Daniel-Mihail Șandru, Este un tribunal arbitral o instanţă naţională, în sensul art. 267 TFUE, pentru a participa la procedura trimiterii preliminare? / Is an arbitration court a ‘court or tribunal’ according to Article 267 TFEU, in order to take part in the preliminary ruling procedure?


Daniel-Mihail ȘandruEste un tribunal arbitral o instanţă naţională, în sensul art. 267 TFUE, pentru a participa la procedura trimiterii preliminare? / Is an arbitration court a ‘court or tribunal’ according to Article 267 TFEU, in order to take part in the preliminary ruling procedure?, Revista română de arbitraj, nr. 4/2019, p. 78-91, ISSN: 1842-6859

Daniel Mihail Șandru, Activități relevante în domeniul dreptului Uniunii Europene / relevant activities in the field of EU law