Daniel-Mihail Şandru, Situaţii în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimţământul persoanei vizate [Situations in which the processing of personal data is allowed without the consent of the data subject]

Daniel-Mihail Şandru, Situaţii în care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimţământul persoanei vizate [Situations in which the processing of personal data is allowed without the consent of the data subject], p. 39-48 în Andrei Săvescu (ed.), Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal. Comentarii şi explicaţii, Editura Hamangiu, 2018, p. 39-48

Blog Hamangiu, prezentare volum editura Hamangiu

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Citari:

Silviu-Dorin ŞCHIOPU, Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul biroului de executor judecătoresc, în volumul Conferinţa Internaţională „PROCESUL CIVIL ŞI EXECUTAREA SILITĂ. TRECUT, PREZENT, VIITOR” 30 august – 1 septembrie 2018 Tîrgu Mureş, România Coordonator (editor): dr. Eugen HURUBĂ, Ed. Universul Juridic, 2018, p. 153.

Silviu-Dorin ŞCHIOPU, Obligația de păstrare a evidenței activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal, RRDA, nr. 1/2018, p. 92

Adrian Cristolovean, Aspects of personal data processing by Romanian civil courts acting in their judicial capacity, Law Review, special issue, December 2019, p. 116.

Silviu Dorin Şchiopu, Despre legalitatea prelucrării prin consultare în cursul stării de alertă a unor date cu caracter personal de către unităţile de alimentaţie publică: certificatul digital al UE privind COVID, Revista română pentru protecţia şi securitatea datelor cu caracter personal, nr. 2/2021, p. 37