Daniel-Mihail Sandru, Autorităţile potenţial responsabile ale unui stat membru în situaţia constatării neîndeplinirii obligaţiilor de către Curtea de Justiţie

Daniel-Mihail ŞANDRU, Autorităţile potenţial responsabile ale unui stat membru în situaţia constatării neîndeplinirii obligaţiilor de către Curtea de Justiţie

Daniel-Mihail Şandru (ed.), Constantin-Mihai Banu (ed.), Dragoş Călin (ed.), Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi dreptul român, Editura Universitară, 2016, 268 p.; ISBN 978-606-28-0209-7, DOI 10.5682/ 9786062802097, p. 51-60. Informatii cu privire la volum:  https://www.facebook.com/directivaRomania (sursa 1, republicare modficata)

Mihai Şandru, „Autorităţile potenţial responsabile ale unui stat membru în situaţia constatării de către Curtea de Justiţie a neînindeplinirii obligaţiilor lor”, în volumul „Administraţia publică în situaţii de criză/ Public Administration’s action in unforeseen circumstances”, coord. Emil Bălan, Cristi Iftene, Marius Văcărelu, Editura Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-606-677-0905-7, p. 49-56  şi Mihai Sandru, Autorităţile potenţial responsabile ale unui stat membru în situaţia constatării neîndeplinirii obligaţiilor de către Curtea de Justiţie, RNSJ, 20.11.2014 – *** Articolul a fost prezentat la Conferinţa anuală (a III-a ediţie) „Administraţia publică în situaţii de criză” (24 octombrie 2014). Conferinţa a fost organizată la Centrul Internaţional de Conferinţe SNSPA de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative prin Centrul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative în parteneriat cu Societatea Academică de Ştiinţe Administrative şi Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative din România (sursa 2)

DOI: 10.13140/2.1.4377.4246

Rezumat: Problema autorităţilor şi instituţiilor potenţial responsabile pentru constatarea neîndeplinirii obligaţiilor statelor membre – în special autorităţile şi instituţiile din România – este supusă unei analize riguroase. Trebuie analizat mecanismul potrivit căruia un stat membru este responsabil, indiferent dacă răspunderea „subsidiară” revine unei instituţii sau autorităţi ori răspunderea este difuză şi greu de decelat. În România, unui asemenea demers i se poate imputa absenţa unei experienţe directe şi concrete, întrucât România nu a fost sancţionată în vreo astfel de cauză. Cu toate acestea, o asemenea temă este importantă atât sub aspect metodologic cât şi procedural.

English Abstract: The issue of potentially liable authorities and institutions for failure to fulfill the member states obligations – especially for authorities and institutions of Romania – is subject to a thorough analysis. A certain reasoning according to which a member state is responsible, irrespective whether the “subsidiary” responsibility is born by an institution or authority or the responsibility is spread and hard to establish. In what concerns Romania, such an assessment lacks a direct and specific experience, taking into account Romania is not yet infringed. Nonetheless, such an issue is relevant both methodologically and procedurally.

TEXT INTEGRAL SSRN academia.edu researchgate.net

Citari

D.M. Şandru, „Autorităţile potenţial responsabile ale unui stat membru în situaţia constatării neîndeplinirii obligaţiilor de către Curtea de Justiţie”, în D.M. Şandru, C.M. Banu şi D.A. Călin (coord.), Directiva – act de dreptul Uniunii Europene şi dreptul român, Ed. Universitară, Bucureşti, 2016, pp.13-60 în volumul Anamaria Toma-Bianov, Aplicarea privata a regulilor concurenţei în Uniunea Europeană. Acţiunile în despăgubire promovate în faţa instanţelor naţionale şi tribunalelor arbitrale, Editura Universitară, 2016, p. 11.

Daniel Mihail Sandru, Autorităţile potenţial responsabile ale unui stat membru în situaţia constatării de către Curtea de Justiţie a neîndeplinirii obligaţiilor lor in vol. Administraţia publică în situaţii de criză / Public administration’s action in unforseen circumstances / Emil Bălan, Cristi Iftene, Marius Văcărelu. – Bucureşti : Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-606-677-005-7, p. 49-56. Disponibil la adresa http://ssrn.com/abstract=2566102 citat de Dinu Cătălina, Contractul de concesiune, Ed. C. H. Beck, 2015, p. 270.

Mihai Sandru, “Autorităţile potenţial responsabile ale unui stat membru în situaţia constatării neîndeplinirii obligaţiilor de către Curtea de Justiţie“ – Articol prezentat la Conferinţa anuală (ed. a III-a) „Administraţia publică în situaţii de criză” (24 oct. 2014), organizată la Centrul Internaţional de Conferinţe SNSPA de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative prin Centrul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative în parteneriat cu Societatea Academică de Ştiinţe Administrative şi Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative din România citat de NEAGU  Speranţa Liliana, Instrument comparativ şi strategic de acţiune – generator de propuneri de lege ferenda, p. 385 în volumul Simplificarea – imperativ al modernizării şi ameliorării calităţii dreptului Comunicări prezentate la Sesiunea Ştiinţifică a Institutului de Cercetări Juridice 17 aprilie 2015 Bucureşti, p. 446-453, – CD: ISBN CD: 9786066736053.