Daniel-Mihail Șandru, Principiul transparenţei în protecţia datelor cu caracter personal/ Transparency principle in the data protection law


Daniel-Mihail ȘandruPrincipiul transparenţei în protecţia datelor cu caracter personal/ Transparency principle in the data protection law, Pandectele române, nr. 4/2018, p. 59-69

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

 [heinonline]

Citări:

*** Fiftieth Selected Bibliography on Computers, Technology, and the Law (January 2018 Through December 2018), Rutgers Computer and Technology Law Journal nr. 2/2019, vol. 45, p. 229.

Irina Alexe, Particularității procedurii de efectuare a investigațiilor ce vizează protecția datelor, Pandectele române, nr. 4/2019, p. 72

Silviu-Dorin Şchiopu, Consideraţii asupra informării persoanei vizate cu privire la perioada de stocare a datelor cu caracter personal, Revista Universul Juridic, nr. 4/2019, p. 98

Lucrarea a fost prezentată la conferinta The 16th May 2018 – International Conference „Challenges of Doing Business in the Global Economy” (VI), CBGE 2018, Bucharest, Romania; Daniel Mihail ŞandruTransparency principle in Data Protection/ Principiul transparenţei în protecţia datelor cu caracter personal .