Baroul Bucuresti: Elemente esențiale ale noilor Reguli ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, 15 februarie 2018 [Daniel-Mihail Sandru]

Baroul București, în derularea programului de pregătire profesională continuă pe care îl pune la dispoziție gratuit avocaților, organizează cursul

Elemente esențiale ale noilor Reguli ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

București, Baroul București, Sala de Festivități “Avocat Flavius Teodosiu”, etaj VI

15 februarie 2018, 14:00-16:00

Acreditare INPPA: 5 ore de formare profesională

Lector
prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Înscrierea la curs se realizează prin intermediul aplicației on line de pe site-ul Baroului București, în limita locurilor disponibile.

SURSA