ISLS 2022: Daniel-Mihail Șandru, Datele cu caracter personal – patrimoniu fără valoare?/ Personal data – worthless heritage?, 03.09.2022

ISLS 2022: Daniel-Mihail Șandru, Datele cu caracter personal – patrimoniu fără valoare? / Personal data – worthless heritage?, 03.09.2022

Keynote speaker, 03.09.2022, JURIDICE.ro

Rezumat:

Rezumat: Drepturile fundamentale sunt garantate prin convenții și tratate internaționale, iar la nivel național, prin constituție și legi. Uniunea Europeană (UE) a instituit dreptul la protecția datelor cu caracter personal în Carta drepturilor fundamentale a UE și prin mai multe reglementări secundare, în special Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). Articolul analizează posibilitatea existenței unui patrimoniu al persoanei fizice prin raportare la datele sale cu caracter personal. Operatorul beneficiază de principiul liberei circulații a datelor, instituit prin același regulament european. Libera circulație a datelor este o oportunitate de a valorifica datele utilizatorilor, mai ales în mediul internet, indiferent dacă vorbim despre rețele sociale, site-uri web, platforme, aplicații sau jocuri. Sunt analizate drepturile prevăzute în regulament, ignorate de persoanele fizice chiar împotriva propriilor interese. Sunt evidențiate cercetări calitative referitoare la percepția persoanelor fizice privind monetizarea datelor personale. Toate acestea au scopul de a determina valoarea juridică a patrimoniului conferit de datele cu caracter personal.

Abstract: Fundamental rights are guaranteed by international conventions and treaties, and at the national level, by the constitution and laws. The European Union (EU) has established the right to the protection of personal data in the EU Charter of Fundamental Rights and through several secondary regulations, notably the General Data Protection Regulation (GDPR). The article analyses the possibility of the existence of a natural person’s patrimony by reference to his personal data. The controller benefits from the principle of free movement of data, established by the same European regulation. The free movement of data is an opportunity to capitalize on user data, especially in the Internet environment, whether we are talking about social networks, websites, platforms, applications or games. The rights provided for in the regulation, ignored by natural persons even against their own interests, are analysed. Qualitative research is highlighted regarding the perception of individuals regarding the monetization of personal data. These aim to determine the legal value of the patrimony conferred by the personal data.

Full Agenda

linkedin