Skip to content


Daniel-Mihail Șandru, Elemente privind reglementarea consimțământului în prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit art. 6 din Regulamentul 2016/679 [Elements concerning the regulation of the consent in the processing of personal data, in accordance with Article 6 of Regulation (EEC) No 2016/679], Revista română de dreptul afacerilor, nr. 5/2017, p. 129-135


Daniel-Mihail Șandru, Elemente privind reglementarea consimțământului în prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit art. 6 din Regulamentul 2016/679 [Elements concerning the regulation of the consent in the processing of personal data, in accordance with Article 6 of Regulation (EEC) No 2016/679]Revista română de dreptul afacerilor, nr. 5/2017, p. 129-135

CITARI


Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Daniel Mihail Șandru, Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene / relevant activities in the field of EU law

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

link to dataprotection

link to eulaw

Maria Dumitru, Costina-Ștefana Pristavu, Consimţământul – un cameleon între temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal, RRDA, nr. 1/2021, p. 32.

Silviu Dorin Șchiopu, O privire critică asupra obligației unităților de alimentație publică în aer liber de a ține un registru de evidență a rezervărilor clienților pe durata stării de alertă, în Revista română pentru protecția și securitatea datelor cu caracter personal, nr. 3/2020, p. 20

Posted in Bibliografie, Protectia datelor (GDPR).