Daniel-Mihail Şandru, Regimul juridic al protecţiei datelor cu caracter personal este în proces de regândire, RRDA – Revista Română de dreptul afacerilor, nr. 3/2015

Daniel-Mihail Şandru, Regimul juridic al protecţiei datelor cu caracter personal este în proces de regândire, RRDA – Revista Română de dreptul afacerilor, nr. 3/2015, ISSN 1583-493x; p. 40-45; lucrare publicată ca urmare a participării la Simpozionul „Ziua Europeană a Protecţiei Datelor – reforma cadrului normativ al protecţiei datelor personale la nivel european”, organizată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal la Palatul Parlamentului, Bucureşti (28 ianuarie 2015).

Disponibil pe juridice.ro, SSRN, researchgate, mendeley, HeinOnline, ProQuest, EBSCO

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

republicat în Irina Alexe, Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Daniel-Mihail Şandru (coordonatori), Protecţia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti şi noile provocări ale Regulamentului (UE) 679/2016, Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0588-3, DOI 10.5682/ 9786062805883, p. 272-278

Citări:

Silviu-Dorin Șchiopu, Spre o reconfigurare a dreptului la uitare digitală ulterior hotărârilor Curții de  Justiție a Uniunii Europene  în cauzele CG și alții (C-136/17 și Google (C-507/17)?, Revista română de drept european, nr. 4/2019, p. 84

Irina Alexe, Relaţia dintre operator şi persoana împuternicită în domeniul protecţiei datelor personale, Pandectele Romane nr.2/2018, p. 72

Irina Alexe, Reforma instituţională, în materia protecţiei datelor, la nivel european în vol. în Andrei Săvescu (ed.), Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal. Comentarii şi explicaţii, Editura Hamangiu, 2018, p. 1

Adriana-Maria Şandru, Privire critică asupra jurisprudenţei Curţii de Justiţie a UE referitoare la interpretarea art. 8 privind protecţia datelor cu caracter personal din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE), Pandectele române, nr. 1/2018, p. 27

Irina ALEXE, Principalele noutăţi privind responsabilul cu protecţia datelor, incluse în GDPR, Pandectele române, nr. 1/2018, p. 35

Elisabeta SLABU, Rolul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în asigurarea respectării dreptului la viaţă intimă, familială şi privată. Corelarea cu prevederile Capitolului VI din Regulamentul (UE) 2016/679, Pandectele române, nr. 1/2018, p. 87.

Irina Alexe, Responsabilul cu protecţia datelor (DPO) – funcţionar public sau personal contractual?, Revista română de dreptul muncii, nr. 2/2018, p. 54

Regimul sancţionator prevăzut de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia datelor cu caracter personal, Curierul Judiciar, nr. 1/2018, p. 37.

Călina Jugastru, Tradiţie şi inovaţie în materia protecţiei datelor cu caracter personal, Revista Universul Juridic, nr. 2, februarie 2017, pp. 74-84

Silviu-Dorin Şchiopu, Dreptul la ștergerea datelor și dreptul la aducerea ultimului omagiu: a fi uitat sau a nu fi ținut minte?, Revista Universul Juridic, nr. 2/2017, p. 86

Adriana Nicoleta Odină, Libertatea de exprimare în raport cu dreptul la viață privată în era digitală, Revista Curentul Juridic,  anul XVIII, nr. 3 (62), 2015, p. 34.