Daniel-Mihail Sandru, Observații privind cauza Toma, C-205/15: scutirea autorităților publice de plata taxei de timbru și a cauțiunii respectă dreptul Uniunii Europene [rezumat] CONFERINTA INTERNATIONALA „PROCESUL CIVIL ȘI EXECUTAREA SILITĂ. ACTUALITATI SI PERSPECTIVE”, 24 – 26 august 2017, Targu-Mures

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru[1], Observații privind cauza Toma, C-205/15: scutirea autorităților publice de plata taxei de timbru și a cauțiunii respectă dreptul Uniunii Europene

Conferința internațională „PROCESUL CIVIL ȘI EXECUTAREA SILITĂ. ACTUALITATI SI PERSPECTIVE”, organizată de Camera Executorilor Judecătorești Tîrgu Mureș și Facultatea de Științe Economice Juridice și Administrative, Centrul de Cercetare pentru Drept și Științe Umaniste din cadrul Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, în colaborare cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova și Universitatea Alecu Russo din Bălți, Republica Moldova, desfășurată între 24 – 26 august 2017 la Hotelul Grand din Tîrgu Mureș, România.

Revista română de executare silita, nr. 4/2017, p. 58-66

Disponibil integral SSRNCEEOL

Rezumat: Prezentul material analizează procedura trimiterii preliminare într-o cauză care a avut ca obiect o contestație la executare silită în dreptul național. Curtea de Justiție s-a declarat competentă să soluționeze cererea în contextul interpretării art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, însă instanța națională nu a utilizat în vreun fel hotărârea întrucât a constatat tardivitatea acțiunii. În dreptul Uniunii Europene hotărârea este citată și utilizată fie ca analogie juridică, fie ca argument, în fundamentarea altor hotărâri preliminare.

Cuvinte cheie: trimitere preliminară; Curtea de Justiție a Uniunii Europene; cauză ipotetică; art. 47 CDFUE; CEDO; cauza Toma, C-205/15; contestație la executarea silită; scutirea autorităților publice; taxe de timbru; cauțiune.

Abstract: The present paper analyses the preliminary ruling procedure in a case that deals with a challenge on enforcement in national law. The Court of Justice declared itself competent to solve the claim by interpreting the art. 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, however, the national court did not use this judgment in any way because it found that the action was lately introduced, thus being, from the point of view of the European Union law, before a judgment without any useful purpose for the national judge. In the European Union law, this judgment is cited and used either as an argument in legal analogies or in substantiating other preliminary rulings.

Keywords: preliminary ruling; the Court of Justice of the European Union; hypothetical cause; art. 47 CDFUE; ECHR; Case Toma C-205/15; challenge on enforcement; the exemption of public authorities; stamp duty; bail.

 

[1] Coordonatorul Centrului de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Cercetător ştiinţific gr. II; prof. univ. dr. la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”; adresă: Calea Victoriei, nr. 125, sect. 1, Bucureşti; mihai.sandru@csde.ro; mihaisandru.ro Prezentul material a fost redactat pentru Conferința Internațională „Procesul civil și executarea silită, teorie și practică”, organizată de Camera Executorilor Judecătorești Tîrgu Mureș și Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, Centrul de Cercetare pentru Drept și Științe Umaniste din cadrul Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, în colaborare cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova și Universitatea Alecu Russo din Bălți, Republica Moldova, la Târgu-Mureș, în perioada 24-26 august 2017. Site-urile de internet, legislația și jurisprudența sunt consultate/ actualizate la data de 5 august 2017.

 

Participari anterioare:

Sandru, Daniel Mihail and Ploesteanu, Nicolae, Executarea hotararilor arbitrale pronunţate sub egida Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor cu privire la Investitii (ICSID/ CIRDI) impotriva României in contextul dreptului european (The Execution of the Awards Rendered Pursuant to International Centre for Settlement of Investment Disputes Convention (ICSID) against Romania in the Framework of European Law) (August 7, 2016). Prepared for the Conferinta Internationala „Procesul civil si executarea silita. Teorie si practica” (International Conference „Civil Lawsuit and Legal Enforcement. Theory and Practice”), Tirgu Mures, Romania, August 25th-27th 2016. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2830776
Sandru, Daniel Mihail, Executarea silita a pactelor intre asociati in dreptul român (Forced execution of shareholders agreements according to Romanian law) (August 12, 2015). volumul Conferinţa internaţională: „Procesul civil şi executarea silită, teorie şi practică”, coord. Eugen Hurubă, Editura Universul Juridic, 2015, ISBN 978-606-673-682-4 p. 94-100. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2689566 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2689566
Sandru, Daniel Mihail and Banu, Constantin-Mihai and Calin, Dragos, Efectele trimiterii preliminare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la cursul executării silite (The Effects of the Preliminary Reference to the European Court of Justice for Forced Enforcement Proceedings) (August 5, 2014). in vol. Procesul civil şi executarea silită, experienţa unui nou început / Civil Lawsuit and Legal Enforcement. The Experience of a New Begining, coord. Eugen Hurubă, Ed. Universul Juridic, 2014, ISBN 978-606- 673-457-8, p. 56-65. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2492041
Sandru, Daniel Mihail and Banu, Constantin-Mihai and Calin, Dragos, Încercări de utilizare a trimiterii preliminare în cadrul procedurii de executare silită în fața instanțelor judecătorești din România (Attempts to Rely on the Preliminary References in the Framework of Forced Execution before Romanian Courts) (October 10, 2013). Revista română de executare silită, nr. 3/2013, p. 84-95, 2013 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2464723