Skip to content


Daniel-Mihail Sandru

Daniel-Mihail Şandru este cercetător științific gr. I, a fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, unde este conducător de doctorat. Profesor universitar la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir și profesor asociat la Universitatea din Bucureşti și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României și judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi Președinte de onoare al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene. Redactor şef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer).

Proiecte

ACADEMIA ROMÂNA – Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu – CSDE – Proiect cercetare 2021 – Relația dintre protecția mediului și dreptul noilor tehnologii

ACADEMIA ROMÂNA – Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu – CSDE – Proiect cercetare 2021 – Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Acordul de la Paris privind schimbările climatice în ordinea juridică a UE

Wolters Kluwer Romania – Regulamentul general privind protecția datelor. Comentariu pe articole, Wolters Kluwer, 2022 (coautor)

Universitara/ CSDE – Protectia datelor in România. Conformare si sancțiuni GDPR, Editura Universitara, 2021

Daniel-Mihail Sandru

Bibliografie

​        

Daniel Mihail Șandru, Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene / relevant activities in the field of EU law

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

link to dataprotection

link to eulaw

CSDE: Focus grup drept european

Posted in - Danie-Mihail Sandru, Bibliografie, Interviuri, Proiecte.


Dezabatere JURIDICE.ro: E de(spre) firmă, 31.01.2022. Moderator: Mihai Sandru

Continued…

Posted in Dreptul afacerilor, Evenimente.


Data Protection in the field of civil status

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor (GDPR).


[RECENZIE] – William Phelan, Great Judgments of the European Court of Justice. Rethinking the Landmark Decisions of the Foundational Period, Cambridge University Press, 2019, 258 p., ISBN 9781108499088, Revista română de drept european, nr. 2/2021, p. 151-161, ISSN 2068-8083.

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene.


Daniel-Mihail Șandru, Despre obligația societăților constituite potrivit Legii nr. 31/1990 de a respecta regimul protecției datelor / About the obligation of the companies established according to Law no. 31/1990 to comply with the data protection regime, Pandectele române, nr. 3/2021.

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul afacerilor, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail ȘANDRU, Consultare privind reglementarea inteligenţei artificiale în cadrul Consiliului Europei, Pandectele române, nr. 2/2021

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul afacerilor, Protectia datelor (GDPR).


Nerespectarea protecției datelor de către operatorii din domeniul educației: sancțiuni din Europa, practici din România / Non-compliance with data protection by controllers in the field of education: sanctions in Europe, practices in Romania, Pandectele române, nr. 3/2021

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Șandru, Arbitrajul și protecția datelor personale, Studii și cercetări juridice, nr. 3/2021

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie, Dreptul afacerilor, Dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihai ȘANDRU, „The Rule of Law” și Regulamentul general privind protecţia datelor (“The Rule of Law” and the General Data Protection Regulation)

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor (GDPR).


Elemente esențiale ale protecției datelor în 2020 / Highlights of data protection in 2020, Pandectele române, nr. 4/2021

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor (GDPR).


Adriana-Maria ŞANDRU, Daniel-Mihail ȘANDRU, Consecințele lui „îmi place”: cauza Fashion ID, C-40/17, continuitate și noutate în interpretarea conceptului de operator în dreptul Uniunii Europene, Pandectele române, nr. 5/2021, p. 119-124

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul afacerilor, Dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor (GDPR).


Impact of the COVID-19 on the Work of the Judiciary in Romania

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Proiecte.


Daniel Mihail Șandru, Spațiul administrativ virtual/ Virtual administrative space

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.


CSDE: Focus grup Consultarea Comisiei Europene ”Declarația privind principiile digitale – un „model european” pentru societatea digitală”, 1 septembrie 2021 (online) – moderator

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail ȘANDRU, Aparenta eficacitate a dreptului la protecția datelor cu caracter personal [Effective appearance of the right to protection of personal data]

Continued…

Posted in Fără categorie.


Adriana-Maria Șandru, Daniel-Mihail Șandru, Catalogul școlar online – riscuri asupra vieții private și în privința protecției datelor, Revista română de drept european, nr. 2/2021, p. 91-96

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul afacerilor, Dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor (GDPR).


3 august 2021 – Workshop în cadrul International Law Tech Summer School – Școala bucovineană de vară (1-8 august 2021) susținut de Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, Conf. univ. dr. Nicolae Dragoș PLOEȘTEANU, Cum să citim cauza ”Schrems II”

Continued…

Posted in Dreptul afacerilor, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail ȘANDRU, Elemente esențiale în cercetarea relației dintre dreptul Uniunii Europene și arbitrajul internațional (Fundamental issues in researching the relationship between the law of the European Union and the international arbitration), RRDE, nr. 2/2021, p. 56-70

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie, Dreptul afacerilor, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Șandru, Elemente privind reglementarea consimțământului în prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit art. 6 din Regulamentul 2016/679 [Elements concerning the regulation of the consent in the processing of personal data, in accordance with Article 6 of Regulation (EEC) No 2016/679], Revista română de dreptul afacerilor, nr. 5/2017, p. 129-135

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).