CSDE – Proiect cercetare 2024: Dreptul fundamental de acces la internet [Daniel-Mihail Sandru]

Citește mai mult

Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru, Particularitățile aplicării măsurilor corective în domeniul protecției datelor, operatorilor din sectorul financiar / The peculiarities of applying corrective measures in the field of data protection, to operators in the financial sector, RRDE, nr. 1/2020

Citește mai mult