Skip to content


Daniel-Mihail Şandru, Principiul echității în prelucrarea datelor cu caracter personal, Pandectele române, nr. 3/2018, ISSN 1582-4756, p. 57-63.

Daniel-Mihail Şandru, Principiul echității în prelucrarea datelor cu caracter personal/ The fairness principle in personal data processing, Pandectele române, nr. 3/2018, ISSN 1582-4756, p. 57-63.

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Citări:

*** Fiftieth Selected Bibliography on Computers, Technology, and the Law (January 2018 Through December 2018), Rutgers Computer and Technology Law Journal nr. 2/2019, vol. 45, p. 212.

Silviu-Dorin Șchiopu, Some correlations between the principles relating to personal data processing and the records of processing activities, Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series VII: Social Sciences, Law, Vol. 12 (61) No. 2/2019, p. 432

Silviu-Dorin ŞCHIOPU, Consideraţii asupra rectificării şi restricţionării prelucrării datelor cu caracter personal, RRDE, nr. 3/2018, p. 48

Silviu-Dorin Şchiopu, Consideraţii asupra informării persoanei vizate cu privire la perioada de stocare a datelor cu caracter personal, Revista Universul Juridic, nr. 4/2019, p. 98

Nicolae Dragoș Ploeșteanu, Carina Csiszar, Prelucrarea datelor medicale, exercitarea dreptului la liberă exprimare și protecția acestor date. Studiu de caz, RRDE, nr. 1/2020, p. 64

***

Lucrarea a fost prezentata International conference „The philosophy of law, from Enlightenment to contemporaneity”, Bucharest, 17th – 19th of May, 2018, organized by the ”Dimitrie Cantemir” Christian University and the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy.

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).