Skip to content


Daniel-Mihail Şandru, Executarea silită a pactelor între asociaţi în dreptul român

Sandru Pacte societare executare conferinte Procesul civil si executarea silita 2015Daniel-Mihail Şandru, Executarea silită a pactelor între asociaţi în dreptul român

Rezumat: Organizarea şi funcţionarea unei societăţi este limitată de legislaţie, ordinea publică şi bunele moravuri. Înţelegerile (pactele) între asociaţi sunt fundamentale nu doar pentru existenţa societăţii dar şi pentru cooperarea şi găsirea punctului de interes comun între asociaţi. Cele mai multe pacte între asociaţi nu au caracter public, iar forma care ar institui un titlu executoriu ar putea fi un act autentic. Aceste tensiuni – public/ascuns, executare voluntară/ executare silită – sunt premise ale unei atente negocieri ale pactelor pentru ca acestea să devină parte din viaţa societăţii. Lucrarea are un pronunţat caracter descriptiv, de informare cu privire la nuanţele dobândite de experienţe ale instanţelor străine, de soluţiile doctrinare de drept comparat, elemente care sunt avute în vedere pentru o eventuala aplicare în cadrul sistemului juridic românesc.

Studiul a fost pregătit pentru conferinţa internaţională „Procesul civil şi executarea silită, teorie şi practică”, 27-29 august 2015, Târgu-Mureş, Hotel Grand, organizată de  Camera Executorilor Judecătoreşti Târgu Mureş şi Facultatea de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative, Centrul de Cercetare pentru Drept şi Ştiinţe Umaniste din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş, în colaborare cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din Republica Moldova şi Universitatea Alecu Russo din Bălţi, Republica Moldova. Detalii www.cameramures.com sau www.ardae.ro

SSRN

researchgate

academia.edu

pactesocietare.ro

linkedin

ppt – academia.edu researchgate.net

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, Executarea silită a pactelor între asociaţi în dreptul român [Forced execution of shareholders agreements according to Romanian law], publicată în volumul Conferinţa internaţională: „Procesul civil şi executarea silită, teorie şi practică”, coord. Eugen Hurubă, Editura Universul Juridic, 2015, ISBN 978-606-673-682-4 p. 94-100.

Posted in Bibliografie.