Skip to content


Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor în cadrul autorităţilor şi organismelor publice în România / Protection of personal data within public authorities and bodies of Romania, Pandectele române, nr. 2/2019

Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor în cadrul autorităţilor şi organismelor publice în România / Protection of personal data within public authorities and bodies of Romania, Pandectele române, nr. 2/2019

Wolters Kluwer


Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection


Posted in Bibliografie, Evenimente, Protectia datelor (GDPR).