Moderator la Conferinta Executarea silita – Noutati, provocari, exigente – prin filtrul jurisprudentei CEDO, 17 iunie 2015

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” – Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Academiei Române

Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului (AMEDO)

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România

Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE)

 

CONFERINŢA “EXECUTAREA SILITĂ – NOUTĂŢI, PROVOCĂRI, EXIGENŢE – PRIN FILTRUL JURISPRUDENŢEI CEDO”

Mihai SandruProf. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru – moderator

Bozesan_Garbulet_Oprina_Huruba_DumitracheJudecator Vasile Bozesan, judecător dr. Ioan Gârbuleţ, prof. univ. dr. Evelina Oprina – judecător, conf. univ. dr. Eugen Hurubă, executor judecătoresc Bogdan Dumitrache

Garbulet_Sandru_Huruba_Calin_Bozesan

Judecător dr. Ioan Gârbuleţ, prof. univ. Daniel-Mihail Şandru, conf. univ. dr. Eugen Hurubă, judecător Dragoş Călin, judecător Vasile Bozeşan

mfiteatrul „Acad. Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române

Miercuri 17 iunie 2015, ora 14

 

          Conferinţa îşi propune punerea în dezbatere a unor teme privind executarea silită într-un context în care problemele relevate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în această materie se întâlnesc cu interpretarea noilor reglementări interne, realizată de specialişti-teoreticieni şi practicieni consacraţi în domeniul executării silite.

Executarea silita si CEDO (Vasile Bozesan) UniversitaraLa confluenţa  celor 20 de ani de la data aderării României la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – marcaţi de numeroase condamnări suferite de statul român în materia executării silite – cu începuturile unei noi reglementări procesual execuţionale, ce-şi reclamă încă multe clarificări interpretative ce pot susţine un praxis cu adevărat eficient, este necesară o analiză retrospectivă a practicii execuţionale cuplată la dezideratul asigurării conformităţii noilor reglementări cu exigenţele şi standardele europene. Cunoaşterea jurisprudenţei CEDO în cauzele împotriva României privitoare la procedura de executare conferă o perspectivă obiectivă a modului în care autorităţile naţionale (puterea legislativă, executivă şi judecătorească) au înţeles să creeze şi să susţină cadrul necesar pentru executarea hotărârilor şi a altor titluri executorii.

Cu această ocazie, va fi lansat volumul tematic “Executarea silită. Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele împotriva României”(colectiv autori, coord. Vasile Bozeşan), Editura Universitară, Bucureşti, 2015.

Organizatorii vă mulţumesc pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail – ardae2007@gmail.com .

 

Moderator:

prof. univ. dr. Mihai Şandru, Centrul de Studii de Drept European,

Academia Română

Invitaţi:

prof. univ. dr. Evelina Oprina, judecător, Tribunalul Ilfov, redactor-şef al Revistei Române de Executare Silită

Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc, formator INM

Ioan Gârbuleţ, judecător, inspector Inspecţia Judiciară

conf. univ. dr. Eugen Hurubă, executor judecătoresc, Preşedintele Camerei Executorilor Judecătoreşti Târgu-Mureş, director al Revistei Române de Executare Silită

Vasile Bozeşan, judecător, Tribunalul Teleorman

Dragoş Călin, judecător, Curtea de Apel Bucureşti, formator INM