Skip to content


Daniel-Mihail Sandru


Daniel-Mihail Sandru

Mihai Sandru profesor honoris causa Universitatea Petru Maior

Participari la evenimente

mihai-sandru-7-aprilie-2016-directiva

Bibliografie:

mihai-sandru-bibliografie

***

SIGLA-ARDAE

Asociatia română de drept şi afaceri europene (ARDAE) -The Romanian Association for Law and European Affairs (RALEA)

Obiectivul Asociaţiei române de drept şi afaceri europene (ARDAE) este de a întăriri capacitatea proactivă a instituţiilor statului român în privinţa propunerilor de reglementări ale Uniunii Europene, diseminarea de informaţie juridică privind dreptul Uniunii Europene, organizarea de evenimente ştiinţifice, publicarea de reviste şi volume, participarea la proiecte şi colaborarea cu entitati publice şi private din ţară şi strainatate în domeniul dreptului şi afacerilor europene.

 

Societatea-de-Stiinte-Juridice-SSJ Societatea de Ştiinţe Juridice (SSJ) Organizație neguvernamentală, apolitică, nonprofit, Societatea de Științe Juridice promovează în România seriozitatea,  acuratețea, inteligența, pertinența, moderația. Noi credem că aceste valori sunt bogat reprezentate în lumea juridică și dorim să accentuăm preponderența lor.

 

***

csdeCentrul de Studii de Drept European, Tema anuala – 2016

​Arbitrajul internaţional în contextul dreptului european / International arbitration in the framework of European law

 ​Dreptul european – atât al Uniunii Europene​ cât şi al Convenţiei pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale – are implicaţii din ce în ce mai directe în materia arbitrajului internaţional. Ordinea publică de drept european şi arbitrajul sunt într-o legătură instabilă. Arbitrajul de drept privat este subiect al trimiterilor preliminare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, atât din perspectiva conceptului de instanţă dar şi al dreptului aplicabil hotărârilor arbitrale. Pe de alta parte, există o legătură duală între instanţele arbitrale şi CEDO – respectarea de către arbitraj, dar şi aplicarea directă a CEDO -, în special dispoziţiile referitoare la dreptul la un proces echitabil. Dreptul privat al arbitrajului se întră în coliziune cu norme ale dreptului public, în materia protecţiei consumatorilor sau a reglementărilor privind soluţionarea diferendelor privind investiţiile.

***

 

RRDE 2016 M_SandruRedactor sef/ Editor in Chief

Revista română  de drept european, Wolters Kluwer Romania – Redactor sef

The Romanian Journal of European Law, Wolters Kluwer Romania

Detalii sumare 2011-2012

Revista Română de Drept European oferă juriștilor și publicului interesat de evoluția dreptului european informații esențiale despre instituțiile dreptului european, modul de aplicare al reglementărilor europene și influența acestora asupra legislației naționale. Autorii articolelor de doctrină sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești şi europene.

Secțiunea de jurisprudență urmărește îndeaproape hotărârile instanțelor Uniunii Europene.

***

AfaceriJuridiceEuropene-206x300

iaduer.ro – Afaceri juridice europene este o revistă care reuneşte cadre didactice din toate centrele universitare ale ţării, cu experienţe şi cunoştinţe relevante diferite; revista este editată de Editura Universitară sub egida Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene – ARDAE şi apare lunar, on-line.

Scopul revistei este diseminarea unor informatii corecte, relevante si pertinente. Revista isi propune sa fie o platforma a dialogului intre specialistii dreptului european, in special in domeniul dreptului Uniunii Europene.

 

 

 

 

 ***

Arbitrajul-comercial-in-Romania-211x300

 

Revista Arbitrajul comercial in Romania

 

Arbitrajul comercial în România – The review ‘Commercial arbitration in Romania’

Revista Arbitrajul comercial in Romania este o sursa de informare si documentare cu privire la arbitrajul din România dar şi cu referire la reglementari de drept comparat sau europene (Uniunea Europeana şi CEDO). Structura revistei este formata din editorial, studii şi articole, jurisprudenţă şi varia (recenzii, interviuri, evenimente, bibliografie, stiri) acoperă toate tipurile de probleme din actualitate cu care se confrunta arbitrajul.

 

 

 

logo-iaduer-150x82Trimiterile preliminare din Romania – baza de date cu acces gratuit

Fiecare trimitere preliminara are un dosar complet, site-ul continand si trimiteri bibliografice la studii si articole cu privire le trimiterile preliminare precum şiinformaţii privind evenimente din România şi străinătate.

Posted in .