Daniel Mihail Şandru – activitatea în domeniul achiziţiilor publice

Daniel Mihail Şandru – activitatea în domeniul achiziţiilor publice

Asociaţii, reţele profesionale

Membru AEXA – Asociaţia Experţilor în Achiziţii

Academic Member – PLAN – Procurement Law Academic Network

Activitate editorială

Membru în comitetul ştiinţific al Revistei AEXA – Asociaţia experţilor în achiziţii publice, ISSN 2501-2622 (2017-2018).

Cursuri universitare:

Volume

Daniel-Mihail Şandru, Irina Alexe (editori), Legislaţia Uniunii Europene în materia achiziţiilor publice, Ed. Universitară, 2018, 696 p., ISBN 978-606-28-0744-3, DOI 10.5682/9786062807443

https://www.editurauniversitara.ro/carte/sandru/legislatia_uniunii_europene_in_materia_achizitiilor_publice/11659

Daniel-Mihail Şandru, Reflectarea izvoarelor dreptului european al achiziţiilor publice în practica administrativă şi jurisdicţionala din România, în volumul Daniel-Mihail Şandru, Irina Alexe (editori), Legislaţia Uniunii Europene în materia achiziţilor publice, Ed. Universitară, 2018, p. 7-24.

Lansare de carte, Târgul Internaţional GAUDEAMUS – Carte de învăţătură, București, 17 noiembrie 2018

Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru (editori), Legislaţia achiziţiilor publice în România, Editura Universitară, 2018, ISBN:978-606-28-0701-6, DOI:10.5682/9786062807016

Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru, Consideraţii privind modificările aduse în anul 2017 legislaţiei achiziţiilor publice din România în vol. Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru (editori), Legislaţia achiziţiilor publice în România, Editura Universitara, 2018,  p. 9-31.

http://www.editurauniversitara.ro/carte/sandru/legislatia_achizitiilor_publice_in_romania/11608

Daniel-Mihail Şandru, Irina Alexe, Raul-Felix Hodoş (coord.), Achiziţiile publice în România. Aplicarea şi interpretarea noii legislaţii europene, Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0636-1, DOI 10.5682/9786062806361

http://www.editurauniversitara.ro/carte/carti_in_curs_de_aparitie/achizitiile_publice_in_romania_aplicarea_si_interpretarea_noii_legislatii_europene/11559

Contribuţia mea:

Daniel-Mihail Şandru, Arbitrajul comercial în materia achiziţiilor publice. Experienţe ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României [p. 80-94]

Pagina facebook a cărții:

https://www.facebook.com/Achizitiile-publice-in-Romania-303815150099603/

Proiect Comisia Europeană

Proiect CSDE in Seria Consultari Europene: „Modernizarea pieţei europene a achiziţiilor publice” (CSDE-SCE-22)

Drd. Dragodan Arina, Exp. Jur. Fălan Cezarina Rozalia, Dr. Târşia Andreea Corina, Dr. Olteanu Sergiu, Drd. Vicenţiu Râmniceanu, Coordonator: prof. univ. dr. Mihai Şandru, Poziţie comună referitoare la “Cartea Verde privind modernizarea politicii UE în domeniul achiziţiilor publice Către o piaţă europeană a achiziţiilor publice mai performantă” (proiect cercetare CSDE in Seria Consultari Europene: „Modernizarea pieţei europene a achiziţiilor publice” (CSDE-SCE-22) – februarie – aprilie 2011)

Articole

Daniel-Mihail Şandru, Commercial Arbitration in Public Procurement. Experiences of the International Commercial Arbitration Court Attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania, în Curentul juridic [The Juridical Current Journal], no. 3/2017, pp. 71-85. Disponibil integral pe SSRN: https://ssrn.com/abstract=3051556

Impactul achiziţiilor publice asupra liberei circulaţii a mărfurilor, Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Seria Drept, Ed. ProUniversitaria, 2006 [a apărut în 2007]

Evenimente

20 aprilie 2018 – Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice “Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire. Dimensiuni şi tendinţe”, Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Bucureşti

Daniel-Mihail Şandru, Reflectarea izvoarelor dreptului european al achiziţiilor publice în practica administrativă şi jurisdicţionala din România

23 ianuarie 2018 – „Conferinţa Naţională Achiziţii Publice în România – ediţia a II-a. Modificarea legislaţiei în 2017”, Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureş

Moderator

Membru în Comitetul ştiinţific ştiinţific

Irina ALEXE, Daniel-Mihail ŞANDRU, Consideraţii privind modificările aduse în anul 2017 legislaţiei achiziţiilor publice din România

Lucrarea a fost publicată în Irina Alexe, Daniel-Mihail Sandru (editori), Legislaţia achiziţiilor publice în România, Editura Universitara, 2018, ISBN:978-606-28-0701-6, DOI:10.5682/9786062807016

http://www.editurauniversitara.ro/carte/sandru/legislatia_achizitiilor_publice_in_romania/11608

9 octombrie 2017 – dezbateri.juridice.ro: Subcontractanţii la putere (în achiziţiile publice), [Dabate: The subcontractors in power (in the public procurement field)] organizată de Societatea de Ştiinţe Juridice.

Speaker/ Vorbitor

https://www.juridice.ro/542376/daniel-mihail-sandru-lucrurile-se-complica-mult.html

26 aprilie – Conferinţa “Un an de la intrarea în vigoare a noii legislaţii a achiziţiilor publice”, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş,

Daniel-Mihail Şandru, Arbitrajul comercial în materia achiziţiilor publice. Experienţe ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

Organizator

7 aprilie 2016 – Dezbaterea  Achiziţiile publice – impactul asupra liberei concurenţe, organizată de Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Masterul de Dreptul Uniunii Europene şi AEXA – Asociaţia Experţilor în Achiziţii, la Facultatea de Drept.

17 noiembrie 2015 – Dezbaterea Corecţiile financiare referitoare la contractele de achiziţie publică finanţate din fonduri europene: factori de risc, indicatori de fraudă, procedura de contestare a corecţiilor organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” – Masteratul Managementul accesării şi gestionării fondurilor europene şi Asociaţia Experţilor în Achiziţii – AEXA

Moderator, organizator

9 iulie 2015: Conferinţa de prezentare a Proiectului din Seria Consultari Europene: Eficacitatea Directivelor privind căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitii publice (ARDAE-SCE-2)

Organizator, moderator

14 -15 mai 2015 – „Conferinţa anuală de achiziţii publice din România Ediţia a IX-a cu tema Dificultăţi în sistemul de gestionare a achiziţiilor publice. Provocări şi soluţii în condiţiile transpunerii noilor directive europene”, Bucuresti,14-15 mai 2015 ​http://www.revista-achizitii.ro/index.php/conferinta-anuala-de-achizitii-publice-din-romania

Daniel-Mihail Şandru, Rolul trimiterilor preliminare în materia achiziţiilor publice. Reflecţii privind cauza C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions – în curs de publicare în Revista română de dreptul afacerilor

31 martie 2015 – Dezbaterea „Ajutoare de stat şi achiziţii publice în Uniunea Europeană” organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – CSDE – Centrul de Studii de Drept European şi ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europene; Academia Română, Sala de Consiliu.

Membru al comitetului ştiinţific organizatoric; moderator.

Am prezent volumul: Sarah Schoenmaekers, Wouter Devroe, Niels Philipsen(eds.), State Aid and Public Procurement in the European Union, Intersentia, Ius Commune: European and Comparative Law Series, volume 131, 2014, ISBN 978-1-78068-274-7, xi + 153 pp., € 45

15 mai 2014 Conferinţa internaţională „Reforma legislaţiei europene a achiziţiilor publice – implicaţii legale, teoretice şi practice” (ediţia a II-a), organizată de Societatea Civilă de Avocaţi Ceparu şi Irimia la Hotel Novotel, Bucureşti. ARDAE a fost partener.

28 martie 2014 – Participant la videoconferinţa Măsuri anti-frauda privitoare la achiziţiile publice din Piata Unică a Uniunii Europene. Soluţii legislative, instituţionale şi tehnice, Hotel Minerva, în cadrul proiectului Cross-Country Legal and Institutional Framework for Suppression of Fraud in Public Procurement, finantat de European Anti-Fraud Office, prin programul Hercule II şi implementat de către Partnership for Social Development (Croatia), în parteneriat cu Expert Forum (Romania).

21 ianuarie 2011 – Conferinţa de prezentare a Proiectului CSDE din Seria Consultări Europene: “Cartea verde a Comisiei privind opţiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori şi întreprinderi” (CSDE-SCE-11), Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române; http://www.csde.ro/?p=277

Organizator şi moderator