Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor (în special Regulamentul general privind protecția datelor) și proprietatea intelectuală/ Data protection (especially GDPR) and intellectual property, Revista română de drept european, nr. 3/2019, p. 21-31

Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor (în special Regulamentul general privind protecția datelor) și proprietatea intelectuală/ Data protection (especially GDPR) and intellectual property, Revista română de drept european, nr. 3/2019, p. 21-31

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection


ABSTRACT

The protection of personal data has a recent regulation, namely the General Data Protection Regulation (GDPR). The article aims to shade some views on the application of GDPR in different areas of intellectual property. Domain names and registrars, forms of non-competition, trade secrets, different ways of protecting intellectual property rights as well as the impact of the copyright directive in the digital single market are discussed in this article.

Keywords: General Data Protection Regulation (GDPR), intellectual property, digital single market, copyright directive

REZUMAT

Protecția datelor personale are o reglementare recentă, Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Articolul urmărește să nuanțeze unele opinii privind aplicarea GDPR în diferite domenii ale proprietății intelectuale. Numele de domenii și registratorii, forme de concurență neleală, secrete de fabricație, diferite mijloace de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială, precum și impactul directivei privind dreptul de autor pe piața unică digitală sunt analizate în acest articol.

Cuvinte-cheie: Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), proprietate intelectuală, piața unică digitală, directiva privind dreptul de autor

Materialul a fost pregătit pentru conferința internațională „Proprietatea intelectuală în România și Uniunea Europeană”, desfășurată în cadrul ISLS 2019 (International Summer Law School), Vatra Dornei, 16 – 17 iulie 2019, organizată de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private (SOROCAPP).