Daniel Mihail Sandru, Contribuţii privind Consultarea Comisiei Europene din 2014 cu privire la fuziuni şi divizări transfrontaliere în contextul dreptului român (Contributions Concerning the Consultation of the European Commission on Cross-Border Mergers and Divisions of 2014 from the Perspective of Romanian Law)

Daniel Mihail Sandru, Contribuţii privind Consultarea Comisiei Europene din 2014 cu privire la fuziuni şi divizări transfrontaliere în contextul dreptului român (Contributions Concerning the Consultation of the European Commission on Cross-Border Mergers and Divisions of 2014 from the Perspective of Romanian Law), Revista romana de dreptul afacerilor (Wolters Kluwer Romania), nr. 1/2015, p. 23-34.

SSRN

Rezumat: Comisia Europeană a elaborat în 2014 mai multe consultări privind funcţionarea societăţilor [comerciale] pentru simplificarea şi creşterea coerenţei legislative în acest domeniu. Eficienţa reglementării este pe primul plan, trebuie verificate întotdeauna limitele temeiului juridic din tratat. În ultima dintre consultările efectuate, Comisia a avut în vedere îmbunătăţirea cadrului normativ care decurge din Directiva 2005/56/CE – directiva privind fuziunile transfrontaliere precum și crearea unuia modern referitor la divizări. Experienţa legislativă din România este analizată în contextul chestionarului Comisiei Europene, precum şi al unor opţiuni de lege ferenda la nivel european.Abstract: The European Commission has put forward in 2014 certain consultations dealing with companies, aiming to simplify and increase legislative consistency in that field. Legal effectiveness play the central role, but limits concerning the legal basis in the Treaty should always be checked out. By the most recent of these consultations, the Commission aimed at improving the legal framework of the Directive 2005/56/EC (Cross-Border Merger Directive), but also at establishing a modern framework regarding divisions of companies. The Romania’s legislative experience is assessed compared to the European Commission’s questionnaire and also to certain proposals de lege ferenda at the European level.