Daniel-Mihail Șandru, Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal în România


Daniel-Mihail Șandru, Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal în România, Studii și cercetări juridice, nr. 1/2019, p. 81-98 (ISSN 2284 – 9394)


Studii și cercetări juridice