Daniel-Mihail ȘANDRU, Analiza jurisprudenței române privind acordarea de daune morale pentru nerespectarea protecției datelor cu caracter personal


Daniel-Mihail ȘANDRU, Analiza jurisprudenței române privind acordarea de daune morale pentru nerespectarea protecției datelor cu caracter personal [Analysis of the Romanian case-law regarding the granting of non-material damages for non-compliance with the protection of personal data / L’analyse de la jurisprudence roumaine relative au versement des dommages moraux pour le non-respect de la protection des données à caractère personnel], Revista română de drept privat, nr. 3/2020, p. 310-323, ISSN: 1843-2646

SSRN

HeinOnline

Romanian Abstract:

Repararea prejudiciilor materiale sau morale produse de acțiunile sau inacțiunile operatorului de date sau ale persoanei împuternicite de acesta se poate realiza în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD). În acest studiu sunt analizate toate hotărârile judecătorești pronunțate de instanțe din România identificate de noi în materia acordării de daune morale pentru evenimente din domeniul protecției datelor. Condițiile reparării prejudiciului moral sunt analizate din perspectiva interpretării instanțelor judecătorești: fapta ilicită, prejudiciul, cauzalitatea și vinovăția. Sunt analizate situații de coliziune a respectării dreptului la protecția datelor cu dreptul la viață privată ori dreptul la demnitate, ca justificări consolidate în vederea acordării daunelor morale. În final, sunt prezentate criterii și tipologii privind cuantumul daunelor morale în jurisprudența națională și internațională.


Cuvinte-cheie: Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR); Directiva (UE) 2016/680; daune morale; România.

English Abstract:
Compensation for material or non-material damage caused by the actions or inactions of the data controller or the person empowered by him may be carried out under the General Data Protection Regulation (RGPD). All court decisions issued by Romanian courts regarding the granting of non-material damages for events in the field of data protection are analyzed. Conditions for granting of non-material damage are analyzed from the perspective of the courts’ interpretation: unlawful act, damage, causal link and guilt. Cases of collision between the right to data protection and the right to privacy or the right to dignity are analyzed, as grounds for granting moral damages. Finally, criteria and typologies regarding the amount of moral damages in national and international jurisprudence are analyzed.

Keywords: General Data Protection Regulation (GDPR); Directive (EU) 2016/680; non-material damages; Romania.

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

link to dataprotection

CITĂRI

Silviu Dorin Șchiopu, Despre legalitatea prelucrării prin consultarea în cursul stării de alertă a unor date sensibile de către unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor și cafenelelor, Curierul judiciar, nr. 4/2021, p. 216