDPR).


3 august 2021 – Workshop în cadrul International Law Tech Summer School – Școala bucovineană de vară (1-8 august 2021) susținut de Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, Conf. univ. dr. Nicolae Dragoș PLOEȘTEANU, Cum să citim cauza ”Schrems II”

Continued…

Posted in Dreptul afacerilor, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail ȘANDRU, Elemente esențiale în cercetarea relației dintre dreptul Uniunii Europene și arbitrajul internațional (Fundamental issues in researching the relationship between the law of the European Union and the international arbitration), RRDE, nr. 2/2021, p. 56-70

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie, Dreptul afacerilor, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Șandru, Elemente privind reglementarea consimțământului în prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit art. 6 din Regulamentul 2016/679 [Elements concerning the regulation of the consent in the processing of personal data, in accordance with Article 6 of Regulation (EEC) No 2016/679], Revista română de dreptul afacerilor, nr. 5/2017, p. 129-135

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Șandru, Rolul dreptului internațional în propunerea de Regulament de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente.


Daniel-Mihail ȘANDRU, European Union Law and Arbitration. Slices and slides. Text, cases and materials, Editura Universitara, 2021 (OPEN ACCESS)

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie, Dreptul afacerilor, Dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor (GDPR).


Doar un titlu sa-ti mai spun

Continued…

Posted in - Danie-Mihail Sandru, Opinii.


Consultare privind reglementarea inteligenței artificiale în cadrul Consiliului Europei, 15 aprilie 2021

Continued…

Posted in Bibliografie, Opinii.


InfoCons – mesaj la 18 ani

Continued…

Posted in Opinii.


Daniel Mihail ȘANDRU, Receptarea regimului juridic internațional al climei în dreptul Uniunii Europene

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente.


Irina Alexe, Daniel-Mihail Sandru, Data Protection in the Public Procurement Process, European Journal of Law and Public Administration, Vol. 7 No. 2, 2020, p. 224-239Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.


INTERVIU: Law and order – Perspectiva învățământului universitar digitalizat, 19 februarie 2021, UMFST George Emil Palade Tg. Mureș

Continued…

Posted in Interviuri.


Daniel-Mihail ȘANDRU, Sa (de)scriu, RRDA, nr. 3, 2020

Continued…

Posted in - Danie-Mihail Sandru, Interviuri, Opinii.


Daniel-Mihail Șandru, Este un tribunal arbitral o instanţă naţională, în sensul art. 267 TFUE, pentru a participa la procedura trimiterii preliminare? / Is an arbitration court a ‘court or tribunal’ according to Article 267 TFEU, in order to take part in the preliminary ruling procedure?

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene.