Skip to content


Proiecte/ Projects – Mihai Sandru


Daniel-Mihail Sandru

Mihai Sandru profesor honoris causa Universitatea Petru Maior

Evenimente

Bibliografie

Proiecte, retele si comisii profesionale

Short presentation of/ Prezentare Mihai Sandru

SIGLA-ARDAE

Asociatia română de drept şi afaceri europene (ARDAE) -The Romanian Association for Law and European Affairs (RALEA)

Obiectivul Asociaţiei române de drept şi afaceri europene (ARDAE) este de a întăriri capacitatea proactivă a instituţiilor statului român în privinţa propunerilor de reglementări ale Uniunii Europene, diseminarea de informaţie juridică privind dreptul Uniunii Europene, organizarea de evenimente ştiinţifice, publicarea de reviste şi volume, participarea la proiecte şi colaborarea cu entitati publice şi private din ţară şi strainatate în domeniul dreptului şi afacerilor europene.

 

Societatea-de-Stiinte-Juridice-SSJ Societatea de Ştiinţe Juridice (SSJ) Organizație neguvernamentală, apolitică,    nonprofit, Societatea de Științe Juridice promovează în România seriozitatea,  acuratețea, inteligența, pertinența, moderația. Noi credem că aceste valori sunt    bogat reprezentate în lumea juridică și dorim să accentuăm preponderența lor.

 

***

csdeCentrul de Studii de Drept European, Tema anuala – 2015 – Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi dreptul român

Proiectul de cercetare 2015

Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi dreptul român

Directiva este un act al dreptului Uniunii Europene (art. 288 TFUE) care face legătura între voinţa legislativă de la nivelul Uniunii Europene şi marja de care dispune statul membru în privinţa punerii ei în aplicare. Este liantul dintre general şi concret. Cu toate acestea, tot mai multe aluzii (sau chiar acuze) la adresa legiuitorului european au avut legătură cu detalierea normelor directivelor; pe de altă parte, un important aspect în legătură cu directiva este cel al aplicării şi interpretării dreptului Uniunii, mai ales de către instanţele din România.

​Arbitrajul internaţional în contextul dreptului european / International arbitration in the framework of European law

 ​Dreptul european – atât al Uniunii Europene​ cât şi al Convenţiei pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale – are implicaţii din ce în ce mai directe în materia arbitrajului internaţional. Ordinea publică de drept european şi arbitrajul sunt într-o legătură instabilă. Arbitrajul de drept privat este subiect al trimiterilor preliminare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, atât din perspectiva conceptului de instanţă dar şi al dreptului aplicabil hotărârilor arbitrale. Pe de alta parte, există o legătură duală între instanţele arbitrale şi CEDO – respectarea de către arbitraj, dar şi aplicarea directă a CEDO -, în special dispoziţiile referitoare la dreptul la un proces echitabil. Dreptul privat al arbitrajului se întră în coliziune cu norme ale dreptului public, în materia protecţiei consumatorilor sau a reglementărilor privind soluţionarea diferendelor privind investiţiile.

***

 

RRDE 2016 M_SandruRedactor sef/ Editor in Chief

Revista română  de drept european, Wolters Kluwer Romania – Redactor sef

The Romanian Journal of European Law, Wolters Kluwer Romania

Detalii sumare 2011-2012

Fondată în 2003, Revista Română de Drept Europeanoferă juriștilor și publicului interesat de evoluția dreptului european informații esențiale despre instituțiile dreptului european, modul de aplicare al reglementărilor europene și influența acestora asupra legislației naționale. Autorii articolelor de doctrină sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești şi europene.

Secțiunea de jurisprudență urmărește îndeaproape hotărârile instanțelor Uniunii Europene.

***

AfaceriJuridiceEuropene-206x300

iaduer.ro – Afaceri juridice europene este o revistă care reuneşte cadre didactice din toate centrele universitare ale ţării, cu experienţe şi cunoştinţe relevante diferite; revista este editată de Editura Universitară sub egida Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene – ARDAE şi apare lunar, on-line.

Scopul revistei este diseminarea unor informatii corecte, relevante si pertinente. Revista isi propune sa fie o platforma a dialogului intre specialistii dreptului european, in special in domeniul dreptului Uniunii Europene.

 

 

 

 

 ***

Arbitrajul-comercial-in-Romania-211x300

 

Revista Arbitrajul comercial in Romania

 

Arbitrajul comercial în România – The review ‘Commercial arbitration in Romania’

Revista Arbitrajul comercial in Romania este o sursa de informare si documentare cu privire la arbitrajul din România dar şi cu referire la reglementari de drept comparat sau europene (Uniunea Europeana şi CEDO). Structura revistei este formata din editorial, studii şi articole, jurisprudenţă şi varia (recenzii, interviuri, evenimente, bibliografie, stiri) acoperă toate tipurile de probleme din actualitate cu care se confrunta arbitrajul.

 

 

 

logo-iaduer-150x82Trimiterile preliminare din Romania – baza de date cu acces gratuit

Fiecare trimitere preliminara are un dosar complet, site-ul continand si trimiteri bibliografice la studii si articole cu privire le trimiterile preliminare precum şiinformaţii privind evenimente din România şi străinătate.

 

 

Fiat_Iustitia2014-300x36 FIAT JUSTITIA 

Fiat Justitia este un concurs de pledoarii organizat din 2004 in cadrul Universitatii Petru Maior din Targu Mures de catre Cercul Ius Iuventutis. Din 2016 concursul de pledoarii de dreptul Uniunii Europene este organizat in parteneriat cu Elsa Targu Mures. De asemenea, este organizat un concurs de pledoarii de arbitraj internaţional (Vis Willem Pre-moot).

Posted in .