Skip to content


Daniel-Mihail Sandru


Daniel-Mihail Sandru

Mihai Sandru profesor honoris causa Universitatea Petru Maior

Participari la evenimente

mihai-sandru-7-aprilie-2016-directiva

Bibliografie:

mihai-sandru-bibliografie

***

SIGLA-ARDAE

Asociatia română de drept şi afaceri europene (ARDAE) -The Romanian Association for Law and European Affairs (RALEA)

Obiectivul Asociaţiei române de drept şi afaceri europene (ARDAE) este de a întăriri capacitatea proactivă a instituţiilor statului român în privinţa propunerilor de reglementări ale Uniunii Europene, diseminarea de informaţie juridică privind dreptul Uniunii Europene, organizarea de evenimente ştiinţifice, publicarea de reviste şi volume, participarea la proiecte şi colaborarea cu entitati publice şi private din ţară şi strainatate în domeniul dreptului şi afacerilor europene.

 

Societatea-de-Stiinte-Juridice-SSJ Societatea de Ştiinţe Juridice (SSJ) Organizație neguvernamentală, apolitică, nonprofit, Societatea de Științe Juridice promovează în România seriozitatea,  acuratețea, inteligența, pertinența, moderația. Noi credem că aceste valori sunt bogat reprezentate în lumea juridică și dorim să accentuăm preponderența lor.

 

***

csdeCentrul de Studii de Drept European, Tema anuala – 2016

Integrarea juridică a României în Uniunea Europeană. Un bilanţ la 10 ani – Proiect de cercetare 2017

Efectele aderării României la Uniunea Europeană, produsă în 2007, se concretizează în fiecare zi. Statutul de membru a presupus eforturi constante privind integrarea juridică (legislativă) şi instituțională. Instituțiile române trebuie analizate în privința eficienței, a pregătirii pentru aplicarea dreptului european. Prin intermediul instanțelor judecătorești s-a realizat dialogul jurisdicţional cu Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE). Instanţele judecătoreşti române au aplicat şi aplică dreptul Uniunii Europene în mod curent. Totodată, ele au adresat CJUE cereri de decizie preliminară, prin care au solicitat celei din urmă să interpreteze dispoziţii de drept al Uniunii. Trimiterile preliminare formulate de instanţele române sau acţiunile în neîndeplinirea obligaţiilor sunt experienţe care au avut consecinţe jurisdicţionale şi legislative. Tratatul de la Lisabona a marcat în această perioadă un nou început chiar pentru Uniunea Europeană. Aplicarea dispoziţiilor modificatoare, dar şi apariţia crizelor (economice, privind migraţia sau Brexitul) sunt interesante nu doar pentru România dar şi la nivel mai larg, european. O analiză pertientă în acest context, trebuie să fie realizată dintr-o perspectivă românească. A sosit timpul pentru un bilanţ juridic, legislativ şi judiciar, la 10 ani de la momentul la care România a devenit membru al Uniunii Europene.

ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europene şi SSJ – Societatea de Ştiinţe Juridice vor derula programul de cercetare „Integrarea juridică a României în Uniunea Europeană. Un bilanţ la 10 ani” împreună cu partenerii lor, instituţii publice şi private, şi îşi propune să realizeze activităţi de cercetare, conferinţe tematice, volume şi studii.

***

 

RRDE 2016 M_SandruRedactor sef/ Editor in Chief

Revista română  de drept european, Wolters Kluwer Romania – Redactor sef

The Romanian Journal of European Law, Wolters Kluwer Romania

Detalii sumare 2011-2012

Revista Română de Drept European oferă juriștilor și publicului interesat de evoluția dreptului european informații esențiale despre instituțiile dreptului european, modul de aplicare al reglementărilor europene și influența acestora asupra legislației naționale. Autorii articolelor de doctrină sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești şi europene.

Secțiunea de jurisprudență urmărește îndeaproape hotărârile instanțelor Uniunii Europene.

***

AfaceriJuridiceEuropene-206x300

iaduer.ro – Afaceri juridice europene este o revistă care reuneşte cadre didactice din toate centrele universitare ale ţării, cu experienţe şi cunoştinţe relevante diferite; revista este editată de Editura Universitară sub egida Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene – ARDAE şi apare anual, tiparita si on-line.

Scopul revistei este diseminarea unor informatii corecte, relevante si pertinente. Revista isi propune sa fie o platforma a dialogului intre specialistii dreptului european, in special in domeniul dreptului Uniunii Europene.

 

 

 

 

 ***

Arbitrajul-comercial-in-Romania-211x300

 

Revista Arbitrajul comercial in Romania

 

Arbitrajul comercial în România – The review ‘Commercial arbitration in Romania’

Revista Arbitrajul comercial in Romania este o sursa de informare si documentare cu privire la arbitrajul din România dar şi cu referire la reglementari de drept comparat sau europene (Uniunea Europeana şi CEDO). Structura revistei este formata din editorial, studii şi articole, jurisprudenţă şi varia (recenzii, interviuri, evenimente, bibliografie, stiri) acoperă toate tipurile de probleme din actualitate cu care se confrunta arbitrajul.

 

 

 

logo-iaduer-150x82Trimiterile preliminare din Romania – baza de date cu acces gratuit

Fiecare trimitere preliminara are un dosar complet, site-ul continand si trimiteri bibliografice la studii si articole cu privire le trimiterile preliminare precum şiinformaţii privind evenimente din România şi străinătate.

Posted in .