CSDE – Proiect cercetare 2024: Dreptul fundamental de acces la internet [Daniel-Mihail Sandru]

CSDE – Proiect cercetare 2024

Daniel-Mihail SandruDreptul fundamental de acces la internet

În cadrul proeiectului de cercetare fundamentală a Academiei Române din cadrul Institutului de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Radulescu”, ”Principiile constituționale fundamentale și reflectarea lor în ramurile sistemului juridic de drept român”, tema Centrului de Studii de Drept European se subsumează temei ”Influenta principiilor fundamentale ale dreptului european în dreptul român”.

Dreptul fundamental de acces la internet

Dreptul la internet este analizat din perspectiva drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni, înscrise în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Internetul este o parte, chiar o condiție, a accesului la instituții și drepturi. Perspectiva este aceea a transformării digitale a Europei, prin reformele începute în ultimii ani în mai multe domenii – protecția datelor, piețele digitale, identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice, accesul echitabil la date și o utilizare corectă a acestora (Legea privind datele), securitate digitală, acces la documente sau reglementarea pieței unice pentru serviciile digitale. Toate acestea au în prim plan cetățeanul dar relația este stabilită printr-un instrument, o tehnologie la care cetățeni trebuie să acces nediscriminatoriu: internetul. Accesul la internet are un conținut complex care nu se referă doar la utilizarea internetului, adresă de e-mail, ca modalitate de identificare și corespondență, dar respectarea și garantarea drepturilor cetățeanului la informare, exprimare, viață privată și la protecția datelor. Vom analiza în ce măsură statele ar putea fi obligate să asigure accesul la internet și modalitatea în care garantează drepturile fundamentale ale cetățenilor.

Metodologia cercetării are în vedere analiza legislației Uniunii europene care au ca element central al reglementării internetul, platforme și drepturi exercitate de cetățenii europene pe internet, precum și legislație națională pertinentă. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții europeane a drepturilor omului, precum și jurisprudență relevantă națională sau practici administrative se vor adăuga cercetării pentru a configura un posibil drept la internet.