Skip to content


Daniel Mihail Sandru, Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi simplificarea normativă, Pandectele Romane, nr. 7/2015

Pandectele romane 7 din 2015

Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi simplificarea normativă, prof. univ. dr. Daniel Mihail Sandru

17 aprilie 2015 – Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice „Simplificarea – imperativ al modernizarii şi ameliorării calităţii dreptului” organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, publicat in Pandectele romane, nr. 7/2015.

Daniel Mihail Sandru, Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi simplificarea normativă (The Directive – an act of EU law and regulatory simplification), Pandectele romane, nr. 7/2015, ISSN 1582-4756, p. 47-53.

articolul a fost republicat în volumul

Daniel-Mihail Şandru (ed.), Constantin-Mihai Banu (ed.), Dragoş Călin (ed.), Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi dreptul român, Editura Universitară, 2016, 268 p.; ISBN 978-606-28-0209-7, DOI 10.5682/ 9786062802097 (p. 43-50)

Abstract:

The institutional sclerosis of the 80’s was replaced by the zeal of legislating by directives of the beginning of 90’s. The latter experience is acknowledged by the European Commission which aims to achieve a better regulation. The present paper questions the state of the art in what concerns the company law in the European Union, field in which the Commission proposed amendments to certain directives with the purpose to attain a better harmonisation in the said field. The article emphasises the fact that regulatory simplification (using examples from company law) is liable to lead to a different level of harmonisation of Union law. It also analyses potential consequences pertaining the legal basis of these amendments.

Keywords: regulatory simplification; Directives; smart regulation; harmonisation of European Union law; European company law; European contract law.

REZUMAT
Sclerozei instituţionale din anii ’80, i-a urmat efervescenţa reglementării prin directive de la începutul anilor ’90. Experienţa reglementării prin directive este un experiment recunoscut chiar de Comisia Europeană care îşi propune îmbunătăţirea reglementării prin directive. Prezentarea pune în discuţie situaţia dreptului societar în Uniunea Europeană, situaţie în care Comisia a revenit cu modificări în privinţa unor directive, dorindu-se realizarea unei mai bune armonizări a dreptului în materiile respective. Articolul subliniază că simplificarea normativă (prin exemplele din domeniul societar) poate să conducă la un alt nivel de armonizare a dreptului unional, analizând şi posibilele consecinţe în planul temeiului juridic pentru aceste modificări.

Cuvinte-cheie: simplificarea normativă; directiva

 Rezumat JURIDICE.ro

 SSRN, academia.edu,  researchgate.net

 Citari si indexari

Ioan Lazăr, Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenţei, Editura Universul Juridic, 2016, p. 144. (citatul integral)

D.M. Şandru, Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi simplificarea normativă, Pandectele Române, nr. 7/2015, p. 47 şi urm. citat în Ioan-Iosif Santai, Evoluţii şi tendinţe privind sistemul, sistematizarea şi izvoarele dreptului român contemporan, Revista de drept public, In honorem prof. univ. Ioan-Iosif Santai, Supliment 2017.

D.M. Şandru, Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi simplificarea normativă, p. 48, în D.M. Şandru, C.T. Banu, D.A. Călin, Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi dreptul român, Ed. Universitară, Bucureşti, 2016 citat în Mihaela-Adina APOSTOLACHE, Aspecte generate de procesul transpunerii directivelor UE în dreptul român, Revista de Drept Public, nr. 2/2018, p. 132.

legiplus.ro – sursa

Posted in Bibliografie.

Tagged with .