Skip to content


Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor personale în relațiile de muncă. Considerații privind temeiul prelucrării / Protection of personal data in labor relations. Considerations regarding lawfulness of processing, Pandectele române, nr. 5/2019

Daniel-Mihail ŞANDRU, Protecția datelor personale în relațiile de muncă. Considerații privind temeiul prelucrării / Protection of personal data in labor relations. Considerations regarding lawfulness of processing, Pandectele române, nr. 5/2019

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

(in pregatire)

Lucrare pregatită pentru Conferința națională Comunități virtuale în epoca Regulamentului General privind Protecția Datelor, organizată de Universitatea Danubius din Galați, 13 noiembrie 2019

Posted in Bibliografie, Evenimente, Proiecte, Protectia datelor (GDPR).