Skip to content


Daniel-Mihail Sandru

Daniel-Mihail Şandru este cercetător științific gr. I a fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Profesor universitar la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir şi Universitatea din Bucureşti. Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României și judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi Președinte de onoare al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene. Redactor şef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer).

Proiecte

ACADEMIA ROMÂNA – Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu – CSDE – Proiect cercetare 2021 – Relația dintre protecția mediului și dreptul noilor tehnologii

ACADEMIA ROMÂNA – Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu – CSDE – Proiect cercetare 2021 – Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Acordul de la Paris privind schimbările climatice în ordinea juridică a UE

Wolters Kluwer Romania – Regulamentul general privind protecția datelor. Comentariu pe articole, Wolters Kluwer, 2022 (coautor)

Universitara/ CSDE – Protectia datelor in România. Conformare si sancțiuni GDPR, Editura Universitara, 2021

Daniel-Mihail Sandru

Bibliografie

​        Dr. Daniel-Mihail Sandru    Legal Research Institute „Acad. Andrei Rădulescu” of Romanian Academy Calea 13 Septembrie no.13, corp B, et. 4, sector 5, Bucharest mihai.sandru@csde.ro            mihaisandru.ro acad.ro icj.ro  csde.ro ucdc.ro unibuc.ro  ardae.ro ssj.ro

Daniel Mihail Șandru, Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene / relevant activities in the field of EU law

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

link to dataprotection

link to eulaw

Posted in - Danie-Mihail Sandru, Bibliografie, Interviuri, Proiecte.


INTERVIU: Law and order – Perspectiva învățământului universitar digitalizat, 19 februarie 2021, UMFST George Emil Palade Tg. Mureș

Continued…

Posted in Interviuri.


Daniel-Mihail ȘANDRU, Sa (de)scriu, RRDA, nr. 3, 2020

Continued…

Posted in - Danie-Mihail Sandru, Interviuri, Opinii.


Daniel-Mihail Șandru, Este un tribunal arbitral o instanţă naţională, în sensul art. 267 TFUE, pentru a participa la procedura trimiterii preliminare? / Is an arbitration court a ‘court or tribunal’ according to Article 267 TFEU, in order to take part in the preliminary ruling procedure?

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene.


Daniel-Mihail ȘANDRU, Analiza jurisprudenței române privind acordarea de daune morale pentru nerespectarea protecției datelor cu caracter personal

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.


Daniel-Mihail ŞANDRU, Adriana Maria ȘANDRU, Fotografii și școlari pe rețele sociale: shoot, like, share and so on…the final frontier: data protection

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.


Daniel-Mihail ȘANDRU participant la Seminarul ”Instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI în România” (22 octombrie 2020)

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


C-644-19, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu și alții, hotărârea din 8 octombrie 2020

Continued…

Posted in Dreptul Uniunii Europene, Proiecte, RomaniaEULaw.


Toate trimiterile preliminare formulate de instante din Romania inregistrate la Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Continued…

Posted in Dreptul Uniunii Europene, Proiecte, RomaniaEULaw.


Conferinta nationala Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor (CVRGPD) – ediția a IV-a, 5 noiembrie 2020

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail Șandru: Interviu de școală (JURIDICE.ro)

Continued…

Posted in Bibliografie, Interviuri.


Daniel Mihail Sandru keynote speaker invitat la meetup Policy Accelerator Hub by UEFISCDI {Protecția datelor personale în mediul on-line în domeniul cercetării științifice}

Continued…

Posted in Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


Aula Academiei Române, 13 august 2020. Lansarea monografiei PANDEMIA COVID-19 ÎN ROMÂNIA. Aspecte clinice și epidemiologice, Editura Academiei, 2020

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail ȘANDRU, Protecția datelor cu caracter personal în activitatea executorilor judecătorești. Când devin urgența, alerta și pandemia catalizatori ai încălcării reglementărilor privind datele?

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Sandru participant la CONFERINȚA FINALĂ a PROIECTULUI SAFE HARBOR, 21 iulie 2020

Continued…

Posted in Evenimente.


10 iulie 2020 – International Seminar EU Efforts Towards a Full Protection of Personal Data, l’Università di Salerno, E-Lex (Meet) – Daniel Mihail Sandru Intervenient

Continued…

Posted in Evenimente.


Ciocnirea valorilor: legea română privind liberul acces la informațiile de interes public și protecția datelor personale [The clash of values: the Romanian law on free access to information of public interest and the protection of personal data]

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel Mihail ŞANDRU, The fairness principle in personal data processing, Law Review, 1/2020

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Conserve proaspete

Continued…

Posted in Opinii.


Study on the domestic laws governing the legal professions, with special regard to Legal Tech (LT) solutions Coord. Prof. Dr. Martin Ebers (Robotics & AI Law Society – RAILS and University of Tartu) – Prof. Daniel-Mihail SANDRU National Rapporteur Romania

Continued…

Posted in Dreptul afacerilor, Dreptul Uniunii Europene, Proiecte, Protectia datelor (GDPR).


EUHealthSupport: Assessment of the Member States’ rules on Health data in the light of GDPR: Daniel-Mihail SANDRU – the National Country Consultant, Romania, 2019-2020

Continued…

Posted in Proiecte, Protectia datelor (GDPR).


Conferința internațională „Challenges of Doing Business in the Global Economy” (CBGE 2020), Ediţia a VIII-a

Continued…

Posted in Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


RESURSE. Global Privacy Law Review (Wolters Kluwer) – o nouă revistă de privacy, protectia datelor și cybersecurity

Continued…

Posted in - Danie-Mihail Sandru, Resurse.

Tagged with , , , , , , , , , .


Utilizarea formularelor on-line pentru completarea declarațiilor prevăzute de Ordonanțele militare nr. 2/2020 și 3/2020

Continued…

Posted in Opinii.


link to dataprotection

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru, Protecția datelor cu caracter personal în procesul de achiziție publică (Data protection in the public procurement process)

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Sandru, Tipologia protecției datelor cu caracter personal în situații de criză medicală: coronavirus COVID-19

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


Curs de formare protectia datelor cu caracter personal (GDPR) on line: Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Sandru, Dr. Irina Alexe

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.


link to eulaw

Continued…

Posted in Bibliografie.


26 februarie 2020 – Curs Formare Regulamentul UE 2016/679 și Directiva UE 2016/680 Proiect: O operațiune a UE de combatere a lacunelor din cooperarea transfrontalieră a furnizorilor de formare (An EU operation to tackle gaps in cross-border cooperation of training providers). Program: Justice. Numar identificare Proiect: 807014

Continued…

Posted in Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Sandru – moderator, membru al comitetului stiintific organizatoric ECFS 2020

Continued…

Posted in Evenimente.


Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru, Particularitățile aplicării măsurilor corective în domeniul protecției datelor, operatorilor din sectorul financiar / The peculiarities of applying corrective measures in the field of data protection, to operators in the financial sector, RRDE, nr. 1/2020

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).

Tagged with , , , , , , , , , , , .


Dezbaterea CSDE Protecția datelor cu caracter personal în procesul de achiziție publică, 28 februarie 2020

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Șandru, Ierarhizarea valorilor și drepturilor fundamentale în activitatea jurnalistică, Dreptul, nr. 4/2020

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Șandru, Principiul transparenţei în protecţia datelor cu caracter personal/ Transparency principle in Data Protection, Pandectele române, nr. 4/2018, p. 59-69

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Şandru, Principiul echității în prelucrarea datelor cu caracter personal, Pandectele române, nr. 3/2018, ISSN 1582-4756, p. 57-63.

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Șandru, Caracterul obligatoriu al deciziei preliminare pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru instanțe și autorități naționale/ The binding nature of the preliminary ruling of the Court of the Justice of the European Union for national courts and authorities, Revista română de drept european, nr. 4/2019, p. 45-55

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene.


Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Contribuția Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale la interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene în România / Contribution of the High Court of Cassation and Justice and the Constitutional Court to the interpretation and application of European Union law in Romania – 8 mai 2020 – Sesiunea anuală de comunicări științifice organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail Şandru, Situaţii în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimţământul persoanei vizate [Situations in which the processing of personal data is allowed without the consent of the data subject]

Daniel-Mihail Şandru, Situaţii în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimţământul persoanei vizate [Situations in which the processing of personal data is allowed without the consent of the data subject], p. 39-48 în Andrei Săvescu (ed.), Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal. Comentarii şi explicaţii, Editura Hamangiu, 2018, p. 39-48

Blog Hamangiu, prezentare volum editura Hamangiu

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Citari:

Daniel-Mihail Şandru, Situaţii în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimţământul persoanei vizate, în Andrei Săvescu (coord.), „RGPD – Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal: comentarii şi explicaţii”, Bucureşti: Ed. Hamangiu, 2018, p. 39 şi urm citat în Silviu-Dorin ŞCHIOPU, Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul biroului de executor judecătoresc, în volumul Conferinţa Internaţională „PROCESUL CIVIL ŞI EXECUTAREA SILITĂ. TRECUT, PREZENT, VIITOR” 30 august – 1 septembrie 2018 Tîrgu Mureş, România Coordonator (editor): dr. Eugen HURUBĂ, Ed. Universul Juridic, 2018, p. 153.

D.-M. Șandru, Situații în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimțământul persoanei vizate, în vol. A. Săvescu, RGPD – Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal: comentarii și explicații, București: Editura Hamangiu, 2018, p. 39 și urm. citat în Silviu-Dorin ŞCHIOPU, Obligația de păstrare a evidenței activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal, RRDA, nr. 1/2018, p. 92

D.-M. Şandru, Situations in which the processing of personal data is allowed without the consent of the data subject [Situaţii în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimţământul persoanei vizate], în Andrei Săvescu (coord.), „RGPD – Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal: comentarii şi explicaţii”, Bucureşti: Ed. Hamangiu, 2018, p. 39-48 citat în Adrian Cristolovean, Aspects of personal data processing by Romanian civil courts acting in their judicial capacity, Law Review, special issue, December 2019, p. 116.

Posted in Bibliografie.


Daniel-Mihail Şandru, La vremuri noi, principii vechi. Observaţii critice privind două expresii nou introduse în art. 5 al Regulamentului General privind Protecţia Datelor [Old principles in new times. Critical remarks on two newly introduced phrases in Article 5 of General Data Protection Regulation], Revista română de dreptul afacerilor, nr. 1/2018, p. 79-84

Daniel-Mihail ŞandruLa vremuri noi, principii vechi. Observaţii critice privind două expresii nou introduse în art. 5 al Regulamentului General privind Protecţia Datelor [Old principles in new times. Critical remarks on two newly introduced phrases in Article 5 of General Data Protection Regulation], Revista română de dreptul afacerilor, nr. 1/2018, p. 79-84

Rezumat:

Elaborarea Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGPD) constituie nu doar o modalitate de actualizare legislativă în funcţie de dezvoltarea tehnicii, dar şi asigurarea unei protecţii în concordanţă cu art. 8 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE). În materialul de faţă ne propunem să analizăm principiile RGPD, precum şi noutăţile faţă de Directiva 95/46.

Cuvinte cheie: legalitate, echitate şi transparenţă; limitări legate de scop; reducerea la minimum a datelor; exactitate; limitări legate de stocare; integritate şi confidenţialitate; responsabilitate.

Abstract:

The drafting of the General Data Protection Regulation is not only a way of updating the legislation depending on technological development, but also the provision of protection in accordance with the Article 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFREU). In this paper the aim is to analyze the principles of GDPR, as well as the novelties of the Directive 95/46.

Keywords: lawfulness, fairness and transparency;purpose limitation; data minimisation; accuracy; storage limitation; integrity and confidentiality; accountability.

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Citat:

D.-M. Șandru, La vremuri noi, principii vechi. Observații critice privind două expresii nou introduse în art. 5 al Regulamentului General privind Protecția Datelor, în Revista română de drept al afacerilor nr. 1/2018, pp. 82-83 citat în Silviu-Dorin Șschiopu, Spre o reconfigurare a dreptului la uitare digitală ulterior hotărârilor Curții de  Justiție a Uniunii Europene  în cauzele CG și alții (C-136/17 și Google (C-507/17)?, Revista română de drept european, nr. 4, p. 91

Silviu Dorin Schiopu, Absenţa obligaţiei de informare atunci când persoana vizată deține deja respectivele informații sau prelucrarea datelor este prevăzută de lege, Revista Universul Juridic, 12/2018

Silviu-Dorin ŞCHIOPU, Consideraţii asupra rectificării şi restricţionării prelucrării datelor cu caracter personal, RRDE, nr. 3/2018, p. 45

Adrian Cristolovean, Aspects of personal data processing by Romanian civil courts acting in their judicial capacity, Law Review, special issue, December 2019, p. 119.

Posted in Bibliografie.


prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, moderator al dezbaterii Protecția și securitatea datelor personale în educația digitală, 28 ianuarie 2020

Institutul de Cercetari Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – CSDE – Centrul de Studii de Drept European

Dezbaterea

Protecția și securitatea datelor personale în educația digitală

28 ianuarie 2020, orele 10.00-11.30

Celebrarea Zilei Europene a Protecţiei Datelor se realizează printr-o dezbatere de actualitate referitoare la educație digitală, securitatea și protecția datelor în acest mediu. Protecția și securitatea datelor cu caracter personal sunt două elemente fundamentale pentru orice interacțiune în mediul on-line. Reglementările la nivel internațional, în special în Uniunea Europeană, sunt în curs de modificare și adaptare la dezvoltarea tehnologică. De asemenea, impactul avântului tehnologic poate fi observat și în mediul educației, Uniunea Europeană dezvoltând o politică proprie. Dezbaterea are în vedere pe de o parte, descrierea contextului actual al politicilor europene în privința educației digitale și a protecției și securității datelor și, pe de altă parte, analiza unor factori care influențează educația digitală, cum ar fi conectivitatea, profilarea utilizatorilor, folosirea rețelelor sociale, inteligența artificială. Dezbaterea își propune să vină în ajutorul celor care pun în practică educația digitală cu elemente concrete de proceduri de protecția datelor și etapele esențiale care trebuie urmate în situații neprevăzute de încălcare a securității datelor. Andrei Săvescu va discuta depre imposibilitatea ontologica a protecției datelor informatice precum și despre contribuția JURIDICE.ro la educația digitală. Conf. univ. dr. Nicolae Dragoș Ploeșteanu va prezenta sintetic proiectele realizate de Centrul pentru Protecția Datelor din cadrul UMFST Târgu-Mureș.

Locul evenimentului: Sala de Consiliu – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Calea 13 Septembrie, nr.13, corp B, et. 4, sector 5, București. Dezbaterea este organizată în parteneriat cu ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europene și SSJ – Societatea de Științe Juridice. Organizatorii vă mulţumesc pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail  mihai.sandru@csde.ro     Detalii csde.ro, ardae.ro. Parteneri media: JURIDICE.ro, dpo-net.ro

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Posted in Evenimente.


Adriana Maria ŞANDRU, Daniel-Mihail ȘANDRU, Reforma protecției datelor din perspectiva Consiliului Europei / New meanings of the data protection regulations given by the Council of Europe, Studii și cercetări juridice, nr. 3/2019, p. 311-325

Adriana Maria ŞANDRU, Daniel-Mihail ȘANDRU, Reforma protecției datelor din perspectiva Consiliului Europei/ New meanings of the data protection regulations given by the Council of Europe, Studii și cercetări juridice, nr. 3/2019, p. 311-325

SSRN

researchgate

academia.edu

Rezumat:

 Protecția datelor este un drept fundamental protejat prin tratatele internaționale încă din anii 1980, prima convenție internațională care a intrat în vigoare fiind elaborată de Consiliul Europei. Nu doar protecția datelor în Uniunea Europeană se află într-un proces de regândire, dar și în cadrul Consiliului Europei reformele se evidențiază prin protejarea cetățenilor din statele semnatare în acord cu dezvoltarea tehnologiei. Articolul își propune să realizeze o paralelă sintetică între protecția realizată de cele două organizații internaționale și să evidențieze principalele trăsături ale Convenției 108+.

Cuvinte cheie: Convenția 108+, protecția datelor; Consiliul Europei, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Abstract: The data protection is a fundamental right protected since the 80s by international treaties, the first international convention that came into force was drafted by the Council of Europe. The data protection is undergoing a process of rethinking not only in the European Union but also within the Council of Europe. Here the reforms are characterized by the protection of the member state citizens according to the development of technology.  The article aims to draw a synthetic parallel between the protection achieved by the two international organizations  and to highlight the main features of Convention 108+.

Keywords: Convention 108+, data protection; Council of Europe, Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Lucrarea a fost pregătită pentru conferința internațională Challenges of Doing Business in the Global Economy – CBGE (ed. 7), 17-18 mai 2019, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, București.

Posted in - Danie-Mihail Sandru, Bibliografie, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


Daniel Mihail Șandru, Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene / relevant activities in the field of EU law

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Proiecte.


Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor (în special Regulamentul general privind protecția datelor) și proprietatea intelectuală/ Data protection (especially GDPR) and intellectual property, Revista română de drept european, nr. 3/2019, p. 21-31

Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor (în special Regulamentul general privind protecția datelor) și proprietatea intelectuală/ Data protection (especially GDPR) and intellectual property, Revista română de drept european, nr. 3/2019, p. 21-31

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection


ABSTRACT

The protection of personal data has a recent regulation, namely the General Data Protection Regulation (GDPR). The article aims to shade some views on the application of GDPR in different areas of intellectual property. Domain names and registrars, forms of non-competition, trade secrets, different ways of protecting intellectual property rights as well as the impact of the copyright directive in the digital single market are discussed in this article.

Keywords: General Data Protection Regulation (GDPR), intellectual property, digital single market, copyright directive

REZUMAT

Protecția datelor personale are o reglementare recentă, Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Articolul urmărește să nuanțeze unele opinii privind aplicarea GDPR în diferite domenii ale proprietății intelectuale. Numele de domenii și registratorii, forme de concurență neleală, secrete de fabricație, diferite mijloace de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială, precum și impactul directivei privind dreptul de autor pe piața unică digitală sunt analizate în acest articol.

Cuvinte-cheie: Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), proprietate intelectuală, piața unică digitală, directiva privind dreptul de autor

Materialul a fost pregătit pentru conferința internațională „Proprietatea intelectuală în România și Uniunea Europeană”, desfășurată în cadrul ISLS 2019 (International Summer Law School), Vatra Dornei, 16 – 17 iulie 2019, organizată de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private (SOROCAPP).

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Protectia datelor (GDPR), Reviste.


Daniel-Mihail Şandru, Imposibila coexistenţă între protecţia datelor şi comunităţile virtuale? Ce urmează? [Impossible coexistence between data protection and virtual communities? What’s next?], Pandectele Române, nr. 1/2018

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Şandru, Principiile integrităţii şi confidenţialităţii în protecţia datelor personale [Principles of integrity and privacy in the protection of personal data]

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Adriana-Maria Șandru, Daniel-Mihail Șandru, Dreptul umanitar și protecția datelor personale [Humanitarian law and personal data protection], Pandectele române, nr. 4/2018, p. 58-66

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Subiectele Regulamentului General privind Protectia Datelor în caleidoscopul nuanțelor de fericire [The subjects of the General Data Protection Regulation in the kaleidoscope of the nuances of happiness]

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Şandru, Răspunderea administratorului unei pagini găzduite de o rețea socială. Calitatea de operator în sensul reglementărilor privind protecția datelor, Dreptul, 7/2019 [integral]

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente, Proiecte, Protectia datelor (GDPR).

Tagged with , .


UMFST, Targu-Mures, 31 octombrie 2019: Protectia datelor cu caracter personal. Impactul noilor tehnologii si dreptul la viata privata

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor personale în relațiile de muncă. Considerații privind temeiul prelucrării / Protection of personal data in labor relations. Considerations regarding lawfulness of processing, Pandectele române, nr. 5/2019

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente, Proiecte, Protectia datelor (GDPR).


Conferinţa națională Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, ediția a III-a, 5 decembrie 2019

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Proiecte.

Tagged with , , .


Daniel-Mihail Sandru in volumul ”Va place dreptul?” [extras]

Continued…

Posted in Interviuri.


Universitatea Danubius: Conferinta nationala Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor (CVRGPD), 13 noiembrie 2019

Continued…

Posted in Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


Irina Alexe, Daniel Mihail Șandru, Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor unic de către mai multe autorități sau organisme publice , Revista de drept public/ Designation of a single Data Protection Officer by several public authorities or bodies, nr. 2/2019, p. 47-56

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Directivei UE 2016/680 si a Regulamentului UE 2016/679, Roma, 18-20 septembrie 2019

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Sandru va participa la proiectul
“An EU operation to tackle gaps in cross-border cooperation of training provider –Safe Harbour“, Comisia Europeana – JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017, Roma, 18-20 septembrie 2019

Cursul va avea ca tema prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Directivei UE 2016/680 si a Regulamentului UE 2016/679, desfasurat sub egida InfoCons in cadrul Proiectul European “An EU operation to tackle gaps in cross-border cooperation of training provider –Safe Harbour“, Comisia Europeana – JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 depus in cadrul programului JUST-JTRA-EJTR-AG-2017. Participantii vor replica acest curs in Romania, in luna aprilie 2020.

Proiectul este desfasurat in Parteneriat cu:
PROGEU – Progress in European Union – Istituto per lo Sviluppo – Italia
Ebit s.r.l. – Italia
KEPKA – Consumers’ Protection Center – Grecia
Asociacija Vartotoju balsas – Lituania
UNIVERSETI SHKODRES LUIGJ GURAKUQI – Albania
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA – Italia

Proiectul are ca scop principal de a contribui la aplicarea cu succes si într-un mod coerent a Directivei UE 2016/680 si a Regulamentului UE 2016/679.

InfoCons – Asociatie Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania membra cu drepturi depline in Organizatia Mondiala Consumers International, membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori, avand Secretariatul General in Bucuresti, Bd. Marasesti, nr. 127-129, tel: 021/319.32.66; fax: 031/101.25.15, mail: office@infocons.ro.

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

pagina fafcebooktwitter

Posted in Proiecte.


Despre propuneri. Teza de doctorat

Continued…

Posted in Opinii.


Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Regulamentul general privind protecția datelor. Comentariu pe articole, Wolters Kluwer, 2020

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor în cadrul autorităţilor şi organismelor publice în România / Protection of personal data within public authorities and bodies of Romania, Pandectele române, nr. 2/2019

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail SANDRU:

Cadrul juridic și instituţional al aderării la moneda euro.

Starea de drept și de fapt în România

Continued…

Posted in Bibliografie.

Cadrul juridic și instituţional al aderării la moneda euro.

Starea de drept și de fapt în România


Proiect de cercetare Academia Română: „Consolidarea convergenței economice și monetare a Românei cu Uniunea Europeană – un demers necesar”

ACADEMIA ROMȂNĂ, mereu în serviciul naţiunii, lansează proiectul de interes naţional, aprobat de Biroul Prezidiului în data de 20 martie 2018 :

CONSOLIDAREA CONVERGENŢEI ECONOMICE ŞI MONETARE A ROMȂNIEI CU UNIUNEA EUROPEANĂ – UN DEMERS NECESAR

Academia Română, prin institutele sale de cercetare şi echipele de studii academice de profil, a contribuit la realizarea strategiilor esențiale- Schița privind trecerea la economia de piaţă (1990), Strategia de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană (1995) şi Strategia naţională de dezvoltare a României pe termen mediu (2000), document important pentru negocierea protocolului de aderare a României la UE (2000)- pentru destinul postdecembrist al României, vizând reformarea economiei și integrarea economică în Uniunea Europeană.

Prin participarea activă ȋn cadrul exerciţiilor de planificare strategică ale parcursului ţării, care s-au finalizat printr-un consens politic şi social-naţional, Academia Română şi-a exprimat, o dată în plus, ataşamentul şi angajamentul de a fi întotdeauna în serviciul naţiunii. Se poate afirma că, şi datorită acestor contribuţii, România este în prezent parte contractantă ca țară membră cu drepturi depline la cel mai grandios proiect politic european, Uniunea Europeană.

Experiența a demonstrat că fundamentul oricărui demers ȋl reprezintă o profundă cunoaștere a realităților, atȃt prin analize și cercetări academice, cȃt și prin dezbateri largi cu toți actorii implicați, pași esențiali pentru consensualizarea unui plan de acțiune cu obiective generale și specifice, precum și cu etape de implementare specifice.

Date fiind consecinţele şi lecţiile crizei financiare internaționale, Uniunea Europeană se află în prezent într-un amplu program de reformare care urmărește atȃt consolidarea creșterii economice, cȃt și continuarea construcției complexe a Uniunii Economice și Monetare. România, în calitate de stat membru cu drepturi depline al UE, este chemată să ȋși exprime opţiunea oficială clară pentru viitorul construcţiei europene, astfel ȋncȃt interesele ei naţionale să fie cât mai bine reprezentate şi protejate. Fundamentele respectivei reforme se regsesc în documente de poziţie, iar elaborarea scenariilor cu privire la viitorul Uniunii Europene și, implicit al Romȃniei, ca stat membru cu drepturi depline, se află şi în analiza institutelor de cercetare de profil ale Academiei Române.

În noul context geopolitic european și avȃnd ȋn vedere importanța reformării UE asupra fiecărui stat membru ȋn parte, Academia Română consideră că este necesar să se implice în sprijinirea autorităților pentru ca deciziile adoptate de acestea să aducă România cât mai aproape de zona euro, ca o garanţie a concretizrii obiectivelor sociale, economice şi de securitate comune ale statelor membre ale UE.

Academia Română consideră că expertiza institutelor sale de cercetare este potrivită pentru promovarea intereselor României în procesul de reformare a UE, obiectivul fiind viitorul zonei euro, pilon de bază al construcției Uniunii Economice și Monetare. Implicarea şi concentrarea resurselor ştiinţifice academice către atingerea acestui obiectiv stau la baza stabilirii unui nou proiect de interes naţional, respectiv: „Consolidarea convergentei economice și monetare a Romȃniei cu statele membre ale Uniunii Europene – Un demers necesar”.

Coordonarea dezbaterilor şi a lucrărilor generatoare de sinteze pe probleme specifice şi a variantelor de soluţii este încredinţată Institutului de Economie Mondială, unitate componentă a Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, care va urmări întregul proces al elaborării proiectului.

Derularea şi tematica proiectului „Consolidarea convergentei economice și monetare a Romȃniei cu statele membre ale Uniunii Europene– Un demers necesar” vor reliefa interesul naţional în concordanță cu etapele de parcurs ale reformei Uniunii Economice şi Monetare.

SURSA http://www.acad.ro/com2018/doc/d0320-lansareProiectAR.pdf

Blog Afaceri Juridice Europene

JURIDICE.ro

Posted in Proiecte.


PROIECT:

An EU operation to tackle gaps in cross-border cooperation of training provider –Safe Harbour

JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 depus in cadrul programului JUST-JTRA-EJTR-AG-2017

Comisia Europeană

An EU operation to tackle gaps in cross-border cooperation of training provider –Safe Harbour

JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 depus in cadrul programului JUST-JTRA-EJTR-AG-2017

Proiectul este desfășurat în Parteneriat cu:

PROGEU – Progress in European Union – Istituto per lo Sviluppo – Italia

Ebit s.r.l. – Italia

KEPKA – Consumers’ Protection Center – Grecia

Asociacija Vartotoju balsas – Lituania

UNIVERSETI SHKODRES LUIGJ GURAKUQI – Albania

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA – Italia

Proiectul are ca scop principal de a contribui la aplicarea cu succes și într-un mod coerent a Directivei UE 2016/680 și a Regulamentului UE 2016/679.

Posted in Proiecte.

An EU operation to tackle gaps in cross-border cooperation of training provider –Safe Harbour

JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 depus in cadrul programului JUST-JTRA-EJTR-AG-2017


Daniel Mihail Șandru, Dreptul de acces al persoanei vizate în jurisprudenţa relevantă, Revista română de drept al afacerilor, nr. 4/2018, p. 21-26

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Șandru – activități relevante în domeniul dreptului comercial

Continued…

Posted in Bibliografie.


Daniel-Mihail Șandru, Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal în România

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.


Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru (editori), Legislaţia privind protecţia datelor în România, Ed. Rosetti International, 2018, ISBN 978‐606-8794‐90‐7, 216 p.

Continued…

Posted in Bibliografie.


Daniel-Mihail Șandru, Principiile protecţiei datelor – de la teorie la practică [Principles of data protection – from theory to practice], Curierul Judiciar, nr. 6/2018

Continued…

Posted in Bibliografie.


Daniel-Mihail Şandru, Protecţia datelor personale: surse legislative, jurisprudenţiale şi soft law/ Personal data protection: legislative, jurisprudence and soft law source, Pandectele române, nr. 2/2018, p. 80-90

Daniel-Mihail ŞandruProtecţia datelor personale: surse legislative, jurisprudenţiale şi soft law/  Personal data protection: legislative, jurisprudence and soft law source,Pandectele române, nr. 2/2018, p. 80-90

Disponibil în idrept.ro și sintact.ro

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Dezbatere: Universitatea din București, 14 aprilie 2018 Protecția datelor personale: surse legislative, jurisprudențiale și soft law [detalii]

Citări:

***, Fiftieth Selected Bibliography on Computers, Technology, and the Law (January 2018 Through December 2018), Rutgers Computer and Technology Law Journal nr. 2/2019, vol. 45, p. 229. [Rutgers School of Law – Newark, ISSN: 0735-8938 – EBSCO (Legal Source Database Coverage EBSCO: https://www.ebscohost.com/titleLists/lgs-coverage.htm), WorldCat: https://www.worldcat.org/oclc/920390052, HeinOnline: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/rutcomt45&div=15.

Silviu-Dorin Șchiopu, Imposibilitatea ștergerii datelor cu caracter personal privind unele fapte a căror realitate istorică nu poate fi contestată, Revista Universul Juridic, nr. 1/2020, p. 42 [versiunea on-line]

Irina Alexe, Rolul responsabilului cu protecția datelor în respectarea drepturilor persoanei vizate, RRDA, nr. 3/2019, p. 27

Irina Alexe, Particularității procedurii de efectuare a investigațiilor ce vizează protecția datelor, Pamdectele române, nr. 4/2019, p. 63

Silviu-Dorin Șchiopu, Absenţa obligaţiei de informare atunci când persoana vizată deţine deja respectivele informaţii sau prelucrarea datelor este prevăzută de lege, Revista Universul Juridic nr. 12/2018, p. 62

Menționat în Raportul de activitate pentru 2018 al Institutului de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române [aici]

Rezumat:

Protecţia datelor personale are surse diferite, poate cea mai cunoscută sursă este Regulamentul 2016/679/UE (GDPR). În prezentul material, GDPR are un rol central, în funcţie de care sunt analizate relaţiile cu alte surse din domeniul protecţiei datelor: legislative (naţionale şi europene), jurisprudenţiale şi soft law.

Abstract:

Personal data protection has different sources, out of which one of the most known is Regulation no. 679/2016/EU (GDPR). In the present material GDPR has a central role, by which the relationships with other sources from the data protection area are analyzed. These are: legislative (national and european), jurisprudence and soft law sources.

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Șandru, Numirea arbitrului – pilon fundamental al procedurii. Observații privind noile Reguli de procedură arbitrală la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie.


Baroul Bucuresti: Elemente esențiale ale noilor Reguli ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, 15 februarie 2018 [Daniel-Mihail Sandru]

Continued…

Posted in Arbitraj, Evenimente.


Daniel Mihail Şandru – activitatea în domeniul achiziţiilor publice

Continued…

Posted in Bibliografie.


Baroul Bucuresti: Protecția datelor cu caracter personal, 17 ianuarie 2018, București

Continued…

Posted in Evenimente.


Mihai BANU, Mihai ŞANDRU, Respingerea de către Curtea de Justiţie a unor trimiteri preliminare de la instanţe judecătoreşti din România, RRDE, nr. 2/2013

Mihai BANU, Mihai ŞANDRU, Respingerea de către Curtea de Justiţie a unor trimiteri preliminare de la instanţe judecătoreşti din România, RRDE, nr. 2/2013

 

Citat

Mihaela Vrabie, Protecția judiciară a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, București, 2017, p. 167

 

Blog Afaceri juridice europene

Posted in Bibliografie.


Constantin-Mihai Banu, Dragos Calin, Daniel Mihail Sandru, Concedieri colective în cazul insolvenţei societăţii comerciale şi efectul direct orizontal al unei directive. Două hotărâri ale instanţelor române în context european (Collective redundancies in case of insolvency of companies and the horizontal direct effect of a directive. Two judgments rendered by courts of Romania in an European framework), Revista romana de drept european, 3/2014

Continued…

Posted in Bibliografie.