Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Contribuția Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale la interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene în România / Contribution of the High Court of Cassation and Justice and the Constitutional Court to the interpretation and application of European Union law in Romania – 8 mai 2020 – Sesiunea anuală de comunicări științifice organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”

8 mai 2020 – Sesiunea anuală de comunicări științifice ”Rolul Curţii Constituţionale și al Înaltei Curţi De Casaţie și Justiţie în configurarea dreptului românesc după intrarea în vigoare a noilor coduri”, organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru, Contribuția Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale la interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene în România /  Contribution of the High Court of Cassation and Justice and the Constitutional Court to the interpretation and application of European Union law in Romania

Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene

Proiect de cercetare 2020