Curs de formare protectia datelor cu caracter personal (GDPR) on line: Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Sandru, Dr. Irina Alexe

DETALII PROIECT

Curs de formare protectia datelor cu caracter personal (GDPR) on line
Prof. univ. dr. Daniel-MIhail Sandru
Dr. Irina Alexe

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Dr. Irina Alexe, Lista lucrărilor științifice în domeniul GDPR

link to dataprotection – bibliografii, surse, reviset, metodologia cercetarii

***


Toate cursurile youtube

Modul 1 -Introducere în Reg (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 – Prof. univ. dr. Daniel-MIhail Sandru

Modul 2 – Drepturile persoanelor vizate – GDPR – Date cu caracter personal – Prof. univ. dr. Daniel-MIhail Sandru

Modul 3 – Autorități de supraveghere independente Dr. Irina Alexe

Modul 4 – Responsabilul cu protectia datelor – Dr. Irina Alexe

Modul 5 – Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale- – Prof. univ. dr. Daniel-MIhail Sandru

Modul 6 – Securitatea prelucrării datelor – – Prof. univ. dr. Daniel-MIhail Sandru

Modul 7 – Coduri de conduita, monitorizare si certificare – Dr. Irina Alexe

Modul 8 – Evaluarea impactului asupra protecției datelor și consultarea prealabilă – – Prof. univ. dr. Daniel-MIhail Sandru