Daniel Mihail Șandru, Spațiul administrativ virtual/ Virtual administrative space

Daniel Mihail Șandru, Spațiul administrativ virtual/ Virtual administrative space

Materialul a fost pregătit pentru Conferința anuală „Democrație, constituție și spațiul administrativ în secolul XXI” – ediția a XIV-a, organizată de Societatea Academică de Științe Administrative. Lucrarea a fost finalizată la 22 octombrie 2021 si este disponibila in platformele academia.edu si ssrn

Rezumat:

Spațiul administrativ este de la o vreme și în teritoriul virtual. Această realitatea este legiferată fragmentar, uneori cu sincope. Propunerea acestui text este de a se lua în considerare și realitatea virtuală a spațiului administrativ și de a se realiza cercetări în privința implicațiilor acestuia. Conceptualizarea unui spațiu administrativ virtual are în vedere dezvoltarea tehnologică, riscurile la adresa drepturilor și libertăților, aplicarea principiului bunei administrări.

Cuvinte cheie

spațiu administrativ, principiul legalității, principiul bunei administrări, principiul adaptabilității administrației, riscuri, tehnologie, internet, apps, inteligență artificială.

            Abstract:

The administrative space has been in the virtual territory for some time. This reality is legislated fragmentarily, sometimes with syncope. The proposal of this text is to take into account the virtual reality of the administrative space and to conduct research on its implications. The conceptualization of a virtual administrative space takes into account the technological development, the risks to rights and freedoms, the application of the principle of good administration.

            Keywords:

administrative space, the principle of legality, the principle of good administration, the principle of adaptability of the administration, risks, technology, internet, apps, artificial intelligence.