Daniel-Mihail Șandru, Numirea arbitrului – pilon fundamental al procedurii. Observații privind noile Reguli de procedură arbitrală la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

Daniel-Mihail Șandru, Numirea arbitrului – pilon fundamental al procedurii. Observații privind noile Reguli de procedură arbitrală la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

The appointment of the arbitrator – fundamental pillar of the procedure. Observations regarding the new Rules of arbitration procedure of the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania

Rezumat:

Studiul are în vedere regulile juridice privind numirea arbitrului dar și aspecte strâns legate de etică și deontologie. Sunt avute în vedere elemente de drept comparat, cu o specială privire față de regulile și practicile Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

Abstract:

The study takes into account not only the legal rules regarding the appointment of the arbitrator, but also issues closely related to ethics and deontology. Comparative law elements are being taken into account with a special emphasis on  the rules of the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania.

 

Conferința Națională „Alternative Dispute Resolution”, Ediția a II-a (ADR 2017), este organizată în perioada 17 – 19 noiembrie 2017 la Tîrgu-Mureș, la inițiativa Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, a Corpului Profesional al Mediatorilor din Județul Mureș, a Corpului Profesional al Mediatorilor din Județul Bistrița-Năsăud, a Asociației „Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări” (ACAMA) și a Societății Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private din Tîrgu-Mureș.
Conferința se bucură de sprijinul Municipiului Tîrgu-Mureș, alături de cel oferit de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj Napoca și Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE) din București.

Blog Afaceri juridice europene