Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor personale în relațiile de muncă. Considerații privind temeiul prelucrării / Protection of personal data in labor relations. Considerations regarding lawfulness of processing, Pandectele române, nr. 5/2019

Daniel-Mihail ŞANDRU, Protecția datelor personale în relațiile de muncă. Considerații privind temeiul prelucrării / Protection of personal data in labor relations. Considerations regarding lawfulness of processing, Pandectele române, nr. 5/2019

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

Daniel Mihail Șandru, Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene / relevant activities in the field of EU law

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

link to dataprotection

link to eulaw

Lucrare pregatită pentru Conferința națională Comunități virtuale în epoca Regulamentului General privind Protecția Datelor, organizată de Universitatea Danubius din Galați, 13 noiembrie 2019

CITARI:

Maria Dumitru, Costina-Ștefana Pristavu, Consimţământul – un cameleon între temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal, RRDA, nr. 1/2021, p. 36.

Silviu Dorin Șchiopu, O scurtă privire critică asupra unei preconizate completări a contractelor de studii universitare de doctorat, Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal (RRPSDCP), nr. 2/2020, p. 68

Marius Cătălin Mitrea, Sancționarea unui operator pentru încălcarea art. 5 alin. (1) lit. a) raportat la art. 6 alin. (1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor în ceea ce privește supravegherea audio-video la locul de muncă, Pandectele române, nr. 5/2021, p. 136