Daniel-Mihail Şandru, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi protecţia datelor personale ale angajaţilor în relaţiile de muncă, Revista română de drept european, nr. 4/2017, p. 92-101

Daniel-Mihail Şandru, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi protecţia datelor personale ale angajaţilor în relaţiile de muncă, Revista română de drept european, nr. 4/2017, p. 92-101

researchgate

academia.edu

Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

CITĂRI:

Ana Alina Ionescu Dumitrache, Viața privată și datele cu caracter personal. Considerații privind jurisprudența CEDO, PR, nr. 6/2019, p. 75

Marius Cătălin Mitrea, Sancționarea unui operator pentru încălcarea art. 5 alin. (1) lit. a) raportat la art. 6 alin. (1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor în ceea ce privește supravegherea audio-video la locul de muncă, Pandectele române, nr. 5/2021, p. 136