Daniel Mihail Șandru, Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene / relevant activities in the field of EU law

link to eulaw

CSDE: Focus grup drept european

Daniel Mihail Șandru – activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene / relevant activities in the field of EU law

Projects

ACADEMIA ROMÂNA – Institutul de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu – CSDE – Proiect cercetare 2020 Contribuția Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale la interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene în România

Universidad del País Vasco / University of the Basque Country – PANELFIT (Participatory Approaches to a New Ethical and Legal Framework for ICT)

Sapienza Università di Roma – Prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Directivei UE 2016/680 si a Regulamentului UE 2016/679, Roma, 18-20 septembrie 2019

Wolters Kluwer Romania – Regulamentul general privind protecția datelor. Comentariu pe articole, Wolters Kluwer, 2022 (coautor)

Universitara – Protectia datelor in România. Conformare si sancțiuni GDPR, Editura Universitara, 2022

Conducere teze de doctorat

Daniela Ilinca, Interpretarea și aplicarea, de către instanțele naționale române, a Regulamentului Uniunii Europene privind procedurile de insolvență

Georgescu Alexandru, Conceptul de date personale în interpretarea instanțelor naționale și europene

Daniela Duță, Protecția dreptului fundamental la viața privată și a datelor cu caracter personal în dreptul Uniunii Europene

Marius Cătălin Mitrea, Regimul juridic al principiului proporționalității în Dreptul Uniunii Europene. Privire specială la domeniul protecției datelor cu caracter personal și al vieții private

***

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of EU law

Daniel-Mihail Şandru este cercetător științific gr. I, a fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Profesor universitar la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir şi Universitatea din Bucureşti. Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României și  judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene. Redactor şef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer).

Poate fi contactat la adresa mihai.sandru@csde.ro

Pagina web: www.mihaisandru.ro

***

Institutions:

European Court of Human Rights – Ad hoc Judge

Head of the Center for European Law Studies, Institute for Legal Research “Andrei Radulescu”, The Romanian Academy

Professor in EU law at the University of BucharestUniversity Dimitrie Cantemir, Bucharest

Chairman/President – Societatea de Științe Juridice [Legal Sciences Society]

Honorary Chairman/President – Asociaţia română de drept şi afaceri europene [Romanian Association for Law and European Affairs]

Reviste

– Redactor Şef – Revista Română de Drept European, Editura Wolters Kluver; http://www.wolterskluwer.ro/info/articole/revista-romana-de-drept-european/

Volume

Daniel Mihail Șandru, Irina Alexe, Raul Felix Hodoș, Sergiu Golub (coord.), 100 de ani de drept în România, Editura Hamangiu, 2018, ISBN 978-606-27-1207-5, 544 p.

Contribuția mea:

[Daniel-Mihail Șandru, Ideea (juridică) europeană în România. Interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene în România, în volumul 100 de ani de drept în România [Hamangiu]

Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru, Reglementări naţionale ce vizează aplicarea, în România, a Regulamentului general privind protecţia datelor, p. 7-25

Daniel-Mihail Şandru, Irina Alexe (editori), Legislaţia Uniunii Europene în materia achiziţiilor publice, Ed. Universitară, 2018, 696 p., ISBN 978-606-28-0744-3, DOI 10.5682/9786062807443

https://www.editurauniversitara.ro/carte/sandru/legislatia_uniunii_europene_in_materia_achizitiilor_publice/11659

Daniel-Mihail Şandru, Reflectarea izvoarelor dreptului european al achiziţiilor publice în practica administrativă şi jurisdicţionala din România, în volumul Daniel-Mihail Şandru, Irina Alexe (editori), Legislaţia Uniunii Europene în materia achiziţilor publice, Ed. Universitară, 2018, p. 7-24.

Irina Alexe, Daniel-Mihail Sandru (editori), Legislaţia achiziţiilor publice în România, Editura Universitară, 2018, ISBN:978-606-28-0701-6, DOI:10.5682/9786062807016, 538 p.

Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru, Consideraţii privind modificările aduse în anul 2017 legislaţiei achiziţiilor publice din România, P. 9-31

https://www.editurauniversitara.ro/carte/sandru/legislatia_achizitiilor_publice_in_romania/11608

Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe (editori)Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, Editura Universitară, 2018, 600 p. ISBN: 978-606-28-0728-3 DOI:  10.5682/9786062807283

https://www.editurauniversitara.ro/media/pdf/5ad8425b3e4d8Legislatia_GDPR_finala_buna_cu_coperta.pdf

https://www.editurauniversitara.ro/carte/sandru/legislatia_uniunii_europene_privind_protectia_datelor_personale/11632

articol în volum:

Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Punerea în aplicare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor 2016/679. Experienţe din România, p. 7-24

Lansare de carte, Târgul Internaţional GAUDEAMUS – Carte de învăţătură, București, 17 noiembrie 2018

Daniel-Mihail Şandru, Irina Alexe, Raul-Felix Hodoş (coord.), Achiziţiile publice în România. Aplicarea şi interpretarea noii legislaţii europene, Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0636-1, DOI 10.5682/9786062806361, 266 p.

http://www.editurauniversitara.ro/carte/carti_in_curs_de_aparitie/achizitiile_publice_in_romania_aplicarea_si_interpretarea_noii_legislatii_europene/11559

Contribuția mea:

Daniel-Mihail Șandru, Arbitrajul comercial în materia achiziţiilor publice. Experienţe ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României [p. 80-94]

Daniel-Mihail Șandru, Commercial Arbitration in Public Procurement. Experiences of the International Commercial Arbitration Court attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania

Lansare: Academia Română, 2 noiembrie 2017

http://www.csde.ro/?p=3202

http://www.ardae.ro/?p=3414

pagina facebook a carții https://www.facebook.com/Achizitiile-publice-in-Romania-303815150099603/

Daniel-Mihail Şandru (coord.), Irina Alexe, Petronel Dobrică, Studiu legislativ şi sociologic privind măsurile de protecţie în materie civilă, Ed. Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0599-9, 130 p.

Daniel-Mihail Şandru (coord.), Irina Alexe, Petronel Dobrică, Protection measures in civil matters : a study of the legal and sociological perspectives, Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0604-0, 131 p.

Daniel-Mihail Şandru (coord.), Irina Alexe, Petronel Dobrică, Legislative und soziologische Studie in Bezug auf Schutzmaßnahmen in Zivilsachen, Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0603-3, 151 p.

Daniel-Mihail Şandru (coord.), Irina Alexe, Petronel Dobrică, Zakonodavna i sociološka studija o zaštitnim mjerama u građanskim stvarima, Ed. Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0602-6, 124 p.

Contribuţia mea p. 48-85

Tema nr. 3 – Recunoaşterea şi executarea ordinelor de protecţie în Uniunea Europeană. Practică judiciară în materie la nivelul Uniunii Europene.

Tema nr. 4 – Aplicabilitatea Regulamentului (UE) nr. 606/2013 în contextul Regulamentelor Bruxelles Ia şi Bruxelles IIa.

Tema nr. 5 – Cooperarea dintre judecătorul naţional şi CJUE în interpretarea şi aplicarea unitară a Regulamentului (UE) nr. 606/2013.

https://www.academia.edu/34444568/Studiu_legislativ_si_sociologic_privind_masurile_de_protectie_in_materie_civila

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3035993

Daniel-Mihail Şandru (coord.), Irina Alexe, Petronel Dobrică, Studiu legislativ şi sociologic privind măsurile de protecţie în materie civilă, Ed. Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0599-9, 130 p.

Contribuţia mea p. 48-86

Tema nr. 3 – Recunoaşterea şi executarea ordinelor de protecţie în Uniunea Europeană. Practică judiciară în materie la nivelul Uniunii Europene.

Tema nr. 4 – Aplicabilitatea Regulamentului (UE) nr. 606/2013 în contextul Regulamentelor Bruxelles Ia şi Bruxelles IIa.

Tema nr. 5 – Cooperarea dintre judecătorul naţional şi CJUE în interpretarea şi aplicarea unitară a Regulamentului (UE) nr. 606/2013.

academia.edu, SSRN

Daniel-Mihail Şandru (coord.), Irina Alexe, Petronel Dobrică, Zakonodavna i sociološka studija o zaštitnim mjerama u građanskim stvarima, Ed. Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0602-6, 124 p.

Contribuţia mea p. 28 – 80

Tema br. 3 – Priznavanje i izvršenje naloga za zaštitu u Europskoj Uniji. Sudska praksa u ovim stvarima na razini Europske Unije

Tema br. 4 – Primjenjivost Uredbe (EU) br. 606/2013. u kontekstu Uredaba Bruxelles I a i Bruxelles II a

Tema br. 5 – Suradnja između nacionalnog suca i Europskog suda u tumačenju i jednakoj primjeni Uredbe (EU) br. 606/2013

Daniel-Mihail Şandru (coord.), Irina Alexe, Petronel Dobrică, Legislative und soziologische Studie in Bezug auf Schutzmaßnahmen in Zivilsachen, Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0603-3, 151 p.

Contribuţia mea p. 54-98

Thema Nr. 3 – Anerkennung und Ausführung von Schutzanordnungen in der Europäischen Union. Rechtsprechung im Bereich auf Ebene der Europäischen Union

Thema Nr. 4 – Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 606/2013 im Zusammenhang der Brüssel Ia – und Brüssel IIa – Verordnungen

Thema Nr. 5 – Zusammenarbeit des nationalen Richters und des EuGHs über die Auslegung und einheitliche Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 606/2013

https://www.academia.edu/34444752/Legislative_und_soziologische_Studie_in_Bezug_auf_Schutzma%C3%9Fnahmen_in_Zivilsachen

Daniel-Mihail Şandru (coord.), Irina Alexe, Petronel Dobrică, Protection measures in civil matters : a study of the legal and sociological perspectives, Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0604-0, 131 p.

Contribuţia mea p. 48-85

Topic no. 3 – Recognition and enforcement of protection orders in the European Union. Judicial practice in the matter in the European Union

Topic no. 4 – Applicability of Regulation (EU) no. 606/2013 in the context of Regulations Brussels Ia and Brussels IIa

Topic no. 5 – Cooperation between the national judge and the CJEU in the consistent interpretation and application of Regulation (EU) no. 606/2013

https://www.academia.edu/34444612/Protection_measures_in_civil_matters_a_study_of_the_legal_and_sociological_perspectives

Irina Alexe, Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Daniel-Mihail Şandru (coordonatori), Protecţia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti şi noile provocări ale Regulamentului (UE) 679/2016, Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0588-3, DOI 10.5682/ 9786062805883,

Daniel-Mihail Şandru (ed.), Constantin-Mihai Banu (ed.), Dragoş Călin (ed.), Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi dreptul român, Editura Universitară, 2016, 268 p.; ISBN 978-606-28-0209-7, DOI 10.5682/ 9786062802097

Mihai Șandru, Giuseppe Martinico, Mihai Banu (eds.), Dealing with EU Law. The role of national courts in the interpretation and application of European Union Law, Ed. Universitară, 2014, 227 p., ISBN 978-606-591-749-1, DOI 10.5682/978606591749.

https://www.editurauniversitara.ro/carte/drept-3/dealing_with_eu_law_the_role_of_national_courts_in_the_interpretation_and_application_of_european_union_law/10623

Daniel-Mihail Şandru, Libertatea de stabilire a societăţilor în Uniunea Europeană. Culegere de legislaţie şi jurisprudenţă (Freedom of establishment of companies in the European Union. Case-law directory and legislation), ediţia a II-a, Editura Universitară, 2014, ISBN 978-606-28-0129-8, DOI 10.5682/9786062801298, 313 p.

http://www.editurauniversitara.ro/carte/sandru/libertatea_de_stabilire_a_societatilor_in_uniunea_europeana_culegere_de_jurispudenta_si_legislatie/11029

Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Calin, Refuzul instanţelor naţionale de a trimite întrebari preliminare. Jurisprudenţa românească, Editura C.H. Beck, 2013, 512 p., ISBN: 978-606-18-0176-3

http://www.beckshop.ro/refuzul_instantelor_nationale_de_a_trimite_intrebari_preliminare-p6327.html

Daniel Mihail Sandru (ed.), Constantin Mihai Banu (ed.), Interviewing European Union. Wilhelm Meister in EU law, Editura Universitară, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-591-651-7, 332 p.

Volumul a beneficiat de aportul unor importante personalităţi ale dreptului european: René Barents, Joxe Ramon Bengoetxea, Elsa Bernard, Patrick Birkinshaw, Kieran Bradley, Morten Broberg, Roberto Caranta, Valerius Ciucă, Thomas Cottier, Bill Davies, Gareth Davies,Bart Driessen, Mariolina Eliantonio, Niels Fenger, Albert Sanchez Graells, Elspeth Guild, Marc Jaeger, Philipp Kiiver, Juliane Kokott, Valentine Korah, Alexander Kornezov, Marco Loos, Thomas Lundmark, Imelda Maher, Giuseppe Martinico, Mirjam de Mol, Stephan Rammeloo, Norbert Reich, Daniel Sarmiento, Jan Smits, Alexander Türk, Liesbet Van den Broeck, Christian von Bar, Eddy Wymeersch, Jacques Ziller, Reinhard Zimmermann.

http://www.editurauniversitara.ro/carte/drept-3/interviewing_european_union_wilhelm_meister_in_eu_law/10468

Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin, Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept [[The preliminary rulings procedure. Principles of European Union law and experiences encountered in the Romanian legal order], C.H.Beck, Bucureşti, 2013, ISBN 978-973-115-941-6, 712 p.

http://www.beckshop.ro/procedura_trimiterii_preliminare_principii_de_drept_ale_uniunii_europene_si_experiente_ale_sistemului_roman_de_drept-p5751.html

Mihai Şandru (ed.), Mihai Banu (ed.), Dragoş Călin (ed.), Trimiterile preliminare ale instanțelor din România la CJUE. Culegere adnotată de jurisprudență (2007-2018), 11 volume, 5260 pagini, Editura Universitară, Bucuresti, 2014-2019

Dreptul Uniunii Europene. Legislaţie şi jurisprudenţă, Editura Universitară, Bucureşti, 2012, 253 p.  [ISBN: 978-606-591-340-0; Doi: 10.5682/978-606-591-340-] – [curs universitar, 10 capitole; 253 pagini] http://www.editurauniversitara.ro/carte/sandru/dreptul_uniunii_europene/10037

Mihai Şandru, Contractele încheiate cu consumatorii – jurisprudenţă europeană şi română [Consumer contracts – European and Romanian Case Law], Editura Tribuna Economică, 2012, 312 p., ISBN 978-973-688-223-4

Valentina Vasile (coord.), Gabriela Prelipcean, Daniel-Mihail Şandru, Îmbunătăţirea competenţelor profesionale în rândul absolvenţilor şi tinerilor: o şansă pentru viitor, Studiul 4, Institutul European din România, 2010. ISBN 978-973-7736-95-6/  Valentina Vasile (coord.), Gabriela Prelipcean, Daniel-Mihail Şandru, Improving Vocational Competences among Graduates and Youths: A Chance for the Future, Study no. 4, European Institute of Romania, 2010

http://www.econstor.eu/bitstream/10419/74698/1/623006588.pdf

http://www.ier.ro/sites/default/files/pdf/Studiul_4_RO_site.pdf

http://www.ier.ro/publicatii.html?categorie_publicatii_id=415926

http://www.ier.ro/sites/default/files/pdf/volum_sinteze_SPOS_2009.pdf

http://www.ier.ro/sites/default/files/pdf/Studiul%204_EN_11.03.2010.pdf

https://www.researchgate.net/publication/290374052_Imbunatatirea_competentelor_profesionale_in_randul_absolventilor_si_tinerilor_o_sansa_pentru_viitor_Improving_Vocational_Competences_among_Graduates_and_Youths_A_Chance_for_the_Future?ev=prf_pub

André Bywater, Mihai Şandru, Relaţia dintre instanţele europene – Curtea Europeană de Justiţie  şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului – şi instanţele naţionale [The relationship between the European courts – the European Court of Justice and the European Court of Human Rights – and the national courts], Bucureşti, 2009 [PHARE RO 2006/018-147.01.04.04.01 “CONTINUAREA DEZVOLTĂRII ŞCOLII NAŢIONALE DE GREFIERI” (DSNG)/  FURTHER ASSISTANCE FOR DEVELOPING THE NATIONAL SCHOOL OF CLERKS] nu a fost tipărită

http://www.grefieri.ro/Docs/20100211RELATIA%20DINTRE%20INSTANTELE%20EUROPENE2.pdf

academia.edu

Daniel-Mihail Șandru, Integrarea europeană – impactul asupra schimburilor comerciale europene şi mondiale [The European integration – The impact on the European and world trade], Editura Universitară, Bucureşti, 2007, 272 p. ISBN 978-973-749-221-0 [10 capitole]

Studii, articole

Daniel-Mihail Șandru, The principles and procedures of personal data protection used in combating disinformation, p. 179-192 în vol.
Mihaela Daciana Natea (ed.),Disinformation Crossing Borders. The Multilayered Disinformation Concerning the War in Ukraine,Ed. L’Harmattan, 2022

Daniel-Mihail ȘANDRU, Protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în timpul crizei sanitare generate de Covid-19 (Protection of fundamental rights in the European Union during the Covid-19 health crisis), Studii și cercetări juridice, nr. 2/2022, p. 265-279, ISBN 2284-9394 [detalii]

Daniel-Mihail Șandru, Este un tribunal arbitral o instanţă naţională, în sensul art. 267 TFUE, pentru a participa la procedura trimiterii preliminare? / Is an arbitration court a ‘court or tribunal’ according to Article 267 TFEU, in order to take part in the preliminary ruling procedure?, Revista română de arbitraj, nr. 4/2019, p. 78-91, ISSN: 1842-6859

Daniel-Mihail Șandru, Alexandru Papiu Ilarian – membru al Academiei Române, Pandectele române, nr. 5/2019, p. 243-247.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3524544

Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor personale în relațiile de muncă. Considerații privind temeiul prelucrării / Protection of personal data in labor relations. Considerations regarding lawfulness of processing, Pandectele române, nr. 5/2019, p. 67-78

Daniel-Mihail Șandru, Caracterul obligatoriu al deciziei preliminare pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru instanțe și autorități naționale/ The binding nature of the preliminary ruling of the Court of the Justice of the European Union for national courts and authorities, Revista română de drept european, nr. 4/2019, p. 45-55

SSRN

Recenzie – Brendan Van Alsenoy, Data Protection Law in the EU: Roles, Responsibilities and Liability, INTERSENTIA, 2019, xxv + 695 p.  – Revista română de drept european, nr. 3/2019

Adriana Maria ŞANDRU, Daniel-Mihail ȘANDRU, Reforma protecției datelor din perspectiva Consiliului Europei / New meanings of the data protection regulations given by the Council of Europe, Studii și cercetări juridice, nr. 3/2019, p. 311-325

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3506773

https://www.researchgate.net/publication/338095974_Reforma_protectiei_datelor_din_perspectiva_Consiliului_Europei_New_meanings_of_the_data_protection_regulations_given_by_the_Council_of_Europe

https://www.academia.edu/41380055/Reforma_protectiei_datelor_din_perspectiva_Consiliului_Europei_New_meanings_of_the_data_protection_regulations_given_by_the_Council_of_Europe

Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor (în special Regulamentul general privind protecția datelor) și proprietatea intelectuală/ Data protection (especially GDPR) and intellectual property, Revista română de drept european, nr. 3/2019, p. 21-31

Daniel-Mihail Șandru, Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal, Studii și cercetări juridice, nr. 1/2019, p. 81-98, ISSN 2284 – 9394, http://www.rscj.ro/

Daniel-Mihail Șandru, Răspunderea administratorului unei pagini găzduite pe o rețea socială. Calitatea de operator în sensul reglementărilor privind protecția datelor, Dreptul, nr. 7/2019, p. 160-174, ISSN 1018-0435

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3471476

Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Subiectele Regulamentului General privind Protectia Datelor în caleidoscopul nuanțelor de fericire, Pandectele române, nr. 3/2019, p. 74-80, ISSN 1582-4756

Irina Alexe, Daniel Mihail Șandru, Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor unic de către mai multe autorități sau organisme publice, Revista de Drept Public, nr. 2/2019, p. 47-56, ISSN 1224-4872-019

https://www.ujmag.ro/reviste/revista-de-drept-public/revista-de-drept-public-2-2019/cuprins/

Daniel-Mihail Șandru, Cadrul juridic și instituţional al aderării la moneda euro. Starea de drept și de fapt în România, Revista Studii și cercetări juridice, nr. 4/2018, p. 507-523

http://www.rscj.ro/SCJ-4-2018.pdf

https://www.academia.edu/38569134/Cadrul_juridic_si_institutional_al_aderarii_la_moneda_euro._Starea_de_drept_si_de_fapt_in_Romania_Legal_and_institutional_framework_for_accession_to_the_Euro_currency._The_state_of_art_in_Romania_

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3354162

https://www.researchgate.net/publication/331825051_CADRUL_JURIDIC_SI_INSTITUTIONAL_AL_ADERARII_LA_MONEDA_EURO_STAREA_DE_DREPT_SI_DE_FAPT_IN_ROMANIA

https://www.mendeley.com/library/

A fost publicat în volumul Academia Română – Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”, Proiectul prioritar ” Convergența economică și monetară a Românei cu Uniunea Europeană – un demers necesar””, Etapa I, 2018, Centrul de Informare și Documentare Economică, 2019, p. 179-189, ISBN 978-973-159-226-8 și volumul cu același titlu Academia Română – Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu”, Proiectul prioritar ” Convergența economică și monetară a Românei cu Uniunea Europeană – un demers necesar””, SINTEZĂ, Etapa I, 2018, Centrul de Informare și Documentare Economică, 2019, ISBN 978-973-159-227-5, p. 73-80.

Daniel-Mihail Șandru, Timpul de repaus – necesitatea formulării unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Rest time – need for a preliminary reference to the Court of Justice of the European Union), Revista română drept al afacerilor [Romanian Business Law Review], nr. 4/2018, p. 79-88

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3360404 // Daniel-Mihail Șandru, Rest time – need for a preliminary reference to the Court of Justice of the European Union, Revue europénnee du droit social/ European Journal of Social Law, no. 2/2019, p. 78-87

http://www.revueeuropeenne-du-droitsocial.ro/fr/revue.php

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=754031

[volum] Daniel Mihail Șandru, Banca – parte în litigiul principal – şi trimiterea preliminară a  instanţelor din România la Curtea de Justiţie, în volumul In Honorem prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu – România la confluenţa intereselor internaţionale (ed. Mădălina Tomescu, Constanța Chițiba, Benonica Vasilescu), Ed. Pro Universitaria, 2019, ISBN 978-606-26-1027-2, p.  397-412.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3359536

Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor în cadrul autorităţilor şi organismelor publice în România / Protection of personal data within public authorities and bodies of Romania, Pandectele române, nr. 2/2019

https://wolterskluwer.ro/provocarile-gdpr-in-sectorul-public/

Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru, National Regulations Aimed at Applying the GDPR in Romania, PinG – Privacy in Germany, Iss. 1/2019,  p. 34-42, editor Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG

https://www.pingdigital.de/ce/national-regulations-aimed-at-applying-the-gdpr-in-romania/detail.html

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3354173

Adriana-Maria Șandru, Daniel-Mihail Șandru, Dreptul umanitar și protecția datelor personale [Humanitarian law and personal data protection], Pandectele române, nr. 4/2018, p. 58-66

Daniel Mihail Șandru, Dreptul de acces al persoanei vizate în jurisprudenţa relevantă [The right of access of the data subject in the relevant case-law], Revista română de drept al afacerilor, nr. 4/2018, p. 21-26

Daniel-Mihail Șandru, Deplasarea echilibrului puterilor prin aderarea la Uniunea Europeană: efectele trimiterilor preliminare formulate de instanţe din România [Displacement of the balance of powers by joining the European Union: the effects of preliminary rulings sent by the Romanian courts], Revista română de drept european, nr. 4/2018, p. 42-52

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3354195

Daniel-Mihail Șandru, Prima trimitere preliminară formulată de o instanță arbitrală din România: Cauza Holunga, C-370/18 [The first preliminary ruling made by an arbitral court from Romania: Case C-370/18 Holunga], Revista română de drept european, nr. 3/2018, p. 21-26

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3354187

 [Recenzie]Gabriella Berki, Free Movement of Patients in the EU. A Patient’s Perspective [Daniel-Mihail Șandru], RRDE, nr. 2/2018, p. 127-130.

Daniel-Mihail Șandru, Principiul transparenţei în protecţia datelor cu caracter personal, Pandectele române, nr. 4/2018, ISSN 1582-4756, p. 59-69

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/rpanderom2018&div=59&id=&page=

Daniel-Mihail Șandru, Principiile integrităţii şi confidenţialităţii în protecţia datelor personale, în Supliment Revista de drept public, 2018, p. 39-46

Daniel-Mihail Șandru, Ideea (juridică) europeană în România. Interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene în România [The European (legal) idea in Romania. The interpretation and application of the European Union law in Romania], în volumul 100 de ani de drept în România, p.  1-11, în volumul Daniel Mihail Șandru, Irina Alexe, Raul Felix Hodoș, Sergiu Golub (coord.), 100 de ani de drept în România, Editura Hamangiu, 2018, ISBN 978-606-27-1207-5, 544 p.

SSRN

Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru, Reglementări naţionale ce vizează aplicarea, în România, a Regulamentului general privind protecţia datelor, Revista societăților și a dreptului comercial, nr. 3/2018, p. 65-85.

Daniel-Mihail Şandru, Dialogul jurisdicţional dintre instanţele române şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Raport privind anul 2017 (The judicial dialogue between Romanian courts and the Court of Justice of the European Union. 2017 Report), Revista Forumul Judecatorilor, nr. 1/2018, p. 197-205, ISSN 2065-8745.

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/judioruie2018&div=12&id=&page=

Daniel-Mihail ŞandruInterpretation and application of European Union law by the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania, Law Review, no. 1/2018, p. 33-41

http://www.internationallawreview.eu/fisiere/pdf/03_Law-review_no_1-2018_PAGINAT_BT_D_M_Sandru.pdf

Daniel-Mihail Șandru, Principiile protecţiei datelor – de la teorie la practică [Principles of data protection – from theory to practice], Curierul Judiciar, nr. 6/2018, p. 364-366, ISSN 1582-7526

Daniel-Mihail Şandru, Situaţii în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimţământul persoanei vizate [Situations in which the processing of personal data is allowed without the consent of the data subject], p. 39-48 în Andrei Săvescu (ed.), Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal. Comentarii şi explicaţii, Editura Hamangiu, 2018, p. 39-48

https://bloghamangiu.ro/rgpd-regulamentul-general-privind-protectia-datelor-cu-caracter-personal-comentarii-si-explicatii/

http://www.hamangiu.ro/rgpd-regulamentul-general-privind-protectia-datelor-cu-caracter-personal-comentarii-si-explicatii

Daniel-Mihail Şandru, Protecţia datelor personale: surse legislative, jurisprudenţiale şi soft law, Pandectele române, nr. 2/2018, ISSN 1582-4756, p. 80-90

Daniel-Mihail Şandru, La vremuri noi, principii vechi. Observaţii critice privind două expresii nou introduse în art. 5 al Regulamentului General privind Protecţia Datelor [Old principles in new times. Critical remarks on two newly introduced phrases in Article 5 of General Data Protection Regulation], Revista română de dreptul afacerilor, nr. 1/2018, p. 79-84.

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ririinesana2018&div=7&id=&page=

Irina Alexe, Daniel Mihail Şandru, Remarks concerning amendments brought in 2017 to Romanian legislation in the field of procurement (January 11, 2018). Curentul Juridic – Juridical Current, 2018, Vol. 72, No. 1, pp. 123-142.

http://revcurentjur.ro/old/index.php?page=arhiva&lang=ro&nr=2018

Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Punerea în aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679. Experiențe din România

Publicat în introducerea la volumul Daniel Mihail Șandru, Irina Alexe (editori), Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, Editura Universitară, 2018, p. 7-24.

Daniel-Mihail Şandru, Irina Alexe, Protecţia datelor personale: un nou început?, Curierul judiciar, nr. 2/2018, p. 63-65,  ISSN: 1582-7526

http://www.curieruljudiciar.ro/2018/02/10/curierul-judiciar-2018/

Daniel-Mihail Şandru, Imposibila coexistenţă între protecţia datelor şi comunităţile virtuale? Ce urmează? [Impossible coexistence between data protection and virtual communities? What’s next?], Pandectele Române, nr. 1/2018, ISSN 1582-4756, p. 17-25

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3357430

Daniel-Mihail Şandru, Elemente privind reglementarea consimţământului în prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit art. 6 din Regulamentul 2016/679, Revista română de drept al afacerilor, nr. 5/2017, p. 129-135

https://www.universuljuridic.ro/elemente-privind-reglementarea-consimtamantului-in-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-potrivit-art-6-din-regulamentul-2016-679/

Daniel-Mihail Şandru, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi protecţia datelor personale ale angajaţilor în relaţiile de muncă, Revista română de drept european, nr. 4/2017, p. 92-101

Daniel-Mihail Şandru, Importanţa trimiterilor preliminare în materia protecţiei datelor cu caracter personal. Cauze semnificative şi experienţe româneşti, Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 4/2017, p. 157-167. [detalii]

Daniel Mihail Şandru, Observaţii privind cauza Toma, C-205/15: scutirea autorităţilor publice de plata taxei de timbru şi a cauţiunii respectă dreptul Uniunii, Revista română de executare silită, nr. 4/2017, p. 58-66

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3035977

Daniel-Mihail Șandru, Interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (Interpretation and application of European Union Law by the Court of International Commercial Arbitration Attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania), Revista română de dreptul afacerilor, nr. 2/2017, p. 115-122

Dragoş-Alin Călin, Constantin Mihai Banu, Daniel-Mihail Şandru, „National Report: Romania”, [p. 599-621], în volumul Laurence Burgorgue-Larsen (dir.), „La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne saisie par les juges en Europe/ The Charter of Fundamental Rights as apprehended by Judges in Europe”, Cahiers européens nr.10, IREDIES – Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Pedone, Paris, 2017, ISBN 978-2-233-00824-4, 716 p.

https://www.lgdj.fr/la-charte-des-droits-fondamentaux-saisie-par-les-juges-en-europe-the-charter-of-fundamental-rights-as-apprehended-by-judges-in-europe-9782233008244.html

 

Constantin Mihai BANU, Dragoş Alin CĂLIN, Daniel Mihail ŞANDRU, Recursul împotriva unei încheieri prin care se dispune sesizarea cu titlu preliminar a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Două exemple recente din România (Appeal against an order making a reference for a preliminary ruling to the Court of Justice of the European Union. Two recent examples from Romania), Revista română de drept european, nr. 4/2016, p. 95-110.

https://www.linkedin.com/pulse/recursul-%C3%AEmpotriva-unei-%C3%AEncheieri-prin-care-se-dispune-mihai-sandru?published=t

https://www.researchgate.net/publication/313313990_Recursul_impotriva_unei_incheieri_prin_care_se_dispune_sesizarea_cu_titlu_preliminar_a_Curtii_de_Justitie_a_Uniunii_Europene_Doua_exemple_recente_din_Romania_Appeal_against_an_order_making_a_reference

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2912871

Constantin Mihai BANU, Daniel Mihail ŞANDRU, Dragoş Alin CĂLIN, Trends and patterns in preliminary references in courts of Romania. Issues related to the charter of fundamental rights of the European Union and the European convention on human rights, Law Review, Volume VI, Issue 2, July- December 2016, p. 97-124.

http://internationallawreview.eu/article/trends-and-patterns-in-preliminary-references-in-courts-of-romania-issues-related-to-the-charter-of-fundamental-rights-of-the-european-union-and-the-european-convention-on-human-rights

Daniel-Mihail Şandru, Nicolae Ploeşteanu, Executarea hotărârilor arbitrale pronunţate sub egida Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor cu privire la investiţii (ICSID/ CIRDI) împotriva României în contextul dreptului european [The execution of the awards rendered pursuant to International Centre for Settlement of Investment Disputes Convention (ICSID) against Romania in the framework of European law], Conferinţa internaţională „Procesul civil şi executarea silită. Teorie şi practică”, 25-27 august 2016, Tîrgu Mureş, România, / International Conference „Civil Lawsuit and Legal Enforcement. Theory and Practice”, 25th-27th August 2016, Tîrgu Mureş, România, coord. Eugen Hurubă, 978-606-673-909-9, Editura Universul Juridic, 2016, ISBN p. 63-80.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2830776

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Conf. univ. dr. Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Executarea hotărârilor arbitrale pronunţate sub egida Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor cu privire la investiţii (ICSID/ CIRDI) împotriva României în contextul dreptului european. Rezumat extins, Arbitrajul comercial în România – The review ‘Commercial arbitration in Romania’: nr. 3 din 2016, disponibil la adresa web

http://www.juridice.ro/463737/executarea-hotararilor-arbitrale-pronuntate-sub-egida-centrului-international-pentru-reglementarea-diferendelor-cu-privire-la-investitii-icsid-cirdi-impotriva-romaniei-in-contextul-dreptului-europe.html

Daniel-Mihail Şandru, Dragoş Alin Călin,  La médiation en Roumanie la médiation entre l’habitude d’avoir recours au système traditionnel de justice et le remboursement de l’intégralité des frais de justice, în vol Carlos Esplugues, Louis Marquis (Eds.), New Developments in Civil and Commercial Mediation. Global Comparative Perspectives, Springer, 2015, p. 596-627, ISBN 978-3-319-18134-9, DOI 10.1007/978-3-319-18135-6, 767 p.

Daniel-Mihail Şandru, Consideraţii cu privire la oportunitatea reglementării dreptului societar prin directive. O perspectivă românească [Considerations on the Opportunity of Regulating Corporate Law Through European Union Directives. A Romanian Perspective], Revista română de drept al afacerilor, nr. 11/2015, p. 13-21, ISSN 1583-493x

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2733041

Executarea silită a pactelor între asociaţi în dreptul român [Forced execution of shareholders agreements according to Romanian law], publicat în volumul Conferinţa internaţională: „Procesul civil şi executarea silită, teorie şi practică”, coord. Eugen Hurubă, Editura Universul Juridic, 2015, ISBN 978-606-673-682-4, p. 94-100.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2689566

Daniel-Mihail ŞANDRU, Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi simplificarea normativă [The Directive – An Act of EU Law – and Regulatory Simplification], Pandectele Române, nr. 7/2015, p. 47-53, ISSN 1582-4756

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2687891

https://www.academia.edu/17993649/Directiva_act_de_dreptul_Uniunii_Europene_si_simplificarea_normativa_The_Directive_an_act_of_EU_law_-_and_regulatory_simplification_

https://www.researchgate.net/publication/283571806_Directiva__act_de_dreptul_Uniunii_Europene__si_simplificarea_normativa_%28The_Directive__an_act_of_EU_law_-_and_regulatory_simplification%29

Detalii: http://www.mihaisandru.ro/?p=513

Book Review/ Recenzie Elena Simina TĂNĂSESCU (coord.), Lobby în România vs. Lobby în UE, Institutul European din Romania, 2015 publicată în Revista română de drept european, nr. 2/2015, p. 171-174, ISSN 2068-8083

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2639384

Daniel-Mihail Şandru, Infringement proceedings – Romanian setting and European trends

publicat în Revista „Curentul Juridic”, anul XVIII, Nr. 2 (61), 2015, p. 26-34, ISSN 1224-9173

Detalii: http://www.mihaisandru.ro/?p=707

Daniel-Mihail Şandru, Regimul juridic al protecţiei datelor cu caracter personal este în proces de regândire, RRDA – Revista Română de drept al afacerilor, nr. 3/2015, ISSN 1583-493x; p. 40-45; Afaceri juridice europene, nr. 1/2015; lucrare publicată ca urmare a participării la Simpozionul „Ziua Europeană a Protecţiei Datelor – reforma cadrului normativ al protecţiei datelor personale la nivel european”, organizată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal la Palatul Parlamentului, Bucureşti (28 ianuarie 2015).

http://www.juridice.ro/358358/regimul-juridic-al-protectiei-datelor-cu-caracter-personal-este-in-proces-de-regandire.html

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2884478

Mihai Şandru, „Autorităţile potenţial responsabile ale unui stat membru în situaţia constatării de către Curtea de Justiţie a neînindeplinirii obligaţiilor lor”, în volumul „Administraţia publică în situaţii de criză/ Public Administration’s action in unforeseen circumstances”, coord. Emil Bălan, Cristi Iftene, Marius Văcărelu, Editura Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-606-677-0905-7, p. 49-56  şi Mihai Sandru, Autorităţile potenţial responsabile ale unui stat membru în situaţia constatării neîndeplinirii obligaţiilor de către Curtea de Justiţie, RNSJ, 20.11.2014 – *** Articolul a fost prezentat la Conferinţa anuală (a III-a ediţie) „Administraţia publică în situaţii de criză” (24 octombrie 2014). Conferinţa a fost organizată la Centrul Internaţional de Conferinţe SNSPA de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative prin Centrul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative în parteneriat cu Societatea Academică de Ştiinţe Administrative şi Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative din România.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2566102

Interviu Prof. univ. dr. Daniel Mihail Sandru „Încerc să creez echipe şi să lucrăm împreună”.  [I bring people together to create a team that works together] Interviu realizat de Mihaela Mocanu, redactor-şef al Revistei Române de Drept al Afacerilor, RRDA, nr. 3/2015, p. 31-35, RRDA, nr. 3/2015, p. 31-35

https://blog.wolterskluwer.ro/interviu-cu-daniel-mihail-sandru-incerc-sa-creez-echipe-si-sa-lucram-impreuna/

Cronica. Conferinţa „Dreptul societar în Romania şi Uniunea Europeană”, editia a IV-a, 4 decembrie 2014, Revista Studii şi cercetări juridice, 1/2015 – http://www.rscj.ro/

Daniel Mihail Şandru, Contribuţii privind Consultarea Comisiei Europene din 2014 cu privire la fuziuni şi divizări transfrontaliere în contextul dreptului român [Contributions concerning the Consultation of the European Commission on cross-border mergers and divisions of 2014 from the perspective of romanian law] (November 7, 2014). Revista română de dreptul afacerilor (Wolters Kluwer România), nr. 1/2015, ISSN 1583-493x, p. 23-34. Available at SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2575031 lucrare publicată la o conferinţă: 4 decembrie 2014 – Conferinţa „Dreptul societar în România şi Uniunea Euopeană”, ediţia a IV-a organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” – Centrul de Studii de Drept European (CSDE) din cadrul Academiei Române şi Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE).

Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin, Există sancţiuni pentru încălcarea obligaţiei instanţei naţionale de efectuare a unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiţie? [Are there any sanctions for breaching the duty to refer to the European Court of Justice?], Curierul Judiciar, nr. 12/2014, p. 708-713, ISSN 1582-7526

https://www.juridice.ro/377100/exista-sanctiuni-pentru-incalcarea-obligatiei-instantei-nationale-de-efectuare-a-unei-trimiteri-preliminare-la-curtea-de-justitie.html

RECENZIE – Marco B. M. Loos (ed.), Ilse Samoy (ed.), The Position of Small and Medium-Sized Enterprises in European Contract Law, Ius Commune: European and Comparative Law Series, Volume 121, Intersentia, 2014, Revista română de drept european, nr. 4/2014.

Daniel-Mihai Şandru, Acad. Ionel Haiduc şi dreptul european, Revista română de drept european, nr. 4/2014, p. 191-193. ISSN 2068-8083

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2517232

Constantin-Mihai Banu, Dragoş Calin, Daniel Mihail Şandru, Concedieri colective în cazul insolvenţei societăţii comerciale şi efectul direct orizontal al unei directive. Două hotărâri ale instanţelor române în context european (Collective redundancies in case of insolvency of companies and the horizontal direct effect of a directive. Two judgments rendered by courts of Romania in an European framework), Revista română de drept european, 3/2014, ISSN 2068-8083, p. 146-157

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2504429

Daniel-Mihail Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin, Efectele trimiterii preliminare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la cursul executării silite (The effects of the preliminary reference to the European Court of Justice for forced enforcement proceedings) în vol. Procesul civil şi executarea silită, experienţa unui nou început / Civil Lawsuit and Legal Enforcement. The Experience of a New Begining, coord. Eugen Hurubă, Ed. Universul Juridic, 2014, ISBN 978-606- 673-457-8, DOI: 10.13140/2.1.4798.4005, p. 56-65

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2492041

Mihai Şandru, Trimitere preliminară formulată de o instanţă din România (Tribunalul Sibiu, C-69/14, Târşia), 19.02.2014, JURIDICE.ro

http://www.juridice.ro/309985/trimitere-preliminara-formulata-de-o-instanta-din-romania-tribunalul-sibiu-c-6914-tarsia.html

Mihai Şandru, Trimitere preliminară formulată de o instanţă din România (Judecătoria Câmpulung), 19.02. 2014, JURIDICE.ro

http://www.juridice.ro/309861/trimitere-preliminara-formulata-de-o-instanta-din-romania-judecatoria-campulung.html

Mihai Şandru, Trimitere preliminară formulată de o instanţă din România (Curtea de Apel Braşov), 03.02.2014, JURIDICE.ro

http://www.juridice.ro/306834/trimitere-preliminara-formulata-de-o-instanta-din-romania-curtea-de-apel-brasov.html

Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin, Acordarea de compensaţii finaciare victimelor unor infracţiuni. Respingerea cererii de sesizare a Curţii de Justiţie, Tribuna Economică, nr. 2/2014, p. 52-53.

Daniel Mihail Şandru, Constantin Mihai Banu, Dragoş Alin Călin, Interpretarea şi aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cereri privind trimiterile preliminare în faţa instanţelor din România [L’interprétation et l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les demandes de décision préjudicielle devant les tribunaux de la Roumanie] / [Interpretation and Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights in References for a Preliminary Ruling in Courts of Romania], Revista română de drept european, nr. 1/2013, p. 105-135, ISSN 2068-8083. [Detalii], SSRN

„Prefaţă” în volumul Avocaţii în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Hotărâri relevante, ed. Universitară, 2013, p. 5-6, ISBN 978-606-591-848-1, 261 p.

Daniel Mihail Şandru, Atitudinea europeană prin care nu se formulează o trimitere preliminară. Despre oportunităţile dreptului Uniunii Europene în materia societăţilor [comerciale] (The European attitude that does not make a reference. Some thoughts concerning the opportunities of European Union law in the field of company law), Revista Forumul Judecătorilor, vol. 5, no. 2/2013, p. 246-251, ISSN 2065-8745, DOI:10.5682?20658745

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2378265

Daniel Mihail Şandru, Constantin Mihai Banu, Dragoş Alin Călin, Rolul activ al judecătorului, dreptul la un proces echitabil şi refuzul efectuării unei trimiteri preliminare. Perspectiva Curţii Europene a Drepturilor Omului şi exemple din jurisprudenţa romanească, Revista română de drept european, nr. 3/2013, p. 137-160, ISSN 2068-8083

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2944879

Mihai Şandru, Aspecte privind realizarea pieţei interne prin instituirea libertăţii de stabilire a societăţilor comerciale [Issues on the Completion of the Internal Market by Means of Freedom of Establishment of Companies], Studii şi cercetări juridice, nr. 1/2013, p. 131-143, ISSN 2284-9394 ISSN-L 2284-9394

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2357341

Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin, Încercări de utilizare a trimiterii preliminare în cadrul procedurii de executare silită în faţa instanţelor judecătoreşti din România [Attempts to Rely on the Preliminary References in the Framework of Forced Execution before Romanian Courts] Conferinţa a fost publicată în volumul conferinţei Instituţii ale procesului civil şi ale executării silite, Editura Universul Juridic, 2013, ISBN 978-606-673-160-7, p. 55-64 şi în Revista română de executare silită, nr. 3/2013, p. 84-95, ISSN: 1584-8892

http://rres.ro/articole-revista/583

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2464723

Daniel Mihail Şandru, Constantin Mihai Banu, Dragoş Alin Călin, Probleme din jurisprudenţa trimiterilor preliminare formulate de instanţele din România, Pandectele Române, 6/2013, p. 33-45, ISSN 1582-4756

http://www.wolterskluwer.ro/pandectele-romane-2013/wolters-kluwer/pandectele-romane-6-2013/

Cuvant inainte la monografia Dreptul european al contractelor. Realităţi. Influenţe. Domeniu de aplicare, C. H. Beck, 2013, Gina Orga-Dumitriu

http://eubusinesslaw.wordpress.com/2013/04/10/cuvant-inainte-la-volumul-dreptul-european-al-contractelor-realitati-influente-domeniu-de-aplicare/

http://www.beckshop.ro/dreptul_european_al_contractelor-p6283.html

Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin, Suspendarea procedurii de către instanţa judecătorească din România în situaţia efectuării unei trimiteri preliminare către Curtea de Justiţie potrivit reglementării noului Cod de procedură civilă, Curierul Judiciar, nr. 1/2013, p. 54-55, ISSN 1582-7526

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2466262

Mihai Şandru, Despre traducerile hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului: paradoxul accesibilităţii, Revista Forumul Judecătorilor, nr. 1/2013, p. 29-33
Revista de Note şi Studii Juridice, 19 februarie 2013
http://www.juridice.ro/244215/despre-traducerile-hotararilor-curtii-europene-a-drepturilor-omului-paradoxul-accesibilitatii.html

http://www.forumuljudecatorilor.ro/wp-content/uploads/38.pdf

http://www.forumuljudecatorilor.ro/index.php/numere-anterioare/nr-12013

Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin, Suspendarea procedurii de către instanţa judecătorească din România în situaţia efectuării unei trimiteri preliminare către Curtea de Justiţie, în volumul „Ştiinţă şi codificare”. Comunicări prezentate la Sesiunea Ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice, 2012, Ed. Universul Juridic, 2012, p. 251-266, ISBN 978-606-673-078-5. [versiune preliminară a capitolului 5 din Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin, Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, Editura C.H.Beck, ISBN 978-973-115-941-6, Bucureşti, 2013, 712 p.]

Mihai Şandru, Mihai Banu, Dragoş Călin, Prima inadmisibilitate vădită a unei trimiteri preliminare formulate de I.C.C.J. Augustus, C-627/11, Curierul Judiciar, nr. 12/2012, p. 765-766

Recenzie – The Future of European Property Law (Editori Sjef van Erp, Arthur Salomons, Bram Akkermans), Sellier, 2012, publicată în RRDE, nr. 6/2012

Daniel-Mihail Şandru, Constantin-Mihai Banu, Dragoş Alin Călin, The Preliminary Reference in the Jipa Case and the Case Law of Romanian Courts on the Restriction on the Free Movement of Persons’, European Public Law, Issue 4, 2012, pp. 623–641, ISSN: 1354-3725

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2169460

Mihai Şandru, Evelina Oprina, Discuţii privind posibilitatea anulării hotărârii arbitrale de către instanţa de executare [Debates upon the possibility of cancelling the arbitration award by the court of enforcement], Dreptul, nr. 2/2012, p. 148-167, ISSN 1018-0435.  http://ujr.revistadreptul.ro/dreptasp6aR002918.do

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2046103

Mihai Șandru. Respingerea trimiterilor preliminare ca fi ind vădit inadmisibile: Corpul Naţional al Poliţiştilor (C-434/11), Cozman (C-462/11), cauzele conexate Boncea şi Budan (C-483/11 şi C-484/11), Curierul Judiciar, nr. 1/2012, p. 61-62 http://curieruljudiciar.ro/2012/03/15/respingerea-trimiterilor-preliminare-ca-fiind-vadit-inadmisibile/

Mihai Şandru, Necompetenţa vădită a CJUE în trimiterea preliminară Corpul Naţional al Poliţiştilor, C-134/12, Curierul Judiciar, 7/2012, p. 442.

Daniel Mihail Şandru, Libertatea de stabilire a societăţilor comerciale. Posibile efecte ale cauzei VALE, C-378/10, pendinte, asupra practicii instanţelor române, RRDE – Revista Română de Drept European, nr. 3/2012, p. 124-130; Freedom of Establishment of Companies in the European Union: Possible Effects of the Case VALE, C-378/10 Pending on the Case-Law of the Romanian Courts, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences Volume 2, Special Issue 1, 2012.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2097873

Mihai ŞandruDespre (in)utilitatea unei trimiteri preliminare – cauza Bejan, C-102/10, Curierul Judiciar, nr. 6/2012, p. 375-376.

Banu, Mihai ; Şandru, Mihai: Mǎsuri cu efect echivalent. Controale veterinare. Rǎspunderea statului pentru prejudiciile produse particularilor prin încǎlcarea dreptului comunitar., Revista românǎ de drept comunitar 2010 nº 2 p.128-134

Mihai BANU, Mihai ŞANDRU, Trimitere preliminară într-o cauză penală. Imaginea justiţiabilului şi imaginea justiţiei. (C-248/11, Nilaş şi alţii), Curierul Judiciar, nr. 5/2011

https://ssrn.com/abstract=2184884

Mihai Şandru, Dragoş Călin, Ce se întâmplă după ce instanţele naţionale primesc răspunsul la întrebările preliminare (I) şi (II). Experienţe româneşti [What happens when national courts receive the answer to the preliminary references. Romanian experiences], Curierul Judiciar, nr. 6 (partea I) şi nr. 7-8 (partea a II-a)

Mihai BANU, Mihai ŞANDRU, Respingerea de către Curtea de Justiţie a unor trimiteri preliminare de la instanţe judecătoreşti din România [Rejection of certain preliminary references (by the European Court of Justice) sent by Romanian courts], RRDE, nr. 2/2011

Daniel Mihail-Şandru, Actul de procedură naţional prin care se dispune sesizarea CJUE cu o trimitere preliminară. Analiza trimiterii în cauza Nisipeanu, C-263/10, Curierul Judiciar, nr. 4/2011

Daniel Mihail-Şandru, Consistencies and inconsistencies in drafting questions referred to the European Court of Justice for preliminary rulings by the Romanian courts, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative – Transylvanian Review Supplement – 2, Vol. XIX, 2010, p. 595-609 (cotată ISI) ISSN 1842-2845

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2392208

Daniel Mihail-Şandru, Retragerea întrebării preliminare de către instanţa naţională. Analiza cauzei Kita, C-264/10 [Withdraw of the preliminary reference by the national court. An analysis of the Case C-364/10, Kita], Revista Română de Drept European, Wolters Kluwer România, 6/2010

Disponibil integral http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2173521

Daniel-Mihail Șandru, Suspendarea acţiunii de către instanţa naţională în situaţia trimiterii întrebării preliminare de către o instanţă din alt stat membru [Staying the proceedings ordered by a national court as a result of a preliminary reference made by a court in other member state], Revista Română de Drept European, Wolters Kluwer Romania, nr. 4/2010, p. 167-172.

Daniel Mihail-Şandru, Regulamentul CE nr. 1346/2000. Refuzul recunoaşterii de cǎtre un stat membru a unei hotǎrâri de deschidere a procedurii de insolvenţă, pronunţatǎ într-un alt stat membru, precum şi a hotǎrârilor privind desfǎşurarea şi încheierea acestei proceduri de insolvenţǎ, Revista românǎ de drept comunitar, nr. 2/2010, p.146-149.

Daniel Mihail-Şandru, Mihai Banu, Reconfigurarea competenţelor externe ale CE/UE în contextul şi sub pretextul crizei economice mondiale, Revista de Note şi Studii Juridice (RNSJ), nr. 3/2009

http://www.juridice.ro/48906/reconfigurarea-competentelor-externe-ale-ceue-in-contextul-si-sub-pretextul-crizei-economice-mondiale.html

Mihai Banu, Daniel-Mihail Şandru, Cauza C-33/07, Jipa – prima acţiune preliminară a unei instanţe româneşti la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, RRDC, nr. 6/2008

Competenţele Comunităţilor Europene şi ale Uniunii Europene, Revista Română de Drept Comunitar, nr. 5/2008

Daniel Mihail-Şandru, Acţiunile introduse în faţa instanţelor comunitare în baza unei convenţii de arbitraj [Proceedings brought before Community Courts under an arbitration agreement], Revista română de arbitraj [The Romanian Arbitration Journal], nr. 4/2007, p. 53-58.

https://www.researchgate.net/publication/286442234_Actiunile_introduse_in_fata_instantelor_comunitare_in_baza_unei_conventii_de_arbitraj_(Proceedings_brought_before_Community_Courts_under_an_arbitration_agreement)

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2701727

https://www.academia.edu/19594174/Actiunile_introduse_in_fata_instantelor_comunitare_in_baza_unei_conventii_de_arbitraj_Proceedings_brought_before_Community_Courts_under_an_arbitration_agreement_

Daniel Mihail-Şandru, Impactul regulilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului în ordinea juridică comunitară, Revista Română de Drept Comunitar, nr. 1/2007.

Daniel Mihail-Şandru, Societăţile comerciale româneşti în Uniunea Europeană, Sfera Politicii, nr. 125, 2006.