Skip to content


UNATC: Dreptul de autor în cinematografie, sustinere teza de doctorat CĂPLESCU G. DORINA (PRICOP)

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail Șandru, Efectul direct orizontal în sistemul drepturilor omului în UE. Experiențe ale instanțelor române / The horizontal direct effect in the EU human rights system. Romanian courts’ experiences

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Raul-Felix Hodoș (coord.), Achiziţiile publice în România. Aplicarea şi interpretarea noii legislaţii europene, Editura Universitară, 2017

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie.


Daniel-Mihail Sandru, Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei (Interpretation and application of European Union Law by the Court of International Commercial Arbitration Attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania)

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie.


Daniel-Mihail Sandru, Observații privind cauza Toma, C-205/15: scutirea autorităților publice de plata taxei de timbru și a cauțiunii respectă dreptul Uniunii Europene [rezumat] CONFERINTA INTERNATIONALA „PROCESUL CIVIL ȘI EXECUTAREA SILITĂ. ACTUALITATI SI PERSPECTIVE”, 24 – 26 august 2017, Targu-Mures

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.


Daniel-Mihail Şandru, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi protecţia datelor personale ale angajaţilor în relaţiile de muncă, Revista română de drept european, nr. 4/2017, p. 92-101

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Proiectul “Protecting the Civil Rights of the European Citizens – Multidisciplinary Approach”, 2017: Studiu legislativ si sociologic privind masurile de protectie in materie civila (Protection Measures in Civil Matters: A Study of the Legal and Sociological Perspectives)

Continued…

Posted in Dreptul Uniunii Europene, Proiecte, Protectia datelor (GDPR).


Irina Alexe, Nicolae-Dragos Ploesteanu, Daniel-Mihail Sandru (coordonatori), Protectia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti și noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679, Editura Universitara, 2017

Alexe_Ploesteanu_Sandru_Protectia_datelor_cu_caracter_personal_GDPR2017

Irina Alexe, Nicolae-Dragos Ploesteanu, Daniel-Mihail Sandru (coordonatori)Protectia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti și noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679Editura Universitara, 2017, ISBN 978-606-28-0588-3

 pagina facebook a cartii

 fragment

Irina ALEXE, Constantin Mihai BANU, De la directiva la regulament in reglementarea, la nivelul Uniunii Europene, a protectiei datelor cu caracter personal/ 14

Daniel-Mihail SANDRU, Dragos-Alin CALIN, Constantin-Mihai BANU, Aplicarea si interpretarea Directivei 95/46 de catre instante romane. Tipologii si consecinte juridice/41

 Nicolae-Dragos PLOESTEANU, Andrei MARIS, Viziunea Regulamentului General privind protectia datelor personale 679/2016(RGDP) intr-o societate digitala/ 77
Simona SANDRU, Transparenta prelucrarilor de date personale, intre drept si obligatie. O noua configurare europeana a dreptului de informare/ 128

Andreea LISIEVICI, Dreptul la portabilitatea datelor potrivit Regulamentului General privind Protectia Datelor /144

Valerius M. CIUCA, Virtuti si vicii intr-un libellus diffamatorius. Evolutii juridice in serviciul onoarei /163

Silviu-Dorin SCHIOPU, Efectivitatea dreptului de a fi uitat / 188

Cornelia BUCIN, Protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal in activitatea notariala / 205

Bogdan-Petru MIHAI, Responsabilul cu protectia datelor/ 218

Marius EFTIMIE, Adina RUS, Protectia datelor cu caracter personal in relatiile de munca. Scurte consideratii referitoare la limitele monitorizarii de catre angajator a folosirii internetului la locul de munca /228

Alexandru GEORGESCU, Protectia datelor cu caracter personal si activitatea de recuperare a creantelor /236

Bianca LUNTRARU, Protectia datelor pacientilor in sistemul medical/ 245

Vlad BARBAT, Mihai BARLOIU, Dan DRAGOMIRESCU, Libertatea individuala, viata intima si protectia oferita intr-o Europa a contrastelor/ 255

Andrei SAVESCU, Raportul cost-beneficiu in protectia datelor personale. O apreciere juridica/ 268

Daniel-Mihail SANDRU, Regimul juridic al protectiei datelor cu caracter personal este in proces de regandire / 272

Continued…

Posted in Bibliografie.


Rolul activ al judecatorului, dreptul la un proces echitabil si refuzul efectuării unei trimiteri preliminare. Perspectiva Curtii Europene a Drepturilor Omului si exemple din jurisprudenta romaneasca (The active role of the judge, right to a fair trial and refusal to make a preliminary reference. The perspective of the European Court of Human Rights and examples from Romanian case-law)

Continued…

Posted in Bibliografie.


Proiecte

Continued…

Posted in Proiecte.


Daniel-Mihail Şandru, Dreptul societăţilor în România, Ed. Universitara, 2017

Continued…

Posted in Bibliografie.


Mihai SANDRU, Evolutii recente în armonizarea dreptului european al contractelor, Revista Romana de Drept Comunitar, nr. 3/2007.

Continued…

Posted in Bibliografie.


Departamentul Centenar: „Iaşi, Capitala Renaşterii Naţionale”, 14-16 decembrie 2016

Continued…

Posted in Evenimente.


DEZBATERI JURIDICE.ro: CONSTITUȚIA ROMÂNIEI ÎNCOTRO?, 12 decembrie 2016

Continued…

Posted in Evenimente.


Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu: Prof. univ. dr. Daniel Mihail Şandru: Importanţa resurselor electronice în metodologia de cercetare a dreptului Uniunii Europene, 11.11.2016

Continued…

Posted in Evenimente.


Universitatea Danubius: PROF. UNIV.DR. DANIEL-MIHAIL ȘANDRU VA SUSȚINE CONFERINȚA CU TEMA: DESPRE IMPORTANŢA CUNOAŞTERII JURISPRUDENŢEI CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE ÎN ROMÂNIA

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.


Daniel-Mihail Şandru, Aspecte privind realizarea pieţei interne prin instituirea libertăţii se stabilire a societăţilor comerciale (Issues on the Completion of the Internal Market by Means of Freedom of Establishment of Companies), Studii si Cercetari Juridice, anul 2 (58), Nr. 1, 2013

Continued…

Posted in Bibliografie.


Acum LIVE@JURIDICE: Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru – moderator la cea de-a 3-a Conferință Anuală Internațională a Autorității Electorale Permanente cu tema „Modernizarea proceselor electorale”

Continued…

Posted in Evenimente.


Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Conf. univ. dr. Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Executarea hotărârilor arbitrale pronunţate sub egida Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor cu privire la investiţii (ICSID/ CIRDI) împotriva României în contextul dreptului european [The execution of the awards rendered pursuant to International Centre for Settlement of Investment Disputes Convention (ICSID) against Romania in the framework of European law]

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie, Evenimente.


Daniel-Mihail ŞANDRU, Despre conferinţele care ne pradă ştiinţa cu vizibilitatea lor

Continued…

Posted in Opinii.


Daniel-Mihail Șandru, Reflecţii privind soluţionarea diferendelor în domeniul sănătăţii prin arbitraj. Experienţe româneşti, Curierul Judiciar, nr. 10/2016, p. 557-562

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie.


Daniel-Mihail Şandru, Infringement proceedings – Romanian setting and European trends

Continued…

Posted in Bibliografie.

Tagged with .


Daniel-Mihail Şandru, Constantin-Mihai Banu, Dragoş Alin Călin, The Preliminary Reference in the Jipa Case and the Case Law of Romanian Courts on the Restriction on the Free Movement of Persons’

Continued…

Posted in Bibliografie.

Tagged with .


Daniel-Mihail Şandru, Interpretarea Convenţiei de la Viena asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie.


RGPD / GDPR: REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor (GDPR).


Dezbaterea Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi dreptul român, Tirgu Mures, 13 mai 2016

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.


Constantin Mihai Banu, Daniel-Mihail Şandru, Reflecţii preliminare despre eficienţa unei codificări la nivelul Uniunii Europene a dreptului administrativ potrivit propunerii de regulament privind procedura administrativă/ Preliminary reflections concerning the efficiency of a codification at European Union level of administrative law according to the proposal for an administrative procedure Regulation

Continued…

Posted in Bibliografie.


Curtea de Apel Bucureşti: Masa rotundă cu tema „Dreptul la muncă. Respectarea vieţii private în mediul profesional”, 16 mai 2016

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail Şandru, Unele consideraţii referitoare la regimul juridic al primei de emisiune la societăţile pe acţiuni, în Dreptul Privat al Afacerilor, nr. 1/2004, p. 43-46.

Daniel-Mihail Şandru, Unele consideraţii referitoare la regimul juridic al primei de emisiune la societăţile pe acţiuni, în Dreptul Privat al Afacerilor, nr. 1/2004, p. 43-46.

text integral academia.edu

researchgate

 

Citat de

Cătălin Oroviceanu, Primele de capital – o abordare teoretică şi practică, RRDA, nr. 5/2015 (Text integral JURIDICE.ro)

Posted in Bibliografie.

Tagged with .


Daniel-Mihail Sandru, Pseudonimul şi dreptul la pseudonim, în Analele Universităţii “Dimitrie Cantemir”, Seria Drept, 1999, p. 82-93

Continued…

Posted in Bibliografie.

Tagged with .


Daniel-Mihail Sandru, Autorităţile potenţial responsabile ale unui stat membru în situaţia constatării neîndeplinirii obligaţiilor de către Curtea de Justiţie

Continued…

Posted in Bibliografie.

Tagged with .


​Revista de Direito da Cidade, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Continued…

Posted in Reviste.


Proiecte europene: PLAN – Procurement Law Academic Network

Continued…

Posted in retele si comisii profesionale.


Moderator – Dezbateri JURIDICE.ro: Consilierii juridici – trecut, prezent și viitor, 8 februarie 2016

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail Sandru, Transpunerea in dreptul roman a directivelor societare si interpretarea lor de catre instantele din Romania

Continued…

Posted in Evenimente.


Prof. univ. dr. Daniel Mihail Sandru, Curtea de Justitie a Uniunii Europene si protectia datelor personale ale angajatilor in relatiile de munca

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.


Global Legal Network

Continued…

Posted in Proiecte, retele si comisii profesionale.


Conferinta nationala: Arbitrajul de drept privat în context european (ed. 2), 8 decembrie 2015, București

Continued…

Posted in Arbitraj, Evenimente.


Moderator – Dezbaterea Corecţiile financiare referitoare la contractele de achiziţie publică finanţate din fonduri europene: factori de risc, indicatori de fraudă, procedura de contestare a corecţiilor, 17.11.2015

Continued…

Posted in Evenimente.


Dezbateri JURIDICE.ro: Suspendarea şi reluarea judecăţii după pronunţarea CJUE în privinţa trimiterii preliminare, 2.11.2015 -moderator

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail Sandru, Între Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi instanţa română. Consideraţii privind obligativitatea trimiterii preliminare în contextul jurisprudenţei recente, Iasi 23 octombrie 2015

Continued…

Posted in Evenimente.


Moderator – Dezbateri JURIDICE.ro: Cât de incomod poate fi un asociat/acționar minoritar?, 19 octombrie 2015

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail ŞANDRU, Consideraţii cu privire la oportunitatea reglementării dreptului societar prin directive

Continued…

Posted in Bibliografie.


Daniel-Mihail Sandru, Dragos-Alin Calin, La médiation en Roumanie la médiation entre l’habitude d’avoir recours au système traditionnel de justice et le remboursement de l’intégralité des frais de justice

New Developments in Civil and Commercial Mediation

Daniel-Mihail Sandru, Dragos-Alin Calin, La médiation en Roumanie la médiation entre l’habitude d’avoir recours au système traditionnel de justice et le remboursement de l’intégralité des frais de justice

în vol  Carlos Esplugues, Louis Marquis (Eds.), New Developments in Civil and Commercial Mediation. Global Comparative Perspectives, Springer, p. 596-627, 2015, 978-3-319-18134-9

academia.edu

researchgate.net

Posted in Bibliografie.


Interviu – Cartea Zilei – Procedura trimiterii preliminare – Mihai Sandru

Procedura_trimiterii_preliminare

In cadrul campaniei „Cartea zilei” initiata de Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir, in 28 septembrie 2015, a fost difuzat interviul cu Mihai Sandru despre volumul

Mihai Sandru, Mihai Banu, Dragos CalinProcedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene si experiente ale sistemului roman de dreptEditura C.H. Beck, ISBN 978-973-115-941-6, 2013.

sursa youtube

Posted in Bibliografie, Evenimente, Interviuri, Opinii.


Daniel-Mihail Şandru, Regimul juridic al protecţiei datelor cu caracter personal este în proces de regândire, RRDA – Revista Română de dreptul afacerilor, nr. 3/2015

Daniel-Mihail Şandru, Regimul juridic al protecţiei datelor cu caracter personal este în proces de regândire, RRDA – Revista Română de dreptul afacerilor, nr. 3/2015, ISSN 1583-493x; p. 40-45; lucrare publicată ca urmare a participării la Simpozionul „Ziua Europeană a Protecţiei Datelor – reforma cadrului normativ al protecţiei datelor personale la nivel european”, organizată de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal la Palatul Parlamentului, Bucureşti (28 ianuarie 2015).

Disponibil pe juridice.ro, SSRN, researchgate, mendeley, HeinOnline, ProQuest, EBSCO

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

republicat în Irina Alexe, Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Daniel-Mihail Şandru (coordonatori), Protecţia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti şi noile provocări ale Regulamentului (UE) 679/2016, Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0588-3, DOI 10.5682/ 9786062805883, p. 272-278

Citări:

Silviu-Dorin Șchiopu, Spre o reconfigurare a dreptului la uitare digitală ulterior hotărârilor Curții de  Justiție a Uniunii Europene  în cauzele CG și alții (C-136/17 și Google (C-507/17)?, Revista română de drept european, nr. 4/2019, p. 84

Irina Alexe, Relaţia dintre operator şi persoana împuternicită în domeniul protecţiei datelor personale, Pandectele Romane nr.2/2018, p. 72

Irina Alexe, Reforma instituţională, în materia protecţiei datelor, la nivel european în vol. în Andrei Săvescu (ed.), Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal. Comentarii şi explicaţii, Editura Hamangiu, 2018, p. 1

Adriana-Maria Şandru, Privire critică asupra jurisprudenţei Curţii de Justiţie a UE referitoare la interpretarea art. 8 privind protecţia datelor cu caracter personal din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE), Pandectele române, nr. 1/2018, p. 27

Irina ALEXE, Principalele noutăţi privind responsabilul cu protecţia datelor, incluse în GDPR, Pandectele române, nr. 1/2018, p. 35

Elisabeta SLABU, Rolul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în asigurarea respectării dreptului la viaţă intimă, familială şi privată. Corelarea cu prevederile Capitolului VI din Regulamentul (UE) 2016/679, Pandectele române, nr. 1/2018, p. 87.

Irina Alexe, Responsabilul cu protecţia datelor (DPO) – funcţionar public sau personal contractual?, Revista română de dreptul muncii, nr. 2/2018, p. 54

Regimul sancţionator prevăzut de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia datelor cu caracter personal, Curierul Judiciar, nr. 1/2018, p. 37.

Călina Jugastru, Tradiţie şi inovaţie în materia protecţiei datelor cu caracter personal, Revista Universul Juridic, nr. 2, februarie 2017, pp. 74-84

Silviu-Dorin Şchiopu, Dreptul la ștergerea datelor și dreptul la aducerea ultimului omagiu: a fi uitat sau a nu fi ținut minte?, Revista Universul Juridic, nr. 2/2017, p. 86

Adriana Nicoleta Odină, Libertatea de exprimare în raport cu dreptul la viață privată în era digitală, Revista Curentul Juridic,  anul XVIII, nr. 3 (62), 2015, p. 34.Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel Mihail Sandru, Directiva – act de dreptul Uniunii Europene – şi simplificarea normativă, Pandectele Romane, nr. 7/2015

Continued…

Posted in Bibliografie.

Tagged with .


Daniel-Mihail Şandru, Executarea silită a pactelor între asociaţi în dreptul român

Continued…

Posted in Bibliografie.


Daniel Mihail Şandru, Infringement Proceedings – Romanian Setting and European Trends

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.


Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Impactul art. 345 TFUE asupra regimului juridic al proprietăţii publice în România

Continued…

Posted in Evenimente.


Referent Revista Quaestio Iuris

Continued…

Posted in Evenimente.


Moderator la Conferinta Executarea silita – Noutati, provocari, exigente – prin filtrul jurisprudentei CEDO, 17 iunie 2015

Continued…

Posted in Evenimente.


Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Sandru, Importanta trimiterilor preliminare in materia protectiei datelor personale. Cauze semnificate si experiente romanesti

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.


Daniel-Mihail Şandru, Banca – parte în litigiul principal – şi trimiterea preliminară a instanţelor din România la Curtea de Justiție

Continued…

Posted in Evenimente.


Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Rolul trimiterilor preliminare în materia achiziţiilor publice. Reflecţii privind cauza C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions

Continued…

Posted in Evenimente.


INTERVIU RRDA – Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2015: „încerc să creez echipe și să lucrăm împreună”

rrda-2015Interviu realizat de Mihaela Mocanu, redactor-şef al Revistei Române de Drept al Afacerilor, publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2015.

Revista Română de Drept al Afacerilor: Bună ziua d-le profesor Daniel MihailȘandru. Vă mulţumim că aţi acceptat invitaţia Revistei Române de Drept al Afacerilor – din al cărei colegiu de redacție faceți parte și cu care mențineți o permanentă și strânsă colaborare, pentru care vă mulțumesc – de a răspunde întrebărilor interviului lunii februarie. Dumneavoastră sunteţi un teoretician al dreptului, sunteți profesor universitar și cercetător științific în cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, precum și membru activ în cadrul mai multor publicații de specialitate. Vă rog să ne oferiți detalii despre activitatea dvs. pe care eu am descris-o în linii vagi. Și să ne spuneți cum se desfășoară o zi de muncă pentru dvs.

Daniel Mihail Șandru: La această întrebare voi răspunde mai întâi prin exprimarea unui sentiment: acela al recunoştinţei pentru că aţi ales să discutaţi cu mine, pentru care vă mulţumesc. Dar şi a unui fel de déjà vu: eu însumi l-am întrebat pe profesorul Patrick Birkinshaw în volumul nostru de interviuri (Interviewing European Union. Wilhelm Meister in EU law) exact acelaşi lucru: cum arată o zi. Pentru mine fiecare zi arată altfel. De aici vine şi energia. În fiecare zi cunosc direct sau indirect oameni noi, mă simt ca o enciclopedie în mişcare.

CONTINUAREA – BLOG WOLTERS KLUWER

Posted in Interviuri, Opinii.

Tagged with .


Lansare Bookfest: Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Drept Roman. Lectiuni (2 vol.) de Valerius M. Ciuca, 23 mai 2015

Lansare Bookfest: Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Drept Roman. Lectiuni (2 vol.) de Valerius M. Ciuca, 23 mai 2015

Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi vă invită să participati la lansarea volumelor Drept Roman. Lectiuniale distinsului profesor iesean Valerius M. Ciucă în cadrul Bookfest 2015. Evenimentul la care sunteti invitati va avea loc la Romexpo, sambata, 23 mai 2015, intre orele 15.00-16.00, in spatiul de evenimente Cafeneaua literara din pavilionul C4.

Lansarea de carte este insotita de dezbaterea cu tema De la Roma augustiană la augusta Romă a Tratatului C.E.E.organizată de Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Centrul Robertianum de Drept Privat European şiARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene.

La acest eveniment organizat de Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi sunt invitati, in calitate de vorbitori dr. Liviu Damsa, prof. univ. dr. Valerius M. Ciucă şi prof. univ. dr. Daniel-Mihail Sandru.

***

Ciuca Drept roman 1Valerius M. Ciuca, Drept roman, vol. I, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2015, ISBN 9786067140316

Descriere. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Cartea actualizează cercetarile romanist-comparatiste din perspectiva apariţiei unor esenţiale transformări în ordinea juridică a sistemelor sau subsistemelor ce formează termenii de comparaţie în studiile prezentate, utilizând metoda comparativ-istorică şi depăşind exigenţele minimaliste impuse de reducţionista şcoală istorică a dreptului.

Din cuprins: Introducere în dreptul roman, Surse ale dreptului roman, Codificarea justiniană, Organizarea judiciară, Procedura civilă de judecată, Clasificarea acţiunilor, interdictelor, stipulaţiunilor pretoriene, trimiterilor în posesiune, De persona, Status civitatis, Status familiae, Bonorum divisio, Proprietas, Forme atipice ale proprietatii private, Modurile de dobândire a proprietăţii, Defensio proprietatis, Jura in re aliena, De possessio

CIUCA DREPT ROMAN 2Valerius M. Ciuca, Drept roman, vol. iI, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2015, ISBN 9786067140323

Descriere. „Obligaţiile şi drepturile aferente (jura obligationum), „cea mai mândră creaţiune a jurisconsulţilor romani, este partea cea mai puţin variabilă a dreptului civil de la o generaţiune la alta şi de la popor la popor”. Aceasta este teza lui George Plastara, una ce cristalizează propria-mi concepţie. O argumentez, de fiecare dată, după bunul exemplu al lui William Burdick, prin inserţiile de drept civil comparat, pentru a dovedi că dreptul roman nu este o disciplină „istorică”, o piesă de muzeu; dimpotrivă, este vie, complexă, enciclopedică şi fundamentală, este substanţa însăşi a ştiinţei şi a artei dreptului.”(Valerius M. Ciucă)

 Din cuprins: Lecția a XVI a. Jura obligationum; Lecția a XVII a. Răspunderea delictuală la romani; Lecția a XVIII a. Răspunderea contractuală la romani; Lecția a XIX a. Conventionis divisio; Lectia a XX a. Stingerea obligațiilor; Lecția a XXI a. Garanțiile obligațiilor; Lecția a XXII a. Transmisiunea mortis causa a patrimoniului
DESPRE AUTOR Valerius M. Ciucă (n. 1960) este profesor dr. de drept roman, drept privat comparat şi de filosofie a dreptului european, conducător de doctorat la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, profesor asociat la ULCO, Lab. RII, Franţa, profesor invitat la University of Ottawa, Canada, ex-judecător al Tribunalului Uniunii Europene, membru fondator al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” din Iaşi, al Centrului „Robertianum” de Drept Privat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, al Cercului de hermeneutică juridică „Şcoala dreptului organic”, al Centrului de Cercetări Juridice „Şcoala exegetică după metoda postglosatorilor”. Cărţi publicate: „Procedura partajului succesoral”, Ed. Polirom, 1997, „Lecţii de sociologia dreptului”, Ed. Polirom, 1998; „Lecţii de hermeneutică juridică”, 2003; Lecţii de drept privat comparat (vol. I), Lecţii de drept privat comparat (vol. II-III, coord.), 2005; „Deontologie judiciară. Syllabus” (cu Gh. Scripcaru et al.), 2010; „Itinerarii prin pretoriile europene. Selecţie subiectivă de cazuistică europeană”, 2011; „Euronomosofia. Periplu filozofic prin dreptul european organic. Lecţiuni”, Vol. I., 2012 etc.

Posted in Evenimente.


Dezbaterea Ajutoare de stat și achiziții publice în Uniunea Europeană, 31 martie 2015

state-aid-and-public-procurement-in-the-european-unionDezbaterea

Ajutoare de stat și achiziții publice în Uniunea Europeană

este organizată de Institutul de Cercetari Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – CSDE – Centrul de Studii de Drept European si ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Evenimentul se va desfăşura la Academia Română, Calea Victoriei, nr. 125, Sala de Consiliu,

31 martie 2015, orele 14-16

PARTENER PRINCIPAL: EDITURA INTERSENTIA

Moderator: prof. univ. dr. Mihai Şandru

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail ȘANDRU, Constantin Mihai BANU, Dragoş CĂLIN, Există sancţiuni pentru încălcarea obligaţiei instanţei naţionale de efectuare a unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiţie?

Continued…

Posted in Dreptul Uniunii Europene.


Dezbaterea: ​Există sancţiuni pentru încălcarea obligaţiei instanţei naţionale de efectuare a unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiţie?, 11 decembrie 2014

Coutron

Asociaţia română de drept şi afaceri europene (ARDAE)

Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea de Drept

organizează dezbaterea

Există sancţiuni pentru încălcarea obligaţiei instanţei naţionale de efectuare a unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiţie?

Evenimentul se va desfăşura la Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, Calea Vacaresti nr. 187, et. 1, Sala de Consiliu, 11 decembrie 2014, ora 18-20

PARTENER PRINCIPAL: EDITURA BRUYLANT

Moderator: prof. univ. dr. Mihai Şandru

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel Mihail Sandru, Contribuţii privind Consultarea Comisiei Europene din 2014 cu privire la fuziuni şi divizări transfrontaliere în contextul dreptului român (Contributions Concerning the Consultation of the European Commission on Cross-Border Mergers and Divisions of 2014 from the Perspective of Romanian Law)

Continued…

Posted in Bibliografie.


Acad. Ionel Haiduc şi dreptul european

Acad. Haiduc _Mihai Sandru by Lucian Tudose_Agerpres_07_07_2010

Acad. Ionel Haiduc este de profesie chimist şi, în ultimii 8 ani, a fost preşedintele Academiei Române. La finalul mandatului se cuvine să amintim câteva evenimente care au fost declanşate prin benefica implicare a domniei sale.

Mihai Sandru

DETALII JURIDICE ESSENTIALSSSRN

Posted in Opinii.


DEALING WITH EU LAW. The role of national courts in the interpretation and application of European Union law, Mihai Sandru, Giuseppe Martinico, Mihai Banu (eds), Ed. Universitara, 2014

Dealing_with_EU_law

DEALING WITH EU LAW. The role of national courts in the interpretation and application of European Union law, Mihai Sandru, Giuseppe Martinico, Mihai Banu (eds.), Ed. Universitara, 2014, ISBN 978-606-591-749-1, DOI 10.5682/9786065917491, 227 p. Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel Mihail Sandru, Avantaje si dezavantaje ale arbitrajului comercial internaţional. Experienţe din România (The Advantages and Disadvantages of International Commercial Arbitration Experiences from Romania), Curierul judiciar, nr. 2/2014, p. 114-119

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie.


Ce mai este un dicţionar juridic astazi?

Continued…

Posted in Opinii.


Mihai Şandru, Atitudinea europeană prin care nu se formulează o trimitere preliminară. Despre oportunităţile dreptului Uniunii Europene în materia societăţilor [comerciale]

Mihai Şandru, Atitudinea europeană prin care nu se formulează o trimitere preliminară. Despre oportunităţile dreptului Uniunii Europene în materia societăţilor [comerciale], Revista Forumul Judecatorilor, nr. 2/2013, p. 246-251 [integral]

Romanian Abstract: Judecătorul naţional, în cele ce urmează cel român, are privilegiul şi responsabilitatea de a aplica şi de a interpreta dreptul Uniunii Europene în cauzele deduse judecăţii. Cauzele din domeniul societăţilor – în special din domeniul libertăţii de stabilire şi mai puţin în privinţa directivelor „societare” – au format obiectul unor soluţii interesante, în România şi în alte state. Deşi situaţiile nu sunt identice, asemănarea dintre o netrimitere din România şi cauza Cartesio, ne îndeamnă la unele reflecţii cu privire la participarea românească la cooperarea jurisdicţională dintre instanţele naţionale şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

English Abstract: The national judge, hereinafter the Romanian one, has both the privilege and responsibility to apply and interpret European Union law in cases before he/she. Cases in the field of company law – especially in the field of freedom of establishment and less in what regards company law directives – are subject-matter for certain interesting pronouncements, in Romania and other states. Even if the circumstances are not identical, the resemblance between a refusal to refer to the Court of Justice originating from Romania and Case Cartesio prompts us to certain reflections regarding the participation of Romania in judicial cooperation between national courts and the Court of Justice of the European Union.

Notes: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: preliminary reference, CJEU, Cartesio, freedom of establishment, refusal to make a preliminary reference, principle of loyalty, judicial co-operation

Editorial Legalis 22 ianuarie 2014 – Respingerea unor cereri pentru trimiteri preliminare în materie societară disponibil legalis.ro

HeinOnline

Blog Wolters Kluwer

researchgate

pactesocietare.ro

 

Posted in Opinii.


Daniel-Mihail Şandru, Mihai Banu, Dragoş-Alin Călin, Refuzul instantelor nationale de a trimite intrebari preliminare, C. H. Beck, 2013

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene.


Mihai Sandru, Mihai Banu, Dragos Calin, Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene si experiente ale sistemului roman de drept, Editura C.H.Beck, 2013.

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Proiecte.

Tagged with .


Interviewing European Union. Wilhelm Meister in EU Law

Continued…

Posted in Evenimente.


Despre traducerile hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului: paradoxul accesibilităţii

Continued…

Posted in Opinii.


Interpretarea şi aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cereri privind trimiterile preliminare în faţa instanţelor din România

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene.


Daniel-Mihai Sandru, Referentii revistelor juridice in Romania

Continued…

Posted in Opinii.


CSDE – laureat al Premiilor de Excelenta IER

Continued…

Posted in - Danie-Mihail Sandru.


Mihai Şandru, Despre (in)utilitatea unei trimiteri preliminare – cauza Bejan, C-102/10, Curierul Judiciar, nr. 6/2012

Continued…

Posted in Bibliografie.


Codul comercial Carol al II-lea. De ce nu?

Continued…

Posted in Opinii.