Daniel-Mihail Sandru, Tipologia protecției datelor cu caracter personal în situații de criză medicală: coronavirus COVID-19

Daniel-Mihail Sandru, Tipologia protecției datelor cu caracter personal în situații de criză medicală: coronavirus COVID-19, Pandectele romane, nr. 1/2020, p. 28-43

Articolul a fost publicat pe pagina Academiei Române dedicată studiilor SARS-COV-2: SARS-CoV-2: Studii ale cercetătorilor Academiei Române

SSRN, text integral

CITAT

Simona ȘANDRU, Elena Simina TĂNĂSESCU, Impactul tehnologiei informaţiei și a comunicaţiilor asupra drepturilor și libertăţilor fundamentale în România, RRDE, nr. 3/2021, p. 69

Silviu-Dorin Șchiopu, Despre (im)posibilitatea reținerii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor în cazul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 care au refuzat internarea în perioada stării de urgență, Dreptul, nr. 11/2020, p. 134.

Silviu Dorin Șchiopu, O privire critică asupra obligației unităților de alimentație publică în aer liber de a ține un registru de evidență a rezervărilor clienților pe durata stării de alertă, în Revista română pentru protecția și securitatea datelor cu caracter personal, nr. 3/2020, p. 19

Bibliografie:

(…)

Ghiduri si opinii ale autoritatilor de supraveghere a protectiei datelor și ale altor organizații și instituții în contextul coronavirusului COVID-19

Organizatia Mondiala a Sanatatii

World Health Organization, „Getting your workplace ready for COVID-19”, Geneva, 03.03.2020

EDPB

Statement of the EDPB Chair on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak

SINTEZA
Coronavirus and Data Protection: Europe’s Data Protection Authorities’ Views (SINTEZA HL CHRONICLE OF DATA PROTECTION)

Belgia

 Autorité de protection des données, COVID-19 et traitement de données à caractère personnel sur le lieu de travail

Cehia

ÚOOÚ ke zpracování osobních údajů v souvislosti s šířením koronaviru

Franța

Coronavirus (Covid-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles, 06 mars 2020

Danemarca

Hvordan er det med GDPR og coronavirus?

Irlanda

Data Protection and COVID-19

Islanda

Vinnsla persónuupplýsinga á vinnustöðum í tengslum við sóttvarnir (COVID-19)

Italia

Coronavirus: Garante Privacy, no a iniziative „fai da te” nella raccolta dei dati Soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti

Luxembourg

CORONAVIRUS (COVID-19): RECOMMANDATIONS DE LA CNPD RELATIVES À LA COLLECTE DE DONNÉES PERSONNELLES DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE

ICO, UK

https://www.jdsupra.com/legalnews/covid-19-uk-ico-advises-minimal-64117/

https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2020/03/data-protection-and-coronavirus/

https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-and-coronavirus/

Norvegia

Polonia

UODO rozwiewa wątpliwości Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie koronawirusa

România

Prelucrarea datelor privind starea de sănătate

Slovacia

Koronavírus a spracúvanie osobných údajov (aktualizované 13.3.2020)

Slovenia

Odgovorno ravnanje vseh je ključno v času virusne krize

Spania

Coronavirus AEPD

Ungaria

Ashley Winton, Jaime B. Petenko, Lynette R. Arce, Privacy, HIPPAA, security and GDPR, March 2020

Sinteze, informari

DPA guidance on COVID-19

JURIDICE.ro – Covid-19 Legal React

Hogan Lovells – Topic Centers COVID-19

Hogan Lovells Launches Global Privacy Guide to Support Businesses with COVID-19 Exit Plans

Dalloz

TaylorWessing COVID-19 coronavirus – legal & regulatory issues

***

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protectionD

link to dataprotection – bibliografii, surse, reviste, metodologia cercetarii


Daniel-Mihail Sandru, Tipologia protecției datelor cu caracter personal în situații de criză medicală: coronavirus COVID-19, Pandectele romane, nr. 1/2020, p. 28-43

Rezumat:

Protecția datelor (art. 8), dreptul la viață (art. 2), dreptul la viață privată (art. 8) și protecția sănătății (art. 35) sunt drepturi fundamentale protejate deopotrivă în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE) precum și în dispoziții asemănătoare ori chiar identice din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (CEDO). Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) protejează în primul rând datele cu caracter personal, dar subliniază că acest drept nu este absolut (consid. 4), ci de la caz la caz va trebui să se aibă în vedere contextul aplicării normelor speciale referitoare la datele personale ale persoanelor vizate. Protecția datelor în situații de criză medicală are în vedere mai multe direcții de cercetare și tipologii în aplicare. În primul rând, trebuie avute în vedere situația de criză umanitară și medicală și restrângerea drepturilor persoanelor fizice, respectiv reacția legislativă a statelor și organizațiilor. Este necesară o abordare critică privind ”unitatea în diversitate” a reacției statelor membre ale Uniunii Europene și a Comitetului European pentru Protecția Datelor. În al doilea rând, trebuie să fie avute în vedere drepturile persoanelor vizate în calitatea acestora de pacienți sau de subiecte susceptibile de a fi pacienți, infectate sau suspecte de a fi purtării noului virus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 – sindrom sever respirator acut coronavirus 2) care declanșează boala COVID-19. În al treilea rând, articolul discută despre limitarea drepturilor persoanelor fizice în situații excepționale și aplicarea acestora protecției datelor, inclusiv dreptul la informare și apariția fake news. În al patrulea rând, relația dintre angajat și angajator se modifică prin instituirea unor proceduri de informare a angajatului, măsuri de protecția a acestuia și de protecția acestuia în raport cu clienții, măsuri care să conducă la protecția celorlalți angajați și luarea altor măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor. Aplicarea principiilor, în special în ceea ce privește temeiul prelucrării, respectiv art. 6 alin. 1 lit. d – ”prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice” este analizată în acest cadru. În al cincilea rând, articolul are în vedere securitatea datelor și riscurile asociate utilizării muncii la domiciliu și a telemuncii. În concluzii, se subliniază necesitatea elaborării unui ghid unic de către Comitetul european de protecția datelor și se fac trimiteri la lista tuturor ghidurilor și orientărilor Comitetului european ori ale autorităților naționale de supraveghere întrucât Regulamentul general oferă puține resurse specifice de interpretare. Aceste orientări sunt necesare atât pentru întemeierea acțiunilor operatorilor dar și pentru evitarea sancțiunilor, autorul analizând sancțiunile care se referă la fenomenul COVID-19 sau care ar putea implica situații de criză medicală.

            Cuvinte cheie: protecția datelor, protecția sănătății, COVID-19; drepturile persoanei vizate; obligațiile operatorului.

Reglementări: art. 2, 7, 8, 35, 51, 52 CDFUE; consid. 4, art. 5, 6, 21, 30, 35 GDPR.

Materialul face parte din volumul ”Protecția datelor în România. Conformare și sancțiuni GDPR” în curs de publicare la Editura Universitară și a fost pregătit pentru Conferința internațională „Challenges of Doing Business in the Global Economy” (CBGE 2020), Ediţia a VIII-a, organizată de Facultatea de Administrarea Afacerilor Internaționale – Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir. La data de 15 aprilie 2020 au fost verificate sau/și accesate ultima dată trimiterile web.