Daniel-Mihail ȘANDRU – Activitati relevante in domeniul arbitrajului comercial international / relevant activities in the field of international commercial arbitration

Activitati relevante in domeniul arbitrajului comercial international / relevant activities in the field of international commercial arbitration

Arbitru și supraarbitru – Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi profesională Industrie a României

Arbitru – Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa (CCINA)

Arbitru – Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași

Arbitru – Comisia de arbitraj comercial intern şi internaţional organizată pe lângă CCI MUREŞ

***

– membru al colegiului de redacţie, Revista Română de Arbitraj, editată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României și Wolters Kluwer România

***

Carti

Daniel-Mihail ȘANDRU, European Union Law and Arbitration. Slices and slides. Text, cases and materials, Editura Universitară, ISBN 978-606-28-1263-8, DOI 10.5682 / 9786062812638, 2021, 298 p. (full text download section)

***

Articole

Daniel-Mihail Șandru, Arbitrajul și protecția datelor personale (The commercial arbitration and data protection), Studii și cercetări juridice, nr. 3/2021, p. 377-388, ISBN 2284-9394. (detalii)

Daniel-Mihail Șandru, Elemente esențiale în cercetarea relației dintre dreptul Uniunii Europene și arbitrajul internațional (Fundamental issues in researching the relationship between the law of the European Union and the international arbitration), Revista română de drept european, nr. 2/2021, p. 56-70, ISSN 2068-8083 (detalii)

Daniel-Mihail Șandru, Este un tribunal arbitral o instanţă naţională, în sensul art. 267 TFUE, pentru a participa la procedura trimiterii preliminare? / Is an arbitration court a ‘court or tribunal’ according to Article 267 TFEU, in order to take part in the preliminary ruling procedure?, Revista română de arbitraj, nr. 4/2019, p. 78-91, ISSN 1842-6859

Daniel-Mihail Șandru, Prima trimitere preliminară formulată de o instanță arbitrală din România: Cauza Holunga, C-370/18 [The first preliminary ruling made by an arbitral court from Romania: Case C-370/18 Holunga], Revista română de drept european, nr. 3/2018, p. 21-26, ISSN 2068-8083 (detalii SSRN)

Daniel-Mihail Șandru, Numirea arbitrului – pilon fundamental al procedurii. Observații privind noile Reguli de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României [The appointment of the arbitrator – fundamental pillar of the procedure. Observations regarding the new Rules of arbitration procedure of the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania], Revista română de drept al afacerilor, nr. 2/2018, p. 73-84, ISSN 2286-0584

Daniel-Mihail ŞandruInterpretation and application of European Union law by the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania, Law Review, no. 1/2018, p. 33-41, ISSN 2286-0584

Daniel-Mihail Șandru, Interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (Interpretation and application of European Union Law by the Court of International Commercial Arbitration Attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania), Revista română de dreptul afacerilor, nr. 2/2017, p. 115-122, ISSN 2286-0584

Daniel-Mihail Șandru, Arbitrajul comercial în materia achiziţiilor publice. Experienţe ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României [p. 80-94] in vol Daniel-Mihail Şandru, Irina Alexe, Raul-Felix Hodoş (coord.), Achiziţiile publice în România. Aplicarea şi interpretarea noii legislaţii europene, Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0636-1, DOI 10.5682/9786062806361, 266 p.

Daniel-Mihail Şandru, Elemente esențiale ale noilor Reguli de procedură ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României [Essential elements of the new Rules of Procedure of the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania], Revista română de drept al afacerilor, nr. 6/2017, p. 41-48, ISSN 2286-0584.

Daniel-Mihail Şandru, Reflecţii privind soluţionarea diferendelor în domeniul sănătăţii prin arbitraj. Experienţe româneşti, Curierul Judiciar, nr. 10/2016, p. 557-562, ISSN 1582-7526

Daniel-Mihail Şandru, Nicolae Ploeşteanu, Executarea hotărârilor arbitrale pronunţate sub egida Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor cu privire la investiţii (ICSID/ CIRDI) împotriva României în contextul dreptului european [The execution of the awards rendered pursuant to International Centre for Settlement of Investment Disputes Convention (ICSID) against Romania in the framework of European law], Conferinţa internaţională „Procesul civil şi executarea silită. Teorie şi practică”, 25-27 august 2016, Tîrgu Mureş, România, / International Conference „Civil Lawsuit and Legal Enforcement. Theory and Practice”, 25th-27th August 2016, Tîrgu Mureş, România, coord. Eugen Hurubă, 978-606-673-909-9, Editura Universul Juridic, 2016, ISBN p. 63-80.

Daniel-Mihail Şandru, Interpretarea Convenţiei de la Viena asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (The interpretation of the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods by the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania), Revista română de dreptul afacerilor, ISSN 1583-493x , nr. 1/2016, p. 97-105.

Daniel-Mihail Şandru, Avantaje şi dezavantaje ale arbitrajului comercial internaţional. Experienţe din România, Curierul Judiciar, nr. 2/2014, p. 114-119, ISSN 1582-7526 (detalii SSRN)

Mihai Şandru, Evelina Oprina, Discuţii privind posibilitatea anulării hotărârii arbitrale de către instanţa de executare [Debates upon the possibility of cancelling the arbitration award by the court of enforcement], Dreptul, nr. 2/2012, p. 148-167, ISSN 1018-0435

Daniel-Mihail Şandru, Avantajele arbitrajului: autonomia de voinţă de părţilor, Revista de Note si Studii Juridice, 14 decembrie 2009 (JURIDICE.ro)

Daniel-Mihail Şandru, Soluţii din practica arbitrală – Clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (Asturcom, C-40/08), Tribuna Economică, nr. 47/2009

Daniel-Mihail Şandru, Soluţionarea pe calea arbitrajului a litigiilor între asociaţii societăţilor comerciale, Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”. Seria Drept, 2008 [a apărut în 2009], Ed. ProUniversitaria.

Daniel Mihail ȘANDRU, Acţiunile introduse în faţa instanţelor comunitare în baza unei convenţii de arbitraj [Proceedings brought before Community Courts under an arbitration agreement], Revista română de arbitraj [The Romanian Arbitration Journal], nr. 4/2007, p. 53-58. (SSRN)

Daniel-Mihail Șandru, Legitimarea vocaţiei statului şi a autorităţilor publice de a încheia o convenţie arbitrală [The legitimacy of State and public authorities’ capacity to conclude an arbitration agreement], Revista Română de Arbitraj, nr. 1/2007, p. 31-40

Daniel Mihail Șandru, Aplicarea regulii penalul ţine în loc civilul în arbitrajul comercial internaţional, Dreptul Privat al Afacerilor, nr. 5/2003, p. 47-54.

recenzii


Marin Voicu, Arbitrajul comercial. Jurisprudenţă adnotată şi comentată. 2004-2014, Editura Universul Juridic, 2014, în Revista română de dreptul afacerilor, nr. 12/2014, p. 141-145.

Book Review of Kyriaki Noussia, Confidentiality in International Commercial Arbitration: A Comparative Analysis of the Position Under English, US, German and French Law, Revista Română de Dreptul Afacerilor, nr. 10, p. 159-166, 2010. (SSRN)

***

Organizator, moderator și speaker evenimente CSDE

27 mai 2021 – Conferința Arbitrajul de drept privat în context european, (Ediția a VI-a)

24 septembrie 2020 – Conferința „Arbitrajul de drept privat în context european” (ediția a V-a)

11 decembrie 2017 – Conferinta nationala Arbitrajul de drept privat în context european, (ed. a IV-a)

7 decembrie 2016 – Conferinta Arbitrajul de drept privat în context european (ed. a III-a)

8 decembrie 2015 – Conferinta nationala: Arbitrajul de drept privat în context european (ed. a II-a)

3 februarie 2012 – Conferinta „Arbitrajul de drept privat în context european” (ed. I)

21 octombrie 2018 – Conferința „Alternative Dispute Resolution”, Ediția a III – a, Tîrgu Mureș, organizată de Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private (SOROCAP)  și  Camera de Comerț și Industrie Mureș. Keynote speaker: Daniel-Mihail Șandru, Prima trimitere preliminară formulată de o instanță arbitrală din România: Cauza Holunga, C-370/18 [The first preliminary ruling made by an arbitral court from Romania: Case C-370/18 Holunga], Revista română de drept european, nr. 3/2018, p. 21-26

15-16 martie 2018 – Conferința Europeană a Serviciilor Financiare (European Conference on Financial Services – ECFS 2018), organizată la Brașov, la inițiativa Institutului de Studii Financiare, a Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, a Societății Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, a Universității „Transilvania” din Brașov și a Academiei de Studii Economice din București. Conferința se bucură de parteneriatul Universității de Vest din Timișoara, al Universității „Valahia” din Târgoviște și al Universității „Babeș – Bolyai” din Cluj Napoca, alături de cel oferit de Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE), de Asociația Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări (ACAMA) și de Institutul Național de Control Intern din România (INCIR). Daniel-Mihail Șandru, Elemente esențiale ale noilor Reguli de procedură ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

15 februarie 2018 – Elemente esențiale ale noilor Reguli ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, organizat de Baroul București, în cadrul programului de pregătire profesională continuă. (detalii)

17 – 19 noiembrie 2017 – Conferința Națională „Alternative Dispute Resolution”, Ediția a II-a (ADR 2017),  organizată la Tîrgu-Mureș, la inițiativa Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, a Corpului Profesional al Mediatorilor din Județul Mureș, a Corpului Profesional al Mediatorilor din Județul Bistrița-Năsăud, a Asociației „Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări” (ACAMA) și a Societății Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private din Tîrgu-Mureș. Conferința s-a bucurat de sprijinul Municipiului Tîrgu-Mureș, alături de cel oferit de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj Napoca și Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE) din București. Daniel-Mihail Șandru, Numirea arbitrului – pilon fundamental al procedurii. Observații privind noile Reguli de procedură arbitrală la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României [The appointment of the arbitrator – fundamental pillar of the procedure. Observations regarding the new Rules of arbitration procedure of the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania], RRDA, nr. 2/2018, p. 73-84.

5-12 iulie 2017 – INTERNATIONAL SUMMER LAW SCHOOL 2017 (ISLS), Ediția a X-a, Cavnic, Maramureș. Organizată de Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private. Președintele Consiliului științific. Moderator Panel Soluţionarea alternativă a disputelor în relaţiile internaţionale (8 iulie 2017)Teme prezentate: Hotărârea arbitrală; Metodologie juridică şi relaţii profesionale

26 aprilie 2017 – Conferința “Un an de la intrarea în vigoare a noii legislații a achizițiilor publice”, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureș. Daniel-Mihail Șandru, Arbitrajul comercial în materia achizițiilor publice. Experiențe ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

16 februarie 2017 – Conferința națională Probleme dificile de arbitraj (ed. 1) CONFERINȚA BRÂNDUȘA ȘTEFĂNESCU, 16 februarie 2017. Daniel-Mihail Șandru, Interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene de către Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, Revista română de dreptul afacerilor, nr. 2/2017, p. 115-122

25-27 august 2016 – Conferinţa internaţională „Procesul civil şi executarea silită, teorie şi practică” / International Conference „Civil Lawsuit and Legal Enforcement. Theory and Practice”, 25th-27th August 2016, Tîrgu Mureş, România organizată la Târgu-Mureş de Camera Executorilor Judecătoreşti Târgu-Mureş şi Facultatea de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative, Centrul de Cercetare pentru Drept şi Ştiinţe Umaniste din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş, în colaborare cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din Republica Moldova şi Universitatea Alecu Russo din Bălţi, Republica Moldova. Daniel-Mihail Şandru, Nicolae Ploeşteanu, Executarea hotărârilor arbitrale pronunţate sub egida Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor cu privire la investiţii (ICSID/ CIRDI) împotriva României în contextul dreptului european [The execution of the awards rendered pursuant to International Centre for Settlement of Investment Disputes Convention (ICSID) against Romania in the framework of European law], Conferinţa internaţională „Procesul civil şi executarea silită. Teorie şi practică”, 25-27 august 2016, Tîrgu Mureş, România, / International Conference „Civil Lawsuit and Legal Enforcement. Theory and Practice”, 25th-27th August 2016, Tîrgu Mureş, România, coord. Eugen Hurubă, 978-606-673-909-9, Editura Universul Juridic, 2016, ISBN p. 63-80.

14 iulie 2016 – Dezbaterea Aplicarea privată a regulilor concurenţei în Uniunea Europeană. Acţiunile în despăgubire promovate în faţa instanţelor naţionale şi tribunalelor arbitrale, Academia Romana, 14 iulie 2016. Organizator şi moderator

26 mai 2016 – „Reflecţii privind soluţionarea diferendelor în domeniul sănătăţii prin arbitraj. Experienţe româneşti” / „Reflections on dispute resolution in health field using arbitration. Romanian  approaches” în cadrul conferinţei „Finanţarea sistemelor de sănătate în UE versus România” – 26 mai 2016, din Proiectul „Inteligenţa în sănătate” realizat de Alianţa Pacienţilor Cronici din România. Curierul judiciar nr. 11/2016

20-21 mai 2016 – CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „Challenges of doing business in the global economy” – CBGE 2016 – Ediţia a IV-a BUCUREŞTI – 20-21 mai 2016, organizată de Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir. Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Este un tribunal arbitral o instanţă naţională, în sensul art. 267 TFUE? / Is an arbitration court a court according to Article 267 TFEU?

13 ianuarie 2016 – Dezbaterea Tribunalul pentru arbitraj sportiv şi Codul pentru arbitraj sportiv, organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” – Masteratul Drept Internaţional şi European în parteneriat cu ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europene, Bucureşti. Organizator şi moderator

2 decembrie 2015 Zagreb – International Conference “35 Years of CISG – Present Experiences and Future Challenges” organized by the UNCITRAL Secretariat and the University of Zagreb, Faculty of Law, Zagreb, December 1-2, 2015.

15 iunie 2015 – Dezbateri JURIDICE.ro: Convenţia arbitrală. Despre cum ne putem înţelege în ce condiţii urmează să ne certăm, organizată de Societatea de Ştiinţe Juridice, 15 iunie 2015. Organizator

22-23 mai 2015 – Conferinţa internaţională „Challenges of Doing Business in the Global Economy” III, organizată de Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir – Institutul de Cercetări Ştiinţifice Interdisciplinare, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, în colaborare cu Academia Română – Institutul de Economie Mondială, Università Degli Studi di Messina, Italia, Academia de Studii Economice din Moldova, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene. Moderator – Panelul „Lumea afacerilor şi arbitrajul comercial international”. Membru al comitetului de organizare Am prezentat lucrarea „Reflecţii privind raţionalitatea hotărârii arbitrale

13 martie 2015 – Conferinţa naţională „Arbitrajul comercial internaţional. Actualitate şi perspective” organizată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene, ELSA Târgu Mureş, Aula Tudor Drăganu a Universităţii „Petru Maior”; Moderator şi Keynote speaker; Membru al comitetului ştiinţific organizatoric; Daniel Mihail Şandru, „Reflecţii privind precedentul arbitral”, în curs de publicare în Revista română de dreptul afacerilor.

14 martie 2015 – Workshop privind modul de valorificare a jurisprudenţei organizat de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene, ELSA Târgu Mureş, în Aula Tudor Drăganu a Universităţii „Petru Maior”. Membru al comitetului ştiinţific organizatoric;

4 noiembrie 2011 – Seminarul Arbitrajul – modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor comerciale, Camera de Comerţ şi Industrie a României, Romexpo

6 octombrie 2011 – Conferinţa „Forţa juridică a hotărârilor arbitrale”, organizată de Societatea de Ştiinţe Juridice, Universitatea Româno-Americană, Institutul Naţional al Magistraturii, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (eveniment organizat cu sprijinul Curţii de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României) la Universitatea Româno-Americană. Coautor (alături de conf. univ.dr. Evelina Oprina) al conferinţei „Discuţii privind posibilitatea anulării hotărârii arbitrale de către instanţa de executare”, în cadrul conferinţei „Forţa juridică a hotărârilor arbitrale”, Bucureşti, 6 octombrie 2011, Universitatea Româno-Americană.

20 mai 2010 – Conferinţa „Arbitrajul comercial – Modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor patrimoniale” organizată de Societatea de Ştiinţe Juridice şi Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Moderator şi organizator

9 iunie 2006 – Conferinţa internaţională organizată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României „Arbitrajul comercial şi ordinea publică în dreptul internaţional privat” (Bucureşti). Am susţinut conferinţa „Funcţionarea ordinii publice de drept internaţional privat în arbitrajul internaţional”.

26-27 mai 2006 – Sesiunea Ştiinţifică Naţională – a XV-a – „Provocări ale aderării României la Uniunea Europeană” – organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, susţinând conferinţa: „Acţiunile introduse în faţa instanţelor comunitare în baza unei convenţii de arbitraj” (Bucureşti).

5-6 mai 2006 – Conferinţa naţională organizată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României „Capacitatea statului şi a instituţiilor publice de a încheia o convenţie arbitrală” şi Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Braşov (Braşov). Am susţinut conferinţa cu tema „Legitimarea vocaţiei statului şi autorităţilor publice a încheia o convenţie arbitrală”. Conferinţa a fost publicată: Mihai Şandru, Legitimarea vocaţiei statului şi a autorităţilor publice de a încheia o convenţie arbitrală, Revista Română de Arbitraj, nr. 1/2007

27-28 mai 2005 – Sesiunea Ştiinţifică Internaţională – a XIV-a – („Implicaţiile economico-sociale şi politico-juridice ale integrării României în Uniunea Europeană”) organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, susţinând conferinţele: „Principiul suveranităţii şi integrarea europeană” şi „Convenţia arbitrală” (Bucureşti).

2 octombrie 2003  – Seminarul „Arbitrajul şi medierea, căi alternative de soluţionare a diferendelor comerciale” organizat de către Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Suceava, Comisia de Arbitraj şi de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti unde am prezentat conferinţa cu titlul „Aplicarea regulii penalul ţine în loc civilul în arbitrajul comercial internaţional”, 1- (cf. Mesagerul Economic, nr. 41 din 13-19 X 2003, p. 7). Daniel-Mihail Şandru, Aplicarea regulii penalul ţine în loc civilul în arbitrajul comercial internaţional, Dreptul Privat al Afacerilor, nr. 5/3003, p. 47-54.

***

Proiect de cercetare CSDE: Arbitrajul internaţional în contextul dreptului european (CSDE.ro)

***