Daniel-Mihail Şandru, Unele consideraţii referitoare la regimul juridic al primei de emisiune la societăţile pe acţiuni, în Dreptul Privat al Afacerilor, nr. 1/2004, p. 43-46.

Daniel-Mihail Şandru, Unele consideraţii referitoare la regimul juridic al primei de emisiune la societăţile pe acţiuni, în Dreptul Privat al Afacerilor, nr. 1/2004, p. 43-46. text integral academia.edu researchgate   Citat de Cătălin Oroviceanu, Primele de capital – o abordare teoretică şi practică, RRDA, nr. 5/2015 (Text integral JURIDICE.ro)