Daniel-Mihail Şandru, Principiul echității în prelucrarea datelor cu caracter personal, Pandectele române, nr. 3/2018, ISSN 1582-4756, p. 57-63.

Daniel-Mihail Şandru, Principiul echității în prelucrarea datelor cu caracter personal/ The fairness principle in personal data processing, Pandectele române, nr. 3/2018, ISSN 1582-4756, p. 57-63.

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Citări:

*** Fiftieth Selected Bibliography on Computers, Technology, and the Law (January 2018 Through December 2018), Rutgers Computer and Technology Law Journal nr. 2/2019, vol. 45, p. 212.

Silviu-Dorin Șchiopu, Some correlations between the principles relating to personal data processing and the records of processing activities, Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series VII: Social Sciences, Law, Vol. 12 (61) No. 2/2019, p. 432

Silviu-Dorin ŞCHIOPU, Consideraţii asupra rectificării şi restricţionării prelucrării datelor cu caracter personal, RRDE, nr. 3/2018, p. 48

Silviu-Dorin Şchiopu, Consideraţii asupra informării persoanei vizate cu privire la perioada de stocare a datelor cu caracter personal, Revista Universul Juridic, nr. 4/2019, p. 98

Irina Alexe, Experințe ale aplicării amenzilor administrative din România în domeniul GDPR; Pandectele române, nr. 5/2019, p. 80.

Silviu Dorin Șchiopu, Propunere de lege ferenda privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarului unui contract de asigurare de viaţă, Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal (RRPSDCP), nr. 2/2020, p. 93

Nicolae Dragoș Ploeșteanu, Carina Csiszar, Prelucrarea datelor medicale, exercitarea dreptului la liberă exprimare și protecția acestor date. Studiu de caz, RRDE, nr. 1/2020, p. 64

Alexandra Cerasela Pană, Impactul inteligenței artificiale (AI) asupra drepturilor omului, PR, nr. 5/2021, p. 107

***

Lucrarea a fost prezentata International conference „The philosophy of law, from Enlightenment to contemporaneity”, Bucharest, 17th – 19th of May, 2018, organized by the ”Dimitrie Cantemir” Christian University and the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy.