Daniel-Mihail ȘANDRU, Protecția datelor cu caracter personal în activitatea executorilor judecătorești. Când devin urgența, alerta și pandemia catalizatori ai încălcării reglementărilor privind datele?Daniel-Mihail ȘANDRU, Protecția datelor cu caracter personal în activitatea executorilor judecătorești. Când devin urgența, alerta și pandemia catalizatori ai încălcării reglementărilor privind datele?, Pandecle române, nr. 4/2020, p. 59-64

ProQuest

HeinOnline

28 iulie 2020 – Dezbaterile RRES. Ediția I cu tema „Urgența, alerta și pandemia – concepte ale executării silite?, organizată de Editura Universul Juridic, universuljuridic.ro

VIDEO Facebook


Digitalizarea forțată a oricărei activități care are posibilitatea să se desfășoare și prin intermediul internetului a adus nu doar posibilitatea continuarea activității dar și adăugarea unor riscuri. Cele mai multe riscuri se referă la securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, trasferul criptat al datelor, utilizarea unor temeiuri juridice pentru scopuri specifice precum și confidențialitatea și integritatea datelor. Articolul analizează unele situații apărute în România în timpul pandemiei de coronavirus SARS-2 prin utilizarea unor metode de cerectare ce pornesc de la chestionar și interviu și până la interpretarea textelor hotărârilor judecătorești și ale Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD).

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

link to dataprotection – bibliografii, surse, reviste, metodologia cercetarii

Eveniment facebook