Interpretarea şi aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cereri privind trimiterile preliminare în faţa instanţelor din România

Daniel Mihail Şandru, Constantin Mihai Banu, Dragoş Alin Călin, Interpretarea şi aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cereri privind trimiterile preliminare în faţa instanţelor din România [L’interprétation et l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les demandes de décision préjudicielle devant les tribunaux de la Roumanie] / [Interpretation and Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights in References for a Preliminary Ruling in Courts of Romania], Revista română de drept european, nr. 1/2013, p. 105-135, ISSN 2068-8083.

Parțial modificat în

Daniel-Mihail Şandru, Constantin Mihai Banu, Dragoş Alin Călin, Interpretarea şi aplicarea dreptului UE şi a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cererile privind trimiterile preliminare în faţa instanţelor din România, în volumul, Mai este Curtea Europeană a Drepturilor Omului un mecanism judiciar eficient? [Lucrările secţiunii Drept european şi internaţional a Conferinţei Internaţionale Bienale, organizate de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, 12-13 octombrie 2012], Ed. Universul Juridic, 2013, ISBN 978-606-673-054-9, p. 127-155.

SSRN

Citari:

D.M. Șandru, C.M. Banu, A. Călin, Interpretarea și aplicarea Cartei drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene și a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale în cereri privind trimiterile preliminare în faţa instanţelor din România, în Revista Română de Drept European nr. 1/2013 citat în Naomi-Cristina Zabavschi, Nicolae Ploeșteanu, Analiza comparativă a avizelor  consultative prevăzute de Protocolul 16 la Convenţia europeană a drepturilor omului și a trimiterilor preliminare în faţa CJUE, Pandectele române, nr. 4/2023, p. 66.

D.M. Şandru, C.M. Banu, D.A. Călin, Interpretarea şi aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cereri privind trimiterile preliminare în faţa instanţelor din România, în Revista Română de Drept European nr. 1/2013, p. 108-131 citat de Carina Ioana Bojan, Ciprian Vasile Radu: model sau exemplu negativ al întrebărilor preliminare?, Caiete de drept penal, nr. 2/2018, p. 52.

D. M. Şandru, C. M. Banu, D. A. Călin, ‘Interpretarea şi aplicarea dreptului UE şi a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cererile privind trimiterile preliminare în faţa instanţelor din România’ in R. Bercea (ed.) Mai este Curtea Europeană a Drepturilor Omului un mecanism judiciar eficient? (Bucharest: Universul Juridic, 2013), pp.127-155 citat în BIANCA SELEJAN-GUŢAN, Human Rights – An Element of the European Judicial Culture? În vol. Manuel Guţan, Bianca Selejan-Guţan (Eds), EUROPEANIZATION AND JUDICIAL CULTURE IN CONTEMPORARYDEMOCRACIES. Conferinţă internaţională (2013; Sibiu) Europeanization and judicial culture in contemporary democracies: workshop exploratoriu: Sibiu, 10-12 octombrie 2013, Editura Hamangiu, 2014, p. 214

D.M. Șandru, C.M. Banu, D.A. Călin, Interpretarea și aplicarea dreptului UE și a Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale în cererile privind trimiterile preliminare în fața instanțelor din România, p. 127-155, în volumul R. Bercea (coord.), Mai este Curtea Europeană a Drepturilor Omului un mecanism judiciar eficient?, Ed. Universul Juridic, București, 2013, Irina ALEXE, Aplicarea procedurii trimiterii preliminare în România în cauze privind funcționarii publici, PR, nr. 3/2018, p. 49

D.M. Şandru, C.M. Banu, D.A. Călin, Interpretarea şi aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cereri privind trimiterile preliminare în faţa instanţelor din România, în R.R.D.E. nr. 1/2013, p. 105-135 citat în Adriana-Maria Şandru, Privire critică asupra jurisprudenţei Curţii de Justiţie a UE referitor la interpretarea art. 8 privind protecţia datelor cu caracter personal din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE), Pandectele române, nr. 1/2018, p. 28

Daniel Mihail ȘANDRU, Constantin Mihai BANU, Drago Alin CĂLIN, « Interpretarea și aplicarea dreptului UE și a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în cererile privind trimiterile preliminare în fața instanțelor din Romania», dans Raluca Bercea (ed.) Mai este Curtea European a Drepturilor Omului un mecanism judiciar eficient?, Universul Juridic, Bucuresti, 2013, p. 217 citată în Selejan-Guţan Bianca Andrada, Tănăsescu Elena-Simina. Roumanie. In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 29- 2013, 2014. Pluralisme des garanties et des juges et droits fondamentaux – Les droits culturels. pp. 417.

Daniel Mihail Şandru, Constantin Mihai Banu, Dragoş Alin Călin, Interpretarea şi aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cereri privind trimiterile preliminare în faţa instanţelor din România, Revista română de drept european, nr. 1/2013 citat în Mihaela Vrabie, Protecţia judiciară a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017, p. 250

Daniel Mihail Şandru, Constantin Mihai Banu, Dragoş Alin Călin, Interpretarea şi aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cereri privind trimiterile preliminare în faţa instanţelor din România, Revista română de drept european, nr. 1/2013, p. 135 citat în Mihaela Vrabie, Protecţia judiciară a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017, p. 144.