Adriana-Maria ŞANDRU, Daniel-Mihail ȘANDRU, Consecințele lui „îmi place”: cauza Fashion ID, C-40/17, continuitate și noutate în interpretarea conceptului de operator în dreptul Uniunii Europene, Pandectele române, nr. 5/2021, p. 119-124

Adriana-Maria ŞANDRU, Daniel-Mihail ȘANDRU, Consecințele lui „îmi place”: cauza Fashion ID, C-40/17, continuitate și noutate în interpretarea conceptului de operator în dreptul Uniunii Europene [The consequences of “I like”: the case Fashion ID, C-40/17, continuity and novelty in interpreting the concept of controller in European Union law], Pandectele române, nr. 5/2021, p. 119-124

Abstract:

Rezumat: 

Prin Hotărârea din 1 octombrie 2019, Planet49 (C‑673/17), Curtea de Justiție a statuat că consimțământul privind stocarea informațiilor sau dobândirea accesului la informații prin intermediul cookie‑urilor instalate pe echipamentul terminal al utilizatorului unui site internet nu este dat în mod valabil atunci când autorizarea rezultă dintr‑o căsuță bifată în prealabil, iar aceasta indiferent de faptul că informațiile în cauză constituie sau nu date cu caracter personal. În plus, Curtea a precizat că furnizorul de servicii trebuie să îi indice utilizatorului unui site internet durata de funcționare a cookie‑urilor, precum și posibilitatea sau imposibilitatea ca terții să aibă acces la aceste cookie‑uri. Articolul analizează cauza menționată precum și decizii ale autorităților naționale de protecția datelor ori ale instanțelor naționale privind consimțământul în legătură cu cookie-urile.

Abstract:

In a judgment of 1 October 2019, Planet49 (C‑673/17), the Grand Chamber of the Court held that consent to the storage of or access to information in the form of cookies installed on a website user’s terminal equipment is not validly constituted if given by way of a pre-checked checkbox, irrespective of whether or not the information in question is personal data. Furthermore, the Court made clear that the information that the service provider must give to an internet user includes the duration of the operation of cookies and whether or not third parties may have access to those cookies. The article analyzes the mentioned cause as well as the decisions of the national data protection authorities or of the national courts regarding the consent regarding the cookies.

Cuvinte cheie: cookie, consimțământ, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, C‑673/17, Planet49.

Keywords:  cookie, consent, European Court of Justice, C‑673/17, Planet49.