Ciocnirea valorilor: legea română privind liberul acces la informațiile de interes public și protecția datelor personale [The clash of values: the Romanian law on free access to information of public interest and the protection of personal data]

Alexandru Georgescu, Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru, Ciocnirea valorilor: legea română privind liberul acces la informațiile de interes public și protecția datelor personale [The clash of values: the Romanian law on free access to information of public interest and the protection of personal data], Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal (RRPSDCP), nr. 2/2020, p. 24-33

Rezumat:

Accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public reprezintă un principiu de bază al relației dintre cetățean și autoritățile publice. Informația, alături de dreptul la informare precum și libertatea de exprimare constituie drepturi ale cetățeanului care se intersectează cu regulile de protecție a datelor cu caracter personal, cu cele de asigurare a confidențialității ori cu reguli de protecție a vieții private. Articolul analizează și realizează o tipologie a soluțiilor pronunțate de instanțe din România în aplicarea legii privind liberul acces la informațiile de interes public.

Cuvinte cheie:

România; liberul acces la informațiile de interes public; operator; jurisprudență; Regulamentul General privind Protecția Datelor; instanțe naționale.

Abstract: Free acces to the information of public interest represent a basic principle of the relationship between citizens and public authorities. Information, right of information and freedom of expression are important rights of citizens and from this point of view, the exercise of this rights is interconnected with the right to data protection and privacy rules. The article analyzes and provides a tipology of solutions pronunced by the courts of Romania in application of the law on free acces to information of public interest.

Keywords: Romania, free acces to the public information, processor, case law, General Data Protection Regulation, national courts.

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

link to dataprotection – bibliografii, surse, reviste, metodologia cercetarii