Daniel-Mihail Şandru, Principiile integrităţii şi confidenţialităţii în protecţia datelor personale [Principles of integrity and privacy in the protection of personal data]

Daniel-Mihail Şandru, Principiile integrităţii şi confidenţialităţii în protecţia datelor personale [Principles of integrity and privacy in the protection of personal data], Revista de drept public, Supliment, 2018, p. 39-46

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Rezumat: Principiile stabilite în Regulamentul General privind Protecţia Datelor, 2016/679, sunt aplicabile tuturor materiilor reglementate în domeniul protecţiei datelor. Principiile integrităţii şi confidenţialităţii sunt analizate în acest articol atât din perspectiva comparării conţinutului şi efectelor acestora, dar şi a unor legături necesare stabilite faţă de celelalte principii.

Cuvinte cheie: protecţia datelor, principiul integrităţii prelucrării datelor, principiul confidenţialităţii prelucrării datelor; Regulamentul 2016/679/UE.

Abstract
The principles set out in the General Data Protection Regulation – Regulation (EU) 2016/679 – are applicable to all regulated data protection issues. This article analysis the principles of integrity and confidentiality, both in terms of comparison of their content and effects, and by trying to establish some necessary links with the other principles.

Keywords: data protection; principle of integrity; principle of confidentiality; Regulation 2016/679/EU.

Citări:

Nicolae Dragoș Ploeșteanu, Carina Csiszar, Prelucrarea datelor medicale, exercitarea dreptului la liberă exprimare și protecția acestor date. Studiu de caz, RRDE, nr. 1/2020, p. 57