Data Protection in the field of civil status

Daniel-Mihail ȘANDRU, Marius Cătălin MITREA, Daniela DUȚĂ, Alexandra PINTILIE, Alexandru GEORGESCU, Nicolae Dragoș PLOEȘTEANU, Data Protection in the field of civil status, în Annales Universitas Apulensis. Series Jurisprudentia, vol. 24/2021, p. 175-188, ISSN 1454-4075

16-17 decembrie 2021 – International Congress „Civil status documents in Romanian and foreign public administration. Present and future outlook”, organizată de  Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia