Skip to content


Daniel-Mihai ȘANDRU, „The Rule of Law” și Regulamentul general privind protecţia datelor (“The Rule of Law” and the General Data Protection Regulation)

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor (GDPR).


Elemente esențiale ale protecției datelor în 2020 / Highlights of data protection in 2020, Pandectele române, nr. 4/2021

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor (GDPR).


Adriana-Maria ŞANDRU, Daniel-Mihail ȘANDRU, Consecințele lui „îmi place”: cauza Fashion ID, C-40/17, continuitate și noutate în interpretarea conceptului de operator în dreptul Uniunii Europene, Pandectele române, nr. 5/2021, p. 119-124

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul afacerilor, Dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor (GDPR).


Impact of the COVID-19 on the Work of the Judiciary in Romania

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Proiecte.


Daniel Mihail Șandru, Spațiul administrativ virtual/ Virtual administrative space

Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.


CSDE: Focus grup Consultarea Comisiei Europene ”Declarația privind principiile digitale – un „model european” pentru societatea digitală”, 1 septembrie 2021 (online) – moderator

Continued…

Posted in Evenimente.


Daniel-Mihail ȘANDRU, Aparenta eficacitate a dreptului la protecția datelor cu caracter personal [Effective appearance of the right to protection of personal data]

Continued…

Posted in Fără categorie.


Adriana-Maria Șandru, Daniel-Mihail Șandru, Catalogul școlar online – riscuri asupra vieții private și în privința protecției datelor, Revista română de drept european, nr. 2/2021, p. 91-96

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul afacerilor, Dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor (GDPR).


3 august 2021 – Workshop în cadrul International Law Tech Summer School – Școala bucovineană de vară (1-8 august 2021) susținut de Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, Conf. univ. dr. Nicolae Dragoș PLOEȘTEANU, Cum să citim cauza ”Schrems II”

Continued…

Posted in Dreptul afacerilor, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail ȘANDRU, Elemente esențiale în cercetarea relației dintre dreptul Uniunii Europene și arbitrajul internațional (Fundamental issues in researching the relationship between the law of the European Union and the international arbitration), RRDE, nr. 2/2021, p. 56-70

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie, Dreptul afacerilor, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Șandru, Elemente privind reglementarea consimțământului în prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit art. 6 din Regulamentul 2016/679 [Elements concerning the regulation of the consent in the processing of personal data, in accordance with Article 6 of Regulation (EEC) No 2016/679], Revista română de dreptul afacerilor, nr. 5/2017, p. 129-135

Continued…

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).


Daniel-Mihail Șandru, Rolul dreptului internațional în propunerea de Regulament de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente.


Daniel-Mihail ȘANDRU, European Union Law and Arbitration. Slices and slides. Text, cases and materials, Editura Universitara, 2021 (OPEN ACCESS)

Continued…

Posted in Arbitraj, Bibliografie, Dreptul afacerilor, Dreptul Uniunii Europene, Protectia datelor (GDPR).


Doar un titlu sa-ti mai spun

Continued…

Posted in - Danie-Mihail Sandru, Opinii.


Consultare privind reglementarea inteligenței artificiale în cadrul Consiliului Europei, 15 aprilie 2021

Continued…

Posted in Bibliografie, Opinii.


InfoCons – mesaj la 18 ani

Continued…

Posted in Opinii.


Daniel Mihail ȘANDRU, Receptarea regimului juridic internațional al climei în dreptul Uniunii Europene

Continued…

Posted in Bibliografie, Dreptul Uniunii Europene, Evenimente.


Irina Alexe, Daniel-Mihail Sandru, Data Protection in the Public Procurement Process, European Journal of Law and Public Administration, Vol. 7 No. 2, 2020, p. 224-239Continued…

Posted in Bibliografie, Evenimente.