Daniel-Mihail Șandru – activități relevante în domeniul dreptului comercial

Daniel-Mihail Sandru – activități relevante în domeniul dreptului comercial

Daniel-Mihail Şandru este cercetător științific gr. I, a fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Profesor universitar la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir şi Universitatea din Bucureşti. Arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României și  judecător ad hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Juridice şi al Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene. Redactor şef al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer). Poate fi contactat la adresa mihai.sandru@csde.ro Pagina web: www.mihaisandru.ro

Reviste

Membru al colegiului de redacţie, Revista Română de Drept al Afacerilor (RRDA), Wolters Kluwer

Membru în Comitetul științific – Revista societăților și a dreptului comercial (2018-2019)

Premii

2010 – Premiul Uniunii Juriştilor din România „Vespasian V. Pella”, pentru volumul „Pacte societare. Clauze, pacte, înţelegeri între asociaţii societăţilor comerciale”.

Volume

                Daniel-Mihail Şandru, Dreptul societăţilor în România. Manual elementar, Ed. a III-a, Editura Universitară, Bucureşti, 2017, ISBN 978-606-28-0536-4, DOI 10.5682/ 9786062805364, 401 p.

                Daniel-Mihail Şandru, Libertatea de stabilire a societăţilor în Uniunea Europeană. Culegere de legislaţie şi jurisprudenţă (Freedom of establishment of companies in the European Union. Case-law directory and legislation), ediţia a II-a, Editura Universitară, 2014, ISBN 978-606-28-0129-8, DOI 10.5682/9786062801298, 313 p. Conferinţa de lansare: Academia Română, 4 decembrie 2014.

                Daniel-Mihail Şandru, Contractele încheiate cu consumatorii – jurisprudenţă europeană şi română [Consumer contracts – European and Romanian Case Law], Editura Tribuna Economică, 2012, 312 p., ISBN 978-973-688-223-4

                Daniel-Mihail Şandru, Pacte societare. Clauze, pacte, înţelegeri între asociaţii societăţilor comerciale, Ediţia a II-a, Editura Universitară, Bucureşti, 2012, [ISBN: 978-606-591-288-5; Doi: 10.5682/978-606-591-288-5]

                Daniel-Mihail Şandru, Integrarea europeană – impactul asupra schimburilor comerciale europene şi mondiale [The European integration – The impact on the European and world trade], Editura Universitară, Bucureşti, 2007, 272 p.

                Daniel-Mihail Şandru, Societăţile comerciale în Uniunea Europeană [The companies in the European Union], Ed. Universitară, Bucureşti, 2006, 375 p.

                Prim autor: Daniel-Mihail Şandru, Bogdan Critian Pârvu, Marian Isvoranu, Mădălina Mihaela Moceanu, Claudiu Lascoschi, Maria Magdalena Duţă, Funcţionarea societăţilor comerciale, noutăţi legislative, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2008, 400 pagini [ISBN 978-973-688-117-6] Capitolele 1,2,3,4,9,10,11,12,16,18 [paginile 17-38; 59-80; 131-154; 159-163 – 69 pagini]

Articole, studii

Daniel-Mihail Şandru, Consideraţii cu privire la oportunitatea reglementării dreptului societar prin directive. O perspectivă românească [Considerations on the Opportunity of Regulating Corporate Law Through European Union Directives. A Romanian Perspective], Revista română de dreptul afacerilor, nr. 11/2015, p. 13-21, ISSN 1583-493x Juridice.ro

Executarea silită a pactelor între asociaţi în dreptul român [Forced execution of shareholders agreements according to Romanian law], publicat în volumul Conferinţa internaţională: „Procesul civil şi executarea silită, teorie şi practică”, coord. Eugen Hurubă, Editura Universul Juridic, 2015, ISBN 978-606-673-682-4, p. 94-100. Integral pe SSRN

Constantin Mihai Banu, Dragoş Alin Călin, Daniel Mihail Şandru, Concedieri colective în cazul insolvenţei societăţii comerciale şi efectul direct orizontal al unei directive. Două hotărâri ale instanţelor române în context european şi un postscriptum, p. 295-312 în vol Raluca Bercea (coord), Comparaţia în ştiinţele sociale. Mizele interdisciplinarităţii, Ed. Universul Juridic, ISBN 978-606-673-719-7, 428 p., 2016

Daniel Mihail Şandru, Aspecte privind realizarea pieţei interne prin instituirea libertăţii de stabilire a societăţilor comerciale [Issues on the Completion of the Internal Market by Means of Freedom of Establishment of Companies], Studii şi cercetări juridice, nr. 1/2013, p. 131-143, ISSN 2284-9394 ISSN-L 2284-9394 SSRN

Daniel Mihail Şandru, Libertatea de stabilire a societăţilor comerciale. Posibile efecte ale cauzei VALE, C-378/10, pendinte, asupra practicii instanţelor române, RRDE – Revista Română de Drept European, nr. 3/2012, p. 124-130; Freedom of Establishment of Companies in the European Union: Possible Effects of the Case VALE, C-378/10 Pending on the Case-Law of the Romanian Courts, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences Volume 2, Special Issue 1, 2012. SSRN

Daniel Mihail Şandru, Soluţionarea pe calea arbitrajului a litigiilor între asociaţii societăţilor comerciale, Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”. Seria Drept, 2008 [a apărut în 2009], Ed. ProUniversitaria.

Daniel-Mihail Şandru, Raport privind starea societăţilor comerciale în Uniunea Europeană: modificări esenţiale sau cosmetizări conjuncturale?, Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”. Seria Drept, 2007 [a apărut în 2009], Ed. ProUniversitaria, p. 208-212.

Daniel Mihail Şandru, Convocarea adunării generale la societăţile pe acţiuni, Studii de Drept Românesc, nr. 3-4/2008, p. 353-373.

Daniel-Mihail Şandru, „Român” şi derivatele acestui cuvânt în denumirea unei societăţi comerciale, Tribuna Economică, nr. 22 din 4 iunie 2008

Daniel-Mihail Şandru, Decizia „Centros“ (C-212/97) – reper al libertăţii de stabilire a societăţilor comerciale în U.E., Euroconsultanţa, nr. 3/2007

Daniel-Mihail Şandru, Cumulul mandatului administratorului de la societatea cu răspundere limitată, Tribuna Economică, nr. 26/2007.

Daniel-Mihail Şandru, Numirea administratorilor la societăţile cu răspundere limitată, Tribuna Economică, nr. 13/2007

Daniel-Mihail Şandru, Sistemul unitar de administrare a societăţii. Directorii funcţionari ai societăţii, Tribuna Economică, nr. 2 din 10 ianuarie 2007.

Daniel-Mihail Şandru, Sistemul unitar de administrare, Tribuna Economică, nr. 1 din 3 ianuarie 2007.

Daniel-Mihail Şandru, Modificarea Directivei 77/91/CEE (a II-a) privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţii pe acţiuni prin Directiva 2006/68/CE, în Euroconsultanţă, nr. 11-12/2006.

Daniel-Mihail Şandru, Societăţile comerciale româneşti în Uniunea Europeană, Sfera Politicii, nr. 125, 2006; ISSN 1221-6720

Daniel-Mihail Şandru, Sediul principal al societăţii comerciale, TE, nr. 38 din 20 septembrie 2006, p. 75; 77.

Daniel-Mihail Şandru, Condiţiile de formă ale actului constitutiv la societăţile comerciale,  TE, nr. 34 din 23 august 2006, p. 81-82.

Daniel-Mihail Şandru, Reprezentarea asociaţilor în adunarea generală, TE, nr. 20 din 17 mai 2006, p. 76-77.

Daniel-Mihail Şandru, Suspendarea temporară a activităţii, în Tribuna Economică, nr. 18 din 10 mai 2006, p. 75-76.

Daniel-Mihail Şandru, Directorii de firme, în Tribuna Econonomică, nr. 18 din 10 mai 2006, p. 22-24, 58.

Daniel-Mihail Şandru, Reprezentanţele societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, în Tribuna Economică, nr. 14 din 5 aprilie 2006, p. 73-75.

Daniel-Mihail Şandru, Convocarea adunării asociaţilor la SRL, în Tribuna Economică, nr. 10 din 8 martie 2006, p. 73.

Daniel-Mihail Şandru, Convocarea adunării generale în cazul falimentului societăţii comerciale, în Tribuna Economică, nr. 9 din 1 martie 2006, p. 77-78.

Daniel-Mihail Şandru, Iniţiativa convocării adunării generale a acţionarilor la societatea pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni, în Tribuna Economică, nr. 8 din 22 februarie 2006, p. 73-76.

Daniel-Mihail Şandru, Unele consideraţii referitoare la regimul juridic al primei de emisiune la societăţile pe acţiuni, în Dreptul Privat al Afacerilor, nr. 1/2004, p. 43-46. academia.edu

Daniel-Mihail Şandru, Adriana Georgescu, Drepturile asociaţilor în societăţile comerciale, în Dreptul Privat al Afacerilor, nr. 7-8/2003, p. 5-23

Daniel-Mihail Şandru, Dorel-Mihai Vlad, Cauze generale de dizolvare a societăţilor comerciale, în Ghid Juridic pentru Societăţile Comerciale, nr. 7/2003, p. 9-13.

Daniel-Mihail Şandru, Dorel-Mihai Vlad, Înmatricularea societăţii comerciale. Consecinţele înmatriculării societăţii comerciale, în Tribuna Economică, nr. 37, 10 septembrie 2003, p. 57-60.

Daniel-Mihail Şandru, Controlul exercitat de acţionari asupra operaţiunilor realizate de administratori, în Tribuna Economică, nr. 38, 18 septembrie 2002, p. 60-63.

Daniel-Mihail Şandru, Ce implică Radierea din Registrul Comerţului, în Tribuna Economică, nr. 27, 3 iulie 2002, p. 66-68.

Daniel-Mihail Şandru, Anularea hotărârilor A.G.A, în Tribuna Economică, nr. 26, 26 iunie 2002, p. 62.

Daniel-Mihail Şandru, Atacarea hotărârii adunării generale a asociaţilor de modificare a actului constitutiv: opoziţia, în Tribuna Economică, nr. 24, 12 iunie 2002, p. 60.

Daniel-Mihail Şandru, Operaţiunile imobiliare – comerciale sau civile?, în Tribuna Economică, nr. 21, 22 mai 2002, p. 58-59.

Daniel-Mihail Şandru, Dividendele, motorul societăţii comerciale, în Tribuna Economică, nr. 17, 24 aprilie 2002, p. 57-59 şi în nr. 18, 1 mai 2002, p. 59-61.

Daniel-Mihail Şandru, Regimul juridic al „firmei” societăţii comerciale, în Ghid Juridic Pentru Societăţile Comerciale, nr. 4, aprilie 2002, p. 12-13.

Daniel-Mihail Şandru, Adriana Maria Georgescu, Deţinătorii acţiunilor de la societăţile agricole, în Tribuna Economică, nr. 11, 13 martie 2002, p. 61-62.

Daniel-Mihail Şandru, Ordonanţa preşedinţială în materie comercială, în Ghid Juridic pentru Societăţile Comerciale, nr. 3, martie 2002, p. 38-43.

Daniel-Mihail Şandru, Modificarea societăţii comerciale. Câteva observaţii privind reducerea şi majorarea capitalului social, în Ghid Juridic pentru Societăţile Comerciale, nr. 1, ianuarie 2002, p. 16-18.

Daniel-Mihail Şandru, Asociatul unic în S.R.L. poate fi salariat al societăţii sale, în Tribuna Economică, nr. 45, 7 noiembrie 2001, p. 57-58.

Daniel-Mihail Şandru, Dreptul de moştenire şi societăţile comerciale, în Tribuna Economică, nr. 40, 3 octombrie 2001, p. 58-60.

Daniel-Mihail Şandru, Forma juridică a societăţii comerciale, în Tribuna Economică, nr. 36, 5 septembrie 2001, p. 58-60.

Daniel-Mihail Şandru, Administratorul societăţii comerciale. Unele probleme actuale, în Tribuna Economică, nr. 33, 15 august 2001, p. 61-62.

Daniel-Mihail Şandru, Dreptul de vot şi reprezentarea asociaţilor în adunările generale, în Tribuna Economică, nr. 30, 25 iulie 2001, p. 60-62.

Daniel-Mihail Şandru, Obiectul de activitate al societăţilor comerciale, în Tribuna Economică, nr. 28, 11 iulie 2001, p. 60-63.

Daniel-Mihail Şandru, Excluderea asociaţilor, în Ghid Juridic pentru Societăţile Comerciale, nr. 5, mai 2001, p. 12-14.

Daniel-Mihail Şandru, Excluderea asociatului din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau S. R. L., în Tribuna Economică, nr. 14, 4 aprilie 2001, p. 63-64.

Daniel-Mihail Şandru, Durata societăţii comerciale, în Ghid Juridic pentru Societăţile Comerciale, nr. 2, februarie 2001, p. 26-29.

Daniel-Mihail Şandru, Societăţile comerciale cu obiect de activitate unic – Furnizarea de servicii medicale, în Ghid Juridic pentru Societăţile Comerciale, nr. 1, ianuarie 2001, p. 10-12.

Daniel-Mihail Şandru, Integrarea europeană – particularităţi ale negocierii capitolului „societăţi comerciale” în volumul Integrarea României în structurile euro-atlantice, Editura Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 2003, p 263-268.

Daniel-Mihail Şandru, Falimentul bancar. Supravegherea specială şi administrarea specială a băncilor – în volumul: Public şi privat în economie, învăţământ-cercetare şi drept, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2002.

Daniel-Mihail Şandru, Importanţa reglementării Grupului European de Interes Economic în cadrul dreptul societar comunitar,Analele Universităţii, Seria Ştiinţe Economice. Relaţii Economice Internaţionale, Ed. ProUniversitaria, Bucureşti, 2009.

Traduceri:

Convenţia Europeană privind înfiinţarea companiilor, în Ghid Juridic pentru Societăţile Comerciale, nr. 10, octombrie 2001, p. 18-25.

Recenzii:

Marco B. M. Loos (ed.), Ilse Samoy (ed.), The Position of Small and Medium-Sized Enterprises in European Contract Law, Ius Commune: European and Comparative Law Series, Volume 121, Intersentia, 2014, Revista română de drept european, nr. 4/2014.

            The Future of European Property Law (Editori Sjef van Erp, Arthur Salomons, Bram Akkermans), Sellier, 2012, publicată în RRDE, nr. 6/2012

Marius EMBERLAND, The Human Rights of Companies. Exploring the Structure of ECHR Protection, Oxford University Press, 2006, ISBN 978-0-19-928983-7, 239 p., – în Studii de Drept Românesc, nr. 3-4/2007 şi JurisclasorCEDO, august 2011.

Janet DINE, Marios KOUTSIAS, Michael BLECHER, Company Law in the New Europe: The EU Acquis, Comparative Methodology, And Model Law, Edward Elgar Publishing, 2007, ISBN, 1845424158, 9781845424152, 369 p., –  în RRDC, nr. 4/2008.

            Thomas Gr. PAPADOPOULOSEU Law and Harmonization of Takeovers in the Internal Market, European Monographs Series, Kluwer Law International, Wolters Kluwer, 2010, 280 p., ISBN 9041133402,  ISBN 13: 9789041133403. – în RRDE nr. 6/2011

            Péter METZINGER, Zoltán NEMESSÁNYI, András OSZTOVITS, Freedom of establishment for companies in the European Union, Ed. CompLex – Wolters Kluwer csoport, Budapesta, 2009, 206 p., ISBN 9789632950471. – în RRDE nr. 6/2011

Referent la Oxford University Press pentru domeniul drept societar european.

Consultări ale Comisiei Europene

31 ianuarie 2015 – Fuziuni şi divizări transfrontaliere. Consultare organizată de Comisia Europeană (DG MARKT) / Cross-border mergers and divisions Consultation by the European Commission, DG MARKT

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cross-border-mergers-divisions?surveylanguage=ro

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/index_en.htm

Daniel Mihail Şandru, Contribuţii privind Consultarea Comisiei Europene din 2014 cu privire la fuziuni şi divizări transfrontaliere în contextul dreptului român [Contributions concerning the Consultation of the European Commission on cross-border mergers and divisions of 2014 from the perspective of romanian law] (November 7, 2014). Revista română de dreptul afacerilor (Wolters Kluwer România), nr. 1/2015, ISSN 1583-493x, p. 23-34. Available at SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2575031 lucrare publicată la o conferinţă: 4 decembrie 2014 – Conferinţa „Dreptul societar în România şi Uniunea Euopeană”, ediţia a IV-a organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” – Centrul de Studii de Drept European (CSDE) din cadrul Academiei Române şi Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE).       http://www.mihaisandru.ro/?p=562

21 ianuarie 2011 – Conferinţa de prezentare a Proiectului CSDE din Seria Consultări Europene: “Cartea verde a Comisiei privind opţiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori şi întreprinderi” (CSDE-SCE-11), Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române; http://www.csde.ro/?p=277

Organizator şi moderator

coordonator

Drd. Dragodan Arina, Exp. Jur. Fălan Cezarina Rozalia, Dr. Târşia Andreea Corina, Dr. Olteanu Sergiu, Drd. Vicenţiu Râmniceanu, Coordonator: prof. univ. dr. Mihai Şandru, Poziţie comună referitoare la “Cartea Verde privind modernizarea politicii UE în domeniul achiziţiilor publice Către o piaţă europeană a achiziţiilor publice mai performantă” (proiect cercetare CSDE in Seria Consultari Europene: „Modernizarea pieţei europene a achiziţiilor publice” (CSDE-SCE-22) – februarie – aprilie 2011)