Skip to content


Daniel-Mihail Şandru, Răspunderea administratorului unei pagini găzduite de o rețea socială. Calitatea de operator în sensul reglementărilor privind protecția datelor, Dreptul, 7/2019 [integral]

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente, Proiecte, Protectia datelor (GDPR).

Tagged with , .


Daniel-Mihail Sandru

Daniel-Mihail Şandru este cercetător științific gr. I a fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Profesor universitar la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir şi Universitatea din Bucureşti. Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României și judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene. Redactor şef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer).

Proiecte

ACADEMIA ROMANA – Institutul de Cercetari Juridice Acad. Andrei Radulescu – CSDE – Proiect cercetare 2019 Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal

Universidad del País Vasco / University of the Basque Country – PANELFIT (Participatory Approaches to a New Ethical and Legal Framework for ICT) – 2019-2020

Sapienza Università di Roma – Prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Directivei UE 2016/680 si a Regulamentului UE 2016/679, 2019-2020

Wolters Kluwer Romania – Regulamentul general privind protecția datelor. Comentariu pe articole, Wolters Kluwer, 2020 (coautor)

Universitara/ ARDAE – Protectia datelor in România. Conformare si sancțiuni GDPR, Editura Universitara, 2020

Daniel-Mihail Sandru

Participari la evenimente

21 octombrie 2019 – moderator Dezbatere JURIDICE.ro – Protecția datelor personale în raporturile de muncă

13 noiembrie 2019 – Universitatea Danubius: Conferinta nationala Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor

26 noiembrie 2019 – Seminar Wolters Kluwer Protecția datelor (GDPR) în domeniul resurselor umane

5 decembrie 2019 – Conferinţa națională Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, ediția a III-a

mihai-sandru-7-aprilie-2016-directiva

Bibliografie

mihai-sandru-bibliografie

​        Dr. Mihai Sandru    Legal Research Institute „Acad. Andrei Rădulescu” of Romanian Academy Calea 13 Septembrie no.13, corp B, et. 4, sector 5, Bucharest mihai.sandru@csde.ro            mihaisandru.ro acad.ro icj.ro  csde.ro ucdc.ro unibuc.ro  ardae.ro ssj.ro

Posted in - Danie-Mihail Sandru, Bibliografie, Interviuri, Proiecte.


Daniel-Mihail ŞANDRU, Protecția datelor personale în relațiile de muncă

Daniel-Mihail ŞANDRU, Protecția datelor personale în relațiile de muncă

(in pregatire)

Lucrare pregatită pentru Conferința națională Comunități virtuale în epoca Regulamentului General privind Protecția Datelor, organizată de Universitatea Danubius din Galați, 13 noiembrie 2019

Posted in Bibliografie, Evenimente, Proiecte, Protectia datelor (GDPR).


Conferinţa națională Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, ediția a III-a, 5 decembrie 2019

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Proiecte.

Tagged with , , .


Daniel-Mihail Sandru in volumul ”Va place dreptul?” [extras]

Continued…

Posted in Interviuri.


Universitatea Danubius: Conferinta nationala Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor, 13 noiembrie 2019

Continued…

Posted in Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


Irina Alexe, Daniel Mihail Șandru, Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor unic de către mai multe autorități sau organisme publice , Revista de drept public/ Designation of a single Data Protection Officer by several public authorities or bodies, nr. 2/2019, p. 47-56

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Directivei UE 2016/680 si a Regulamentului UE 2016/679, Roma, 18-20 septembrie 2019

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Sandru va participa la proiectul
“An EU operation to tackle gaps in cross-border cooperation of training provider –Safe Harbour“, Comisia Europeana – JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017, Roma, 18-20 septembrie 2019

Cursul va avea ca tema prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Directivei UE 2016/680 si a Regulamentului UE 2016/679, desfasurat sub egida InfoCons in cadrul Proiectul European “An EU operation to tackle gaps in cross-border cooperation of training provider –Safe Harbour“, Comisia Europeana – JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 depus in cadrul programului JUST-JTRA-EJTR-AG-2017. Participantii vor replica acest curs in Romania, in luna aprilie 2020.

Proiectul este desfasurat in Parteneriat cu:
PROGEU – Progress in European Union – Istituto per lo Sviluppo – Italia
Ebit s.r.l. – Italia
KEPKA – Consumers’ Protection Center – Grecia
Asociacija Vartotoju balsas – Lituania
UNIVERSETI SHKODRES LUIGJ GURAKUQI – Albania
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA – Italia

Proiectul are ca scop principal de a contribui la aplicarea cu succes si într-un mod coerent a Directivei UE 2016/680 si a Regulamentului UE 2016/679.

InfoCons – Asociatie Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania membra cu drepturi depline in Organizatia Mondiala Consumers International, membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori, avand Secretariatul General in Bucuresti, Bd. Marasesti, nr. 127-129, tel: 021/319.32.66; fax: 031/101.25.15, mail: office@infocons.ro.

pagina fafcebooktwitter

Posted in Proiecte.


Daniel-Mihail SANDRU:

Cadrul juridic și instituţional al aderării la moneda euro.

Starea de drept și de fapt în România

Continued…

Posted in Bibliografie.

Cadrul juridic și instituţional al aderării la moneda euro.

Starea de drept și de fapt în România


Proiect de cercetare Academia Română: „Consolidarea convergenței economice și monetare a Românei cu Uniunea Europeană – un demers necesar”

ACADEMIA ROMȂNĂ, mereu în serviciul naţiunii, lansează proiectul de interes naţional, aprobat de Biroul Prezidiului în data de 20 martie 2018 :

CONSOLIDAREA CONVERGENŢEI ECONOMICE ŞI MONETARE A ROMȂNIEI CU UNIUNEA EUROPEANĂ – UN DEMERS NECESAR

Academia Română, prin institutele sale de cercetare şi echipele de studii academice de profil, a contribuit la realizarea strategiilor esențiale- Schița privind trecerea la economia de piaţă (1990), Strategia de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană (1995) şi Strategia naţională de dezvoltare a României pe termen mediu (2000), document important pentru negocierea protocolului de aderare a României la UE (2000)- pentru destinul postdecembrist al României, vizând reformarea economiei și integrarea economică în Uniunea Europeană.

Prin participarea activă ȋn cadrul exerciţiilor de planificare strategică ale parcursului ţării, care s-au finalizat printr-un consens politic şi social-naţional, Academia Română şi-a exprimat, o dată în plus, ataşamentul şi angajamentul de a fi întotdeauna în serviciul naţiunii. Se poate afirma că, şi datorită acestor contribuţii, România este în prezent parte contractantă ca țară membră cu drepturi depline la cel mai grandios proiect politic european, Uniunea Europeană.

Experiența a demonstrat că fundamentul oricărui demers ȋl reprezintă o profundă cunoaștere a realităților, atȃt prin analize și cercetări academice, cȃt și prin dezbateri largi cu toți actorii implicați, pași esențiali pentru consensualizarea unui plan de acțiune cu obiective generale și specifice, precum și cu etape de implementare specifice.

Date fiind consecinţele şi lecţiile crizei financiare internaționale, Uniunea Europeană se află în prezent într-un amplu program de reformare care urmărește atȃt consolidarea creșterii economice, cȃt și continuarea construcției complexe a Uniunii Economice și Monetare. România, în calitate de stat membru cu drepturi depline al UE, este chemată să ȋși exprime opţiunea oficială clară pentru viitorul construcţiei europene, astfel ȋncȃt interesele ei naţionale să fie cât mai bine reprezentate şi protejate. Fundamentele respectivei reforme se regsesc în documente de poziţie, iar elaborarea scenariilor cu privire la viitorul Uniunii Europene și, implicit al Romȃniei, ca stat membru cu drepturi depline, se află şi în analiza institutelor de cercetare de profil ale Academiei Române.

În noul context geopolitic european și avȃnd ȋn vedere importanța reformării UE asupra fiecărui stat membru ȋn parte, Academia Română consideră că este necesar să se implice în sprijinirea autorităților pentru ca deciziile adoptate de acestea să aducă România cât mai aproape de zona euro, ca o garanţie a concretizrii obiectivelor sociale, economice şi de securitate comune ale statelor membre ale UE.

Academia Română consideră că expertiza institutelor sale de cercetare este potrivită pentru promovarea intereselor României în procesul de reformare a UE, obiectivul fiind viitorul zonei euro, pilon de bază al construcției Uniunii Economice și Monetare. Implicarea şi concentrarea resurselor ştiinţifice academice către atingerea acestui obiectiv stau la baza stabilirii unui nou proiect de interes naţional, respectiv: „Consolidarea convergentei economice și monetare a Romȃniei cu statele membre ale Uniunii Europene – Un demers necesar”.

Coordonarea dezbaterilor şi a lucrărilor generatoare de sinteze pe probleme specifice şi a variantelor de soluţii este încredinţată Institutului de Economie Mondială, unitate componentă a Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, care va urmări întregul proces al elaborării proiectului.

Derularea şi tematica proiectului „Consolidarea convergentei economice și monetare a Romȃniei cu statele membre ale Uniunii Europene– Un demers necesar” vor reliefa interesul naţional în concordanță cu etapele de parcurs ale reformei Uniunii Economice şi Monetare.

SURSA http://www.acad.ro/com2018/doc/d0320-lansareProiectAR.pdf

Blog Afaceri Juridice Europene

JURIDICE.ro

Posted in Proiecte.


PROIECT:

An EU operation to tackle gaps in cross-border cooperation of training provider –Safe Harbour

JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 depus in cadrul programului JUST-JTRA-EJTR-AG-2017

Comisia Europeană

An EU operation to tackle gaps in cross-border cooperation of training provider –Safe Harbour

JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 depus in cadrul programului JUST-JTRA-EJTR-AG-2017

Proiectul este desfășurat în Parteneriat cu:

PROGEU – Progress in European Union – Istituto per lo Sviluppo – Italia

Ebit s.r.l. – Italia

KEPKA – Consumers’ Protection Center – Grecia

Asociacija Vartotoju balsas – Lituania

UNIVERSETI SHKODRES LUIGJ GURAKUQI – Albania

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA – Italia

Proiectul are ca scop principal de a contribui la aplicarea cu succes și într-un mod coerent a Directivei UE 2016/680 și a Regulamentului UE 2016/679.

Posted in Proiecte.

An EU operation to tackle gaps in cross-border cooperation of training provider –Safe Harbour

JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 depus in cadrul programului JUST-JTRA-EJTR-AG-2017


Daniel Mihail Șandru, Dreptul de acces al persoanei vizate în jurisprudenţa relevantă, Revista română de drept al afacerilor, nr. 4/2018, p. 21-26

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Irina Alexe, Daniel-Mihail Şandru (editori), Legislaţia privind protecţia datelor în România, Ed. Rosetti International, 2018, ISBN 978‐606-8794‐90‐7, 216 p.

Continued…

Posted in Bibliografie.


Daniel-Mihail Șandru, Principiile protecţiei datelor – de la teorie la practică, Curierul Judiciar, nr. 6/2018

Continued…

Posted in Bibliografie.


Daniel-Mihail Șandru, Numirea arbitrului – pilon fundamental al procedurii. Observații privind noile Reguli de procedură arbitrală la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie.


Baroul Bucuresti: Elemente esențiale ale noilor Reguli ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, 15 februarie 2018 [Daniel-Mihail Sandru]

Continued…

Posted in Arbitraj, Evenimente.


Baroul Bucuresti: Protecția datelor cu caracter personal, 17 ianuarie 2018, București

Continued…

Posted in Evenimente.


Mihai BANU, Mihai ŞANDRU, Respingerea de către Curtea de Justiţie a unor trimiteri preliminare de la instanţe judecătoreşti din România, RRDE, nr. 2/2013

Mihai BANU, Mihai ŞANDRU, Respingerea de către Curtea de Justiţie a unor trimiteri preliminare de la instanţe judecătoreşti din România, RRDE, nr. 2/2013

 

Citat

Mihaela Vrabie, Protecția judiciară a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, București, 2017, p. 167

 

Blog Afaceri juridice europene

Posted in Bibliografie.


Constantin-Mihai Banu, Dragos Calin, Daniel Mihail Sandru, Concedieri colective în cazul insolvenţei societăţii comerciale şi efectul direct orizontal al unei directive. Două hotărâri ale instanţelor române în context european (Collective redundancies in case of insolvency of companies and the horizontal direct effect of a directive. Two judgments rendered by courts of Romania in an European framework), Revista romana de drept european, 3/2014

Continued…

Posted in Bibliografie.


UNATC: Dreptul de autor în cinematografie, sustinere teza de doctorat CĂPLESCU G. DORINA (PRICOP)

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail Șandru, Efectul direct orizontal în sistemul drepturilor omului în UE. Experiențe ale instanțelor române / The horizontal direct effect in the EU human rights system. Romanian courts’ experiences

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Raul-Felix Hodoș (coord.), Achiziţiile publice în România. Aplicarea şi interpretarea noii legislaţii europene, Editura Universitară, 2017

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie.


Daniel-Mihail Sandru, Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei (Interpretation and application of European Union Law by the Court of International Commercial Arbitration Attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania)

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie.


Daniel-Mihail Sandru, Observații privind cauza Toma, C-205/15: scutirea autorităților publice de plata taxei de timbru și a cauțiunii respectă dreptul Uniunii Europene [rezumat] CONFERINTA INTERNATIONALA „PROCESUL CIVIL ȘI EXECUTAREA SILITĂ. ACTUALITATI SI PERSPECTIVE”, 24 – 26 august 2017, Targu-Mures

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.


Irina Alexe, Nicolae-Dragos Ploesteanu, Daniel-Mihail Sandru (coordonatori), Protectia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti și noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679, Editura Universitara, 2017

Alexe_Ploesteanu_Sandru_Protectia_datelor_cu_caracter_personal_GDPR2017

Irina Alexe, Nicolae-Dragos Ploesteanu, Daniel-Mihail Sandru (coordonatori)Protectia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti și noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679Editura Universitara, 2017, ISBN 978-606-28-0588-3

 pagina facebook a cartii

 fragment

Irina ALEXE, Constantin Mihai BANU, De la directiva la regulament in reglementarea, la nivelul Uniunii Europene, a protectiei datelor cu caracter personal/ 14

Daniel-Mihail SANDRU, Dragos-Alin CALIN, Constantin-Mihai BANU, Aplicarea si interpretarea Directivei 95/46 de catre instante romane. Tipologii si consecinte juridice/41

 Nicolae-Dragos PLOESTEANU, Andrei MARIS, Viziunea Regulamentului General privind protectia datelor personale 679/2016(RGDP) intr-o societate digitala/ 77
Simona SANDRU, Transparenta prelucrarilor de date personale, intre drept si obligatie. O noua configurare europeana a dreptului de informare/ 128

Andreea LISIEVICI, Dreptul la portabilitatea datelor potrivit Regulamentului General privind Protectia Datelor /144

Valerius M. CIUCA, Virtuti si vicii intr-un libellus diffamatorius. Evolutii juridice in serviciul onoarei /163

Silviu-Dorin SCHIOPU, Efectivitatea dreptului de a fi uitat / 188

Cornelia BUCIN, Protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal in activitatea notariala / 205

Bogdan-Petru MIHAI, Responsabilul cu protectia datelor/ 218

Marius EFTIMIE, Adina RUS, Protectia datelor cu caracter personal in relatiile de munca. Scurte consideratii referitoare la limitele monitorizarii de catre angajator a folosirii internetului la locul de munca /228

Alexandru GEORGESCU, Protectia datelor cu caracter personal si activitatea de recuperare a creantelor /236

Bianca LUNTRARU, Protectia datelor pacientilor in sistemul medical/ 245

Vlad BARBAT, Mihai BARLOIU, Dan DRAGOMIRESCU, Libertatea individuala, viata intima si protectia oferita intr-o Europa a contrastelor/ 255

Andrei SAVESCU, Raportul cost-beneficiu in protectia datelor personale. O apreciere juridica/ 268

Daniel-Mihail SANDRU, Regimul juridic al protectiei datelor cu caracter personal este in proces de regandire / 272

Continued…

Posted in Bibliografie.


Rolul activ al judecatorului, dreptul la un proces echitabil si refuzul efectuării unei trimiteri preliminare. Perspectiva Curtii Europene a Drepturilor Omului si exemple din jurisprudenta romaneasca (The active role of the judge, right to a fair trial and refusal to make a preliminary reference. The perspective of the European Court of Human Rights and examples from Romanian case-law)

Continued…

Posted in Bibliografie.


Proiecte

Continued…

Posted in Proiecte.


Daniel-Mihail Şandru, Dreptul societăţilor în România, Ed. Universitara, 2017

Continued…

Posted in Bibliografie.


Mihai SANDRU, Evolutii recente în armonizarea dreptului european al contractelor, Revista Romana de Drept Comunitar, nr. 3/2007.

Continued…

Posted in Bibliografie.


Departamentul Centenar: „Iaşi, Capitala Renaşterii Naţionale”, 14-16 decembrie 2016

Continued…

Posted in Evenimente.


DEZBATERI JURIDICE.ro: CONSTITUȚIA ROMÂNIEI ÎNCOTRO?, 12 decembrie 2016

Continued…

Posted in Evenimente.


Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu: Prof. univ. dr. Daniel Mihail Şandru: Importanţa resurselor electronice în metodologia de cercetare a dreptului Uniunii Europene, 11.11.2016

Continued…

Posted in Evenimente.


Universitatea Danubius: PROF. UNIV.DR. DANIEL-MIHAIL ȘANDRU VA SUSȚINE CONFERINȚA CU TEMA: DESPRE IMPORTANŢA CUNOAŞTERII JURISPRUDENŢEI CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE ÎN ROMÂNIA

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.


Daniel-Mihail Şandru, Aspecte privind realizarea pieţei interne prin instituirea libertăţii se stabilire a societăţilor comerciale (Issues on the Completion of the Internal Market by Means of Freedom of Establishment of Companies), Studii si Cercetari Juridice, anul 2 (58), Nr. 1, 2013

Continued…

Posted in Bibliografie.


Acum LIVE@JURIDICE: Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru – moderator la cea de-a 3-a Conferință Anuală Internațională a Autorității Electorale Permanente cu tema „Modernizarea proceselor electorale”

Continued…

Posted in Evenimente.


Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Conf. univ. dr. Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Executarea hotărârilor arbitrale pronunţate sub egida Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor cu privire la investiţii (ICSID/ CIRDI) împotriva României în contextul dreptului european [The execution of the awards rendered pursuant to International Centre for Settlement of Investment Disputes Convention (ICSID) against Romania in the framework of European law]

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie, Evenimente.


Daniel-Mihail ŞANDRU, Despre conferinţele care ne pradă ştiinţa cu vizibilitatea lor

Continued…

Posted in Opinii.


Daniel-Mihail Șandru, Reflecţii privind soluţionarea diferendelor în domeniul sănătăţii prin arbitraj. Experienţe româneşti, Curierul Judiciar, nr. 10/2016, p. 557-562

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie.


Daniel-Mihail Şandru, Infringement proceedings – Romanian setting and European trends

Continued…

Posted in Bibliografie.

Tagged with .


Daniel-Mihail Şandru, Constantin-Mihai Banu, Dragoş Alin Călin, The Preliminary Reference in the Jipa Case and the Case Law of Romanian Courts on the Restriction on the Free Movement of Persons’

Continued…

Posted in Bibliografie.

Tagged with .


Daniel-Mihail Şandru, Interpretarea Convenţiei de la Viena asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie.


Dezbaterea Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi dreptul român, Tirgu Mures, 13 mai 2016

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.


Constantin Mihai Banu, Daniel-Mihail Şandru, Reflecţii preliminare despre eficienţa unei codificări la nivelul Uniunii Europene a dreptului administrativ potrivit propunerii de regulament privind procedura administrativă/ Preliminary reflections concerning the efficiency of a codification at European Union level of administrative law according to the proposal for an administrative procedure Regulation

Continued…

Posted in Bibliografie.


Curtea de Apel Bucureşti: Masa rotundă cu tema „Dreptul la muncă. Respectarea vieţii private în mediul profesional”, 16 mai 2016

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail Şandru, Unele consideraţii referitoare la regimul juridic al primei de emisiune la societăţile pe acţiuni, în Dreptul Privat al Afacerilor, nr. 1/2004, p. 43-46.

Daniel-Mihail Şandru, Unele consideraţii referitoare la regimul juridic al primei de emisiune la societăţile pe acţiuni, în Dreptul Privat al Afacerilor, nr. 1/2004, p. 43-46.

text integral academia.edu

researchgate

 

Citat de

Cătălin Oroviceanu, Primele de capital – o abordare teoretică şi practică, RRDA, nr. 5/2015 (Text integral JURIDICE.ro)

Posted in Bibliografie.

Tagged with .


Daniel-Mihail Sandru, Pseudonimul şi dreptul la pseudonim, în Analele Universităţii “Dimitrie Cantemir”, Seria Drept, 1999, p. 82-93

Continued…

Posted in Bibliografie.

Tagged with .


Daniel-Mihail Sandru, Autorităţile potenţial responsabile ale unui stat membru în situaţia constatării neîndeplinirii obligaţiilor de către Curtea de Justiţie

Continued…

Posted in Bibliografie.

Tagged with .


​Revista de Direito da Cidade, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Continued…

Posted in Reviste.


Proiecte europene: PLAN – Procurement Law Academic Network

Continued…

Posted in retele si comisii profesionale.


Moderator – Dezbateri JURIDICE.ro: Consilierii juridici – trecut, prezent și viitor, 8 februarie 2016

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail Sandru, Transpunerea in dreptul roman a directivelor societare si interpretarea lor de catre instantele din Romania

Continued…

Posted in Evenimente.


Prof. univ. dr. Daniel Mihail Sandru, Curtea de Justitie a Uniunii Europene si protectia datelor personale ale angajatilor in relatiile de munca

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.


Global Legal Network

Continued…

Posted in Proiecte, retele si comisii profesionale.


Conferinta nationala: Arbitrajul de drept privat în context european (ed. 2), 8 decembrie 2015, București

Continued…

Posted in Arbitraj, Evenimente.


Moderator – Dezbaterea Corecţiile financiare referitoare la contractele de achiziţie publică finanţate din fonduri europene: factori de risc, indicatori de fraudă, procedura de contestare a corecţiilor, 17.11.2015

Continued…

Posted in Evenimente.


Dezbateri JURIDICE.ro: Suspendarea şi reluarea judecăţii după pronunţarea CJUE în privinţa trimiterii preliminare, 2.11.2015 -moderator

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail Sandru, Între Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi instanţa română. Consideraţii privind obligativitatea trimiterii preliminare în contextul jurisprudenţei recente, Iasi 23 octombrie 2015

Continued…

Posted in Evenimente.


Moderator – Dezbateri JURIDICE.ro: Cât de incomod poate fi un asociat/acționar minoritar?, 19 octombrie 2015

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail ŞANDRU, Consideraţii cu privire la oportunitatea reglementării dreptului societar prin directive

Continued…

Posted in Bibliografie.


Daniel-Mihail Sandru, Dragos-Alin Calin, La médiation en Roumanie la médiation entre l’habitude d’avoir recours au système traditionnel de justice et le remboursement de l’intégralité des frais de justice

New Developments in Civil and Commercial Mediation

Daniel-Mihail Sandru, Dragos-Alin Calin, La médiation en Roumanie la médiation entre l’habitude d’avoir recours au système traditionnel de justice et le remboursement de l’intégralité des frais de justice

în vol  Carlos Esplugues, Louis Marquis (Eds.), New Developments in Civil and Commercial Mediation. Global Comparative Perspectives, Springer, p. 596-627, 2015, 978-3-319-18134-9

academia.edu

researchgate.net

Posted in Bibliografie.


Interviu – Cartea Zilei – Procedura trimiterii preliminare – Mihai Sandru

Procedura_trimiterii_preliminare

In cadrul campaniei „Cartea zilei” initiata de Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir, in 28 septembrie 2015, a fost difuzat interviul cu Mihai Sandru despre volumul

Mihai Sandru, Mihai Banu, Dragos CalinProcedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene si experiente ale sistemului roman de dreptEditura C.H. Beck, ISBN 978-973-115-941-6, 2013.

sursa youtube

Posted in Bibliografie, Evenimente, Interviuri, Opinii.


Daniel Mihail Sandru, Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi simplificarea normativă, Pandectele Romane, nr. 7/2015

Continued…

Posted in Bibliografie.

Tagged with .


Daniel-Mihail Şandru, Executarea silită a pactelor între asociaţi în dreptul român

Continued…

Posted in Bibliografie.


Daniel Mihail Şandru, Infringement Proceedings – Romanian Setting and European Trends

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.


Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Impactul art. 345 TFUE asupra regimului juridic al proprietăţii publice în România

Continued…

Posted in Evenimente.


Referent Revista Quaestio Iuris

Continued…

Posted in Evenimente.


Moderator la Conferinta Executarea silita – Noutati, provocari, exigente – prin filtrul jurisprudentei CEDO, 17 iunie 2015

Continued…

Posted in Evenimente.


Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Sandru, Importanta trimiterilor preliminare in materia protectiei datelor personale. Cauze semnificate si experiente romanesti

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail Şandru, Banca – parte în litigiul principal – şi trimiterea preliminară a instanţelor din România la Curtea de Justiție

Continued…

Posted in Evenimente.


Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Rolul trimiterilor preliminare în materia achiziţiilor publice. Reflecţii privind cauza C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions

Continued…

Posted in Evenimente.


INTERVIU RRDA – Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2015: „încerc să creez echipe și să lucrăm împreună”

rrda-2015Interviu realizat de Mihaela Mocanu, redactor-şef al Revistei Române de Drept al Afacerilor, publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2015.

Revista Română de Drept al Afacerilor: Bună ziua d-le profesor Daniel MihailȘandru. Vă mulţumim că aţi acceptat invitaţia Revistei Române de Drept al Afacerilor – din al cărei colegiu de redacție faceți parte și cu care mențineți o permanentă și strânsă colaborare, pentru care vă mulțumesc – de a răspunde întrebărilor interviului lunii februarie. Dumneavoastră sunteţi un teoretician al dreptului, sunteți profesor universitar și cercetător științific în cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, precum și membru activ în cadrul mai multor publicații de specialitate. Vă rog să ne oferiți detalii despre activitatea dvs. pe care eu am descris-o în linii vagi. Și să ne spuneți cum se desfășoară o zi de muncă pentru dvs.

Daniel Mihail Șandru: La această întrebare voi răspunde mai întâi prin exprimarea unui sentiment: acela al recunoştinţei pentru că aţi ales să discutaţi cu mine, pentru care vă mulţumesc. Dar şi a unui fel de déjà vu: eu însumi l-am întrebat pe profesorul Patrick Birkinshaw în volumul nostru de interviuri (Interviewing European Union. Wilhelm Meister in EU law) exact acelaşi lucru: cum arată o zi. Pentru mine fiecare zi arată altfel. De aici vine şi energia. În fiecare zi cunosc direct sau indirect oameni noi, mă simt ca o enciclopedie în mişcare.

CONTINUAREA – BLOG WOLTERS KLUWER

Posted in Interviuri, Opinii.

Tagged with .


Lansare Bookfest: Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Drept Roman. Lectiuni (2 vol.) de Valerius M. Ciuca, 23 mai 2015

Lansare Bookfest: Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Drept Roman. Lectiuni (2 vol.) de Valerius M. Ciuca, 23 mai 2015

Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi vă invită să participati la lansarea volumelor Drept Roman. Lectiuniale distinsului profesor iesean Valerius M. Ciucă în cadrul Bookfest 2015. Evenimentul la care sunteti invitati va avea loc la Romexpo, sambata, 23 mai 2015, intre orele 15.00-16.00, in spatiul de evenimente Cafeneaua literara din pavilionul C4.

Lansarea de carte este insotita de dezbaterea cu tema De la Roma augustiană la augusta Romă a Tratatului C.E.E.organizată de Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Centrul Robertianum de Drept Privat European şiARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene.

La acest eveniment organizat de Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi sunt invitati, in calitate de vorbitori dr. Liviu Damsa, prof. univ. dr. Valerius M. Ciucă şi prof. univ. dr. Daniel-Mihail Sandru.

***

Ciuca Drept roman 1Valerius M. Ciuca, Drept roman, vol. I, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2015, ISBN 9786067140316

Descriere. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Cartea actualizează cercetarile romanist-comparatiste din perspectiva apariţiei unor esenţiale transformări în ordinea juridică a sistemelor sau subsistemelor ce formează termenii de comparaţie în studiile prezentate, utilizând metoda comparativ-istorică şi depăşind exigenţele minimaliste impuse de reducţionista şcoală istorică a dreptului.

Din cuprins: Introducere în dreptul roman, Surse ale dreptului roman, Codificarea justiniană, Organizarea judiciară, Procedura civilă de judecată, Clasificarea acţiunilor, interdictelor, stipulaţiunilor pretoriene, trimiterilor în posesiune, De persona, Status civitatis, Status familiae, Bonorum divisio, Proprietas, Forme atipice ale proprietatii private, Modurile de dobândire a proprietăţii, Defensio proprietatis, Jura in re aliena, De possessio

CIUCA DREPT ROMAN 2Valerius M. Ciuca, Drept roman, vol. iI, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2015, ISBN 9786067140323

Descriere. „Obligaţiile şi drepturile aferente (jura obligationum), „cea mai mândră creaţiune a jurisconsulţilor romani, este partea cea mai puţin variabilă a dreptului civil de la o generaţiune la alta şi de la popor la popor”. Aceasta este teza lui George Plastara, una ce cristalizează propria-mi concepţie. O argumentez, de fiecare dată, după bunul exemplu al lui William Burdick, prin inserţiile de drept civil comparat, pentru a dovedi că dreptul roman nu este o disciplină „istorică”, o piesă de muzeu; dimpotrivă, este vie, complexă, enciclopedică şi fundamentală, este substanţa însăşi a ştiinţei şi a artei dreptului.”(Valerius M. Ciucă)

 Din cuprins: Lecția a XVI a. Jura obligationum; Lecția a XVII a. Răspunderea delictuală la romani; Lecția a XVIII a. Răspunderea contractuală la romani; Lecția a XIX a. Conventionis divisio; Lectia a XX a. Stingerea obligațiilor; Lecția a XXI a. Garanțiile obligațiilor; Lecția a XXII a. Transmisiunea mortis causa a patrimoniului
DESPRE AUTOR Valerius M. Ciucă (n. 1960) este profesor dr. de drept roman, drept privat comparat şi de filosofie a dreptului european, conducător de doctorat la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, profesor asociat la ULCO, Lab. RII, Franţa, profesor invitat la University of Ottawa, Canada, ex-judecător al Tribunalului Uniunii Europene, membru fondator al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” din Iaşi, al Centrului „Robertianum” de Drept Privat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, al Cercului de hermeneutică juridică „Şcoala dreptului organic”, al Centrului de Cercetări Juridice „Şcoala exegetică după metoda postglosatorilor”. Cărţi publicate: „Procedura partajului succesoral”, Ed. Polirom, 1997, „Lecţii de sociologia dreptului”, Ed. Polirom, 1998; „Lecţii de hermeneutică juridică”, 2003; Lecţii de drept privat comparat (vol. I), Lecţii de drept privat comparat (vol. II-III, coord.), 2005; „Deontologie judiciară. Syllabus” (cu Gh. Scripcaru et al.), 2010; „Itinerarii prin pretoriile europene. Selecţie subiectivă de cazuistică europeană”, 2011; „Euronomosofia. Periplu filozofic prin dreptul european organic. Lecţiuni”, Vol. I., 2012 etc.

Posted in Evenimente.


Dezbaterea Ajutoare de stat și achiziții publice în Uniunea Europeană, 31 martie 2015

state-aid-and-public-procurement-in-the-european-unionDezbaterea

Ajutoare de stat și achiziții publice în Uniunea Europeană

este organizată de Institutul de Cercetari Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – CSDE – Centrul de Studii de Drept European si ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Evenimentul se va desfăşura la Academia Română, Calea Victoriei, nr. 125, Sala de Consiliu,

31 martie 2015, orele 14-16

PARTENER PRINCIPAL: EDITURA INTERSENTIA

Moderator: prof. univ. dr. Mihai Şandru

Continued…

Posted in Evenimente.


Dezbaterea: ​Există sancţiuni pentru încălcarea obligaţiei instanţei naţionale de efectuare a unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiţie?, 11 decembrie 2014

Coutron

Asociaţia română de drept şi afaceri europene (ARDAE)

Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea de Drept

organizează dezbaterea

Există sancţiuni pentru încălcarea obligaţiei instanţei naţionale de efectuare a unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiţie?

Evenimentul se va desfăşura la Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, Calea Vacaresti nr. 187, et. 1, Sala de Consiliu, 11 decembrie 2014, ora 18-20

PARTENER PRINCIPAL: EDITURA BRUYLANT

Moderator: prof. univ. dr. Mihai Şandru

Continued…

Posted in Evenimente.