Daniel-Mihail Șandru, Elemente privind reglementarea consimțământului în prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit art. 6 din Regulamentul 2016/679 [Elements concerning the regulation of the consent in the processing of personal data, in accordance with Article 6 of Regulation (EEC) No 2016/679], Revista română de dreptul afacerilor, nr. 5/2017, p. 129-135


Daniel-Mihail Șandru, Elemente privind reglementarea consimțământului în prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit art. 6 din Regulamentul 2016/679 [Elements concerning the regulation of the consent in the processing of personal data, in accordance with Article 6 of Regulation (EEC) No 2016/679]Revista română de dreptul afacerilor, nr. 5/2017, p. 129-135

CITARI


Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Daniel Mihail Șandru, Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene / relevant activities in the field of EU law

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

link to dataprotection

link to eulaw

CITĂRI:

Maria Dumitru, Costina-Ștefana Pristavu, Consimţământul – un cameleon între temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal, RRDA, nr. 1/2021, p. 32.

Silviu Dorin Șchiopu, O privire critică asupra obligației unităților de alimentație publică în aer liber de a ține un registru de evidență a rezervărilor clienților pe durata stării de alertă, în Revista română pentru protecția și securitatea datelor cu caracter personal, nr. 3/2020, p. 20

Dorin Șchiopu, Despre legalitatea prelucrării prin consultarea în cursul stării de alertă a unor date sensibile de către unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor și cafenelelor, Curierul judiciar, nr. 4/2021, p. 216

Irina Alexe, Experiențe ale aplicării amenzilor administrative din România în domeniul GDPR; Pandectele române, nr. 5/2019, p. 90

Silviu-Dorin ŞCHIOPU, Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul biroului de executor judecătoresc, în volumul Conferinţa Internaţională „PROCESUL CIVIL ŞI EXECUTAREA SILITĂ. TRECUT, PREZENT, VIITOR” 30 august – 1 septembrie 2018 Tîrgu Mureş, România Coordonator (editor): dr. Eugen HURUBĂ, Ed. Universul Juridic, 2018, p. 153

Silviu-Dorin ŞCHIOPU, Obligația de păstrare a evidenței activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal, RRDA, nr. 1/2018, p. 92

Silviu Dorin Şchiopu, Despre legalitatea prelucrării prin consultare în cursul stării de alertă a unor date cu caracter personal de către unităţile de alimentaţie publică: certificatul digital al UE privind COVID, Revista română pentru protecţia şi securitatea datelor cu caracter personal, nr. 2/2021, p. 37