Skip to content


Daniel-Mihail Şandru, Situaţii în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimţământul persoanei vizate [Situations in which the processing of personal data is allowed without the consent of the data subject]

Daniel-Mihail Şandru, Situaţii în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimţământul persoanei vizate [Situations in which the processing of personal data is allowed without the consent of the data subject], p. 39-48 în Andrei Săvescu (ed.), Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal. Comentarii şi explicaţii, Editura Hamangiu, 2018, p. 39-48

Blog Hamangiu, prezentare volum editura Hamangiu

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Citari:

Daniel-Mihail Şandru, Situaţii în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimţământul persoanei vizate, în Andrei Săvescu (coord.), „RGPD – Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal: comentarii şi explicaţii”, Bucureşti: Ed. Hamangiu, 2018, p. 39 şi urm citat în Silviu-Dorin ŞCHIOPU, Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul biroului de executor judecătoresc, în volumul Conferinţa Internaţională „PROCESUL CIVIL ŞI EXECUTAREA SILITĂ. TRECUT, PREZENT, VIITOR” 30 august – 1 septembrie 2018 Tîrgu Mureş, România Coordonator (editor): dr. Eugen HURUBĂ, Ed. Universul Juridic, 2018, p. 153.

D.-M. Șandru, Situații în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimțământul persoanei vizate, în vol. A. Săvescu, RGPD – Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal: comentarii și explicații, București: Editura Hamangiu, 2018, p. 39 și urm. citat în Silviu-Dorin ŞCHIOPU, Obligația de păstrare a evidenței activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal, RRDA, nr. 1/2018, p. 92

D.-M. Şandru, Situations in which the processing of personal data is allowed without the consent of the data subject [Situaţii în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimţământul persoanei vizate], în Andrei Săvescu (coord.), „RGPD – Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal: comentarii şi explicaţii”, Bucureşti: Ed. Hamangiu, 2018, p. 39-48 citat în Adrian Cristolovean, Aspects of personal data processing by Romanian civil courts acting in their judicial capacity, Law Review, special issue, December 2019, p. 116.

Posted in Bibliografie.