Adriana Maria ŞANDRU, Daniel-Mihail ȘANDRU, Reforma protecției datelor din perspectiva Consiliului Europei / New meanings of the data protection regulations given by the Council of Europe, Studii și cercetări juridice, nr. 3/2019, p. 311-325

Adriana Maria ŞANDRU, Daniel-Mihail ȘANDRU, Reforma protecției datelor din perspectiva Consiliului Europei/ New meanings of the data protection regulations given by the Council of Europe, Studii și cercetări juridice, nr. 3/2019, p. 311-325

SSRN

researchgate

academia.edu

Rezumat:

 Protecția datelor este un drept fundamental protejat prin tratatele internaționale încă din anii 1980, prima convenție internațională care a intrat în vigoare fiind elaborată de Consiliul Europei. Nu doar protecția datelor în Uniunea Europeană se află într-un proces de regândire, dar și în cadrul Consiliului Europei reformele se evidențiază prin protejarea cetățenilor din statele semnatare în acord cu dezvoltarea tehnologiei. Articolul își propune să realizeze o paralelă sintetică între protecția realizată de cele două organizații internaționale și să evidențieze principalele trăsături ale Convenției 108+.

Cuvinte cheie: Convenția 108+, protecția datelor; Consiliul Europei, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Abstract: The data protection is a fundamental right protected since the 80s by international treaties, the first international convention that came into force was drafted by the Council of Europe. The data protection is undergoing a process of rethinking not only in the European Union but also within the Council of Europe. Here the reforms are characterized by the protection of the member state citizens according to the development of technology.  The article aims to draw a synthetic parallel between the protection achieved by the two international organizations  and to highlight the main features of Convention 108+.

Keywords: Convention 108+, data protection; Council of Europe, Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Lucrarea a fost pregătită pentru conferința internațională Challenges of Doing Business in the Global Economy – CBGE (ed. 7), 17-18 mai 2019, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, București.