Adriana-Maria Șandru, Daniel-Mihail Șandru, Dreptul umanitar și protecția datelor personale [Humanitarian law and personal data protection], Pandectele române, nr. 4/2018, p. 58-66

Adriana-Maria Șandru, Daniel-Mihail Șandru, Dreptul umanitar și protecția datelor personale [Humanitarian law and personal data protection], Pandectele române, nr. 4/2018, p. 58-66

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Rezumat:

Acțiunile actorilor importanți ai dreptului umanitar sunt puse în pericol de noile tehnologii și de protecția datelor cu caracter personal. Evoluția și tendințele recente sunt analizate din perspectiva documentelor internaționale din dreptul umanitar, pe de o parte, și reglementărilor internaționale, în special europene, în materie, pe de altă parte. Articolul analizează posibilele efecte internaționale ale aplicării Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), adoptat în Uniunea Europeană,  în situațiile de criză precum și efectele pe care acesta le poate avea în generarea unor definiții și mecanisme la nivel internațional.

Cuvinte cheie: drept umanitar; protecția datelor personale; drept european; soft law.

Abstract:

The actions of major actors in humanitarian law are jeopardized by new technologies and personal data protection. Recent developments and trends are assessed from the perspective of international humanitarian law instruments, on the one hand, and international regulations, especially European ones, on the other. The article analyzes potential international effects of the application of the General Data Protection Regulation (GDPR), adopted in the European Union, in crisis situations as well as the effects it may have on generating definitions and mechanisms at international level.

Keywords: humanitarian law; data protection; European law; soft law.