Daniel-Mihail Șandru, Exactitatea datelor: cine are un fix?


Daniel-Mihail Șandru, Exactitatea datelor: cine are un fix?, comunicare sustținută la CYBERLAW CONFERENCE 2022 Probleme dificile de cyberlaw (ed. 4) organizată de Societatea de Științe Juridice la 9 iunie 2022