26 februarie 2020 – Curs Formare Regulamentul UE 2016/679 și Directiva UE 2016/680 Proiect: O operațiune a UE de combatere a lacunelor din cooperarea transfrontalieră a furnizorilor de formare (An EU operation to tackle gaps in cross-border cooperation of training providers). Program: Justice. Numar identificare Proiect: 807014

26 februarie 2020 – Curs Formare organizat de Infocons la Baroul București

Curs Formare Regulamentul UE 2016/679 și Directiva UE 2016/680 Proiect: O operațiune a UE de combatere a lacunelor din cooperarea transfrontalieră a furnizorilor de formare (An EU operation to tackle gaps in cross-border cooperation of training providers). Program: Justice. Numar identificare Proiect: 807014

Cursul ținut de domnul Prof.dr. Daniel-Mihail SANDRU cu titlul Regulamentul EU 2016/679 – GDPR. Introducere în legislația Europeană despre protecția datelor personale. Principiile de bază ale GDPR îl găsiți aici

Cursul ținut de domnul Prof.dr. Daniel-Mihail SANDRU cu titlul Drepturile persoanelor vizate îl găsiți aici.

Detalii privind evenimentul

InfoCons

Academia.edu

researchgate

Daniel-Mihail ȘANDRU – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor). Introducere în legislația europeană a protecției datelor personale. Principiile Regulamentului general privind protecția datelor

Infocons

researchgate

DOI: 10.13140/RG.2.2.23085.31202

academia.edu

Daniel-Mihail SANDRU – Drepturile persoanelor vizate

researchgate

DOI 10.13140/RG.2.2.26440.75521

infocons

academia.edu

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

link to dataprotection