Daniel-Mihail Șandru, Contractele privind datele cu caracter personal

Daniel-Mihail Șandru, Contractele privind datele cu caracter personal

Astazi am discutat despre contracte si date personale. Paradoxal, tranzactii privind drepturi fundamentale, cum sunt datele cu caracter personal.

Program integral pe academia.edu – International Conference „Challenges of Doing Business in the Global Economy” – CBGE 2022

Prezentarea urmărește să stabilească dacă există anumite standarde în situația în care obiectul contractului este reprezentat de date cu caracter personal. Sunt urmărite principalele drepturi și obligații specifice părților precum și măsurile tehnice și organizatorice, precum și respectarea drepturilor persoanelor vizate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor. În acest sens, vor fi discutate aspecte practice privind rolul responsabilului cu protecția datelor și a departamentului juridic în elaborarea contractului. Monetizarea datelor poate să conducă la contractualizarea insidioasă, prin intermediul unor programe de calculator sau a cookie-urilor. În acest fel, ne punem întrebări privind temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal. Un alt aspect al primei părți al articolului este al relației dintre operator și persoana  împuternicită de operator și prelucrarea datelor în aceste raporturi.

Societățile, în calitatea acestora de operatori, trebuie să protejeze datele și în contracte diferite, în care datele cu caracter personal nu reprezintă obiectul contractului. Încheerea de contracte de confidențialitate referitoare la date cu caracter personal care au făcut obiectul unei încălcări a securității datelor, contracte de muncă sau contracte cu clienții ori cu parteneri contractuali persoane juridice reprezintă obiectul părții a doua a analizei. •