Daniel-Mihail Șandru, Caracterul obligatoriu al deciziei preliminare pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru instanțe și autorități naționale/ The binding nature of the preliminary ruling of the Court of the Justice of the European Union for national courts and authorities, Revista română de drept european, nr. 4/2019, p. 45-55

Daniel-Mihail Șandru, Caracterul obligatoriu al deciziei preliminare pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru instanțe și autorități naționale/ The binding nature of the preliminary ruling of the Court of the Justice of the European Union for national courts and authorities, Revista română de drept european, ISSN 2068-8083, nr. 4/2019, p. 45-55

SSRN, researchgate, academia.edumendeley – full text

Daniel Mihail Șandru, Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene / relevant activities in the field of EU law

ABSTRACT

The binding nature of the judgments and orders of the Court of Justice of the European Union (‘CJEU’) is analysed in the light of the general effect of the judgment, both in the light of the case-law of the Court of Justice in Luxembourg and the Constitutional Court of Romania. The res judicata, the precedent at the level of the CJEU, as well as the possible retroactive effect are highlighted by relying on relevant case law. The effects of procedural autonomy in Romanian legislation and case law, along with two particular situations related to the review of the final administrative decision in order to take into account a later judgment of the CJEU and the final judicial decision and the possibility of reviewing it as being contrary to European Union law are also considered in the light of European case law.

Keywords: Court of Justice of the European Union; binding force of decisions; order; Constitutional Court of Romania

REZUMAT

Caracterul obligatoriu al hotărârilor și ordonanțelor Curții de Justiție a Uniunii Europene („CJUE”) este analizat din perspectiva efectului general al hotărârii, atât prin prisma jurisprudenței Curții de la Luxemburg, cât și a Curții Constituționale din România. Autoritatea de lucru judecat, precedentul la nivelul CJUE, precum și eventualul efect retroactiv sunt evidențiate prin jurisprudența relevantă. În final, sunt analizate, de asemenea, în lumina jurisprudenței europene efectele autonomiei procedurale în legislația și jurisprudența din România, precum și două situații particulare referitoare la reexaminarea deciziei administrative rămasă definitivă pentru a ține cont de o hotărâre ulterioară a CJUE și la decizia judecătorească definitivă și posibilitatea reexaminării ei în cazul contrarietății cu dreptul Uniunii Europene.

Cuvinte cheie: Curtea de Justiție a Uniunii Europene; obligativitatea hotărârilor; ordonanță; Curtea Constituțională din România

Lucrarea a fost prezentată la conferința natională „Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept”, ediția a III-a, 5 decembrie 2019, organizată de Centrul de Studii de Drept European („CSDE”) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române, Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Română de Drept și Afaceri Europene („ARDAE”). Detalii: www.csde.ro