Daniel-Mihail Şandru, Protecţia datelor personale: surse legislative, jurisprudenţiale şi soft law/ Personal data protection: legislative, jurisprudence and soft law source, Pandectele române, nr. 2/2018, p. 80-90

Daniel-Mihail ŞandruProtecţia datelor personale: surse legislative, jurisprudenţiale şi soft law/  Personal data protection: legislative, jurisprudence and soft law source,Pandectele române, nr. 2/2018, p. 80-90

Disponibil în idrept.ro și sintact.ro

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Dezbatere: Universitatea din București, 14 aprilie 2018 Protecția datelor personale: surse legislative, jurisprudențiale și soft law [detalii]

Citări:

***, Fiftieth Selected Bibliography on Computers, Technology, and the Law (January 2018 Through December 2018), Rutgers Computer and Technology Law Journal nr. 2/2019, vol. 45, p. 229. [Rutgers School of Law – Newark, ISSN: 0735-8938 – EBSCO (Legal Source Database Coverage EBSCO: https://www.ebscohost.com/titleLists/lgs-coverage.htm), WorldCat: https://www.worldcat.org/oclc/920390052, HeinOnline: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/rutcomt45&div=15.

Silviu-Dorin Șchiopu, Imposibilitatea ștergerii datelor cu caracter personal privind unele fapte a căror realitate istorică nu poate fi contestată, Revista Universul Juridic, nr. 1/2020, p. 42 [versiunea on-line]

Irina Alexe, Rolul responsabilului cu protecția datelor în respectarea drepturilor persoanei vizate, RRDA, nr. 3/2019, p. 27

Irina Alexe, Particularității procedurii de efectuare a investigațiilor ce vizează protecția datelor, Pamdectele române, nr. 4/2019, p. 63

Silviu-Dorin Șchiopu, Absenţa obligaţiei de informare atunci când persoana vizată deţine deja respectivele informaţii sau prelucrarea datelor este prevăzută de lege, Revista Universul Juridic nr. 12/2018, p. 62

Menționat în Raportul de activitate pentru 2018 al Institutului de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române [aici]

Rezumat:

Protecţia datelor personale are surse diferite, poate cea mai cunoscută sursă este Regulamentul 2016/679/UE (GDPR). În prezentul material, GDPR are un rol central, în funcţie de care sunt analizate relaţiile cu alte surse din domeniul protecţiei datelor: legislative (naţionale şi europene), jurisprudenţiale şi soft law.

Abstract:

Personal data protection has different sources, out of which one of the most known is Regulation no. 679/2016/EU (GDPR). In the present material GDPR has a central role, by which the relationships with other sources from the data protection area are analyzed. These are: legislative (national and european), jurisprudence and soft law sources.